Více času na podstatné

UPOZORNĚNÍ: aktuální volná ubytovací kapacita (k 9.2.)

 • hotel Centro:
  • 6.3. - volných 5 pokojů
  • 7.3. - obsazeno
 • hotel Rustikal: 20 pokojů

Přihláška účasti - TVIP 2018

6. – 8. 3. 2018, HustopečePodmínky a bližší informace k přihlášce účasti:
 • Všechny uvedené ceny jsou bez DPH (ubytování 15 %, ostatní 21 %). CEMC je plátcem DPH.
 • V ceně ubytování je snídaně.
 • V případě objednání dvojlůžkového pokoje je nutné uvést jméno spolubydlícího, jinak požadavek na dvojlůžkový pokoj nebude akceptován.
 • Slevu na vložném mohou využít pouze zástupci oficiálních odborných partnerů konference TVIP.
 • V případě nároku na snížené vložné v rámci partnerství, uveďte tento nárok do poznámky.
 • Na základě Vaši přihlášky Vám zašleme na uvedený e-mail zálohovou fakturu.
 • Bankovní spojení: Komerční banka Praha 10, účet č. 1415780277/0100, IBAN: CZ15 0100 0000 0014 1578 0277, SWIFT: KOMBCZPPXXX; IČ: 45249741, DIČ: CZ 45249741.
 • Fakturu – daňový doklad pro Vaši vysílající organizaci obdrží účastníci do 14 dnů po zaplacení nebo při registraci. Při prezenci předložte doklad o zaplacení. V případě zrušení přihlášky v době kratší než 10 dní před akcí bude účtován stornopoplatek ve výši 10 % zaplacené částky.
 • Osobní údaje budou uchovávány v souladu s obecně závaznými právními předpisy ČR, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů (zákon č. 101/2000 Sb.). Veškeré získané údaje jsou užívány výhradně pro vnitřní potřebu CEMC a nebudou poskytovány třetím osobám. Osobní údaje budou plně zabezpečeny proti zneužití. Data budou uchovávána pro potřebu přípravy této a dalších konferencí. Osobní údaje budou použity výhradně pro komunikaci. Účastník projevuje spolu se souhlasem s těmito podmínkami i souhlas s užitím jeho osobních údajů v rozsahu kontaktních údajů (jméno, příjmení, telefonní číslo, email a adresa) pro potřeby vzájemné komunikace. Účastník má právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli písemně odvolat.
 • Účastník konference projevuje spolu se souhlasem s těmito podmínkami i souhlas se zasíláním aktuálních informací CEMC. Bere na vědomí a souhlasí s tím, že z konference bude pořízen zvukový a obrazový záznam, který bude využit především pro propagaci konference a popřípadě i komerční účely CEMC.

 

 

Kontakt na pořadatele:
Ubytování, fakturace, přihlášky účasti
Ing. Anna Nemergutová / Ing. Jiří Študent
Tel.: (+420) 274 784 447
Email: nemergutova@cemc.cz

 

Kontaktní osoba:

Ing. Anna Nemergutová
Tel.: 274 784 447
Email: nemergutova@cemc.cz

 

CEMC - České ekologické manažerské centrum

28. Pluku 524/25, Praha 10, PSČ 101 00

www.cemc.cz, cemc@cemc.cz

Tel.: 274 784 447, Fax.: 274 775 869

IČO: 45249741, DIČ: CZ45249741

Číslo účtu: 27534061/0100

 

Partneři:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mediální partneři

https://tretiruka.cz/_files/200001766-6527b6621c/OFlogo.png

https://tretiruka.cz/_files/200001718-b0525b14c2/CHEMAGAZ%C3%8DN_h80.jpg
https://tretiruka.cz/_files/200001844-e35d7e64a3/treti_ruka_cmyk.jpg?hash=15102010

 

  WASTE FORUM