Více času na podstatné

Přihláška účasti - TVIP 2024

12. – 14. 11. 2024, Hustopeče
Podmínky a bližší informace k přihlášce účasti:
 • Přihláška je závazná.
 • Všechny uvedené ceny jsou bez DPH (ubytování 15 %, ostatní 21 %). CEMC je plátcem DPH.
 • Po uplynutí lhůty pro zaslání přihlášky si zajišťuje ubytování každý účastník svépomocí (pořadatel ruší rezervace v hotelech 30 dní před akcí).
 • V ceně ubytování je snídaně.
 • V případě objednání dvojlůžkového pokoje je nutné uvést jméno spolubydlícího, jinak požadavek na dvojlůžkový pokoj nebude akceptován.
 • Slevu na vložném mohou využít pouze zástupci oficiálních odborných partnerů konference TVIP.
 • V případě nároku na snížené vložné v rámci partnerství, uveďte tento nárok do poznámky.
 • Na základě Vaši přihlášky Vám zašleme na uvedený e-mail zálohovou fakturu.
 • Bankovní spojení: Komerční banka Praha 10, účet č. 1415780277/0100, IBAN: CZ15 0100 0000 0014 1578 0277, SWIFT: KOMBCZPPXXX; IČ: 45249741, DIČ: CZ 45249741.
 • Fakturu – daňový doklad pro Vaši vysílající organizaci obdrží účastníci do 14 dnů po zaplacení nebo při registraci. Při prezenci předložte doklad o zaplacení.
 • V případě zrušení přihlášky účasti platí následující storno poplatky s ohledem na aktuální termín konání konference:
  • do 35 dní před konáním akce: 15 % z ceny vložného;
  • 34 - 8 dní před konáním akce: 30 % z ceny vložného a 50 % z ceny ubytování;
  • méně jak 7 dní před konáním akce: 50 % z ceny vložného a stravného, 100 % z ceny ubytování.
 • Osobní údaje budou uchovávány v souladu s obecně závaznými právními předpisy ČR, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů (zákon č. 101/2000 Sb.). Veškeré získané údaje jsou užívány výhradně pro vnitřní potřebu CEMC a nebudou poskytovány třetím osobám. Osobní údaje budou plně zabezpečeny proti zneužití. Data budou uchovávána pro potřebu přípravy této a dalších konferencí. Osobní údaje budou použity výhradně pro komunikaci. Účastník projevuje spolu se souhlasem s těmito podmínkami i souhlas s užitím jeho osobních údajů v rozsahu kontaktních údajů (jméno, příjmení, telefonní číslo, email a adresa) pro potřeby vzájemné komunikace. Účastník má právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli písemně odvolat.
 • Účastník konference projevuje spolu se souhlasem s těmito podmínkami i souhlas se zasíláním aktuálních informací CEMC. Bere na vědomí a souhlasí s tím, že z konference bude pořízen zvukový a obrazový záznam, který bude využit především pro propagaci konference a popřípadě i komerční účely CEMC.

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro obchodní účely:

Podmínky zpracování osobních údajů:

 • Správcem osobních údajů podle Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) je Správce (pořadatel konference) - České ekologické manažerské centrum, z.s., 28. pluku 524/25, 101 00 Praha 10, cemc@cemc.cz, +420 274 784 417, IČO: 45249741
 • Osobní údaje zpracováváme z důvodu Vaší účasti na konferenci ve smyslu zajištění související administrace a informování o novinkách na uvedený kontaktní email.
 • Předmětem zpracování jsou následující údaje: název společnosti, IČO, DIČ, jméno a příjmení, poštovní adresa, e-mail, telefonní číslo, číslo bankovního účtu.
 • Důvodem tohoto zpracování je pořádání konference TVIP. Uvedené osobní údaje za tímto účelem zpracováváme a budeme uchovávat po dobu jednoho roku.
 • Ochrana osobních údajů odpovídá požadavkům Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR)
 • Abychom vás mohli informovat o aktuálních nabídkách akcí zpracováváme vaší e-mailovou adresu. Právním důvodem tohoto zpracování je váš souhlas, který nám poskytujete, a který můžete kdykoli odvolat. Součástí souhlasu je i souhlas se zasíláním informací týkajících se elektronického recenzovaného časopisu WASTE FORUM, jehož vydavatelem je CEMC.
 • Vaše osobní údaje bez vašeho výslovného souhlasu nikomu dále neposkytneme, nanejvýše institucím k tomu zmocněným zákonem.
 • Kdykoliv máte právo odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, máte právo požadovat od nás jako Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování. Dále máte právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, máte-li za to, že při zpracování vašich osobních údajů postupujeme v rozporu s GDPR. Odvolání souhlasu je možné zaslat na email cemc@cemc.cz.
 • Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřil zpracováním Vašich osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu GDPR.
 • Při zpracování Vašich osobních údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování.
 • Osobní údaje nebudou předány do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, osobám.
 • Subjekt údajů prohlašuje, že byl Správcem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů, že výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány dobrovolně.

 

Kontakt na pořadatele:

Ubytování, fakturace, přihlášky účasti
Ing. Anna Nemergutová / Ing. Jiří Študent
Tel.: (+420) 724 685 303
Email: nemergutova@cemc.cz

 

Kontaktní osoba:

Ing. Anna Nemergutová
Tel.: 724 685 303
Email: nemergutova@cemc.cz

 

CEMC - České ekologické manažerské centrum

28. Pluku 524/25, Praha 10, PSČ 101 00

www.cemc.cz, cemc@cemc.cz

Tel.: 274 784 417

IČO: 45249741, DIČ: CZ45249741

Číslo účtu: 27534061/0100