Více času na podstatné

Přihláška příspěvku - TVIP 2024

12. – 14. 11. 2024, Hustopeče (hotel Amande)

Podmínky k přihlášce příspěvku:
 • Termín pro přihlášky je stanoven 30. 9. 2024, pokud pořadatel neučí jinak. Po tomto termínu nemůžeme garantovat, že bude příspěvek uveden v předběžném programu.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí o přijetí příspěvku, formě jeho prezentace a zařazení do sekce.
 • Autoři se rovněž přihlašují k účasti a hradí vložné. Přihlašovací formulář ZDE.
 • Přihlašuji příspěvek s vědomím, že nebude-li odpřednášen nebo vystaven (vývěska), uhradím dodatečně poplatek za zařazení příspěvku do programu TVIP a uveřejnění jeho textu ve sborníku ve výši 1000 Kč bez DPH.
 • Autor příspěvku – přednášející projevuje spolu se souhlasem s těmito podmínkami i souhlas se zasíláním aktuálních informací CEMC.
 
Souhlas se zpracováním osobních údajů pro obchodní účely:

Podmínky zpracování osobních údajů:

 • Správcem osobních údajů podle Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) je Správce (pořadatel konference) - České ekologické manažerské centrum, z.s., 28. pluku 524/25, 101 00 Praha 10, cemc@cemc.cz, +420 274 784 417, IČO: 45249741
 • Osobní údaje zpracováváme z důvodu Vaší účasti na konferenci ve smyslu zajištění související administrace a informování o novinkách na uvedený kontaktní email.
 • Předmětem zpracování jsou následující údaje: název společnosti, IČO, DIČ, jméno a příjmení, poštovní adresa, e-mail, telefonní číslo, číslo bankovního účtu.
 • Důvodem tohoto zpracování je pořádání konference TVIP. Uvedené osobní údaje za tímto účelem zpracováváme a budeme uchovávat po dobu jednoho roku.
 • Ochrana osobních údajů odpovídá požadavkům Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR)
 • Abychom vás mohli informovat o aktuálních nabídkách akcí, zpracováváme vaši e-mailovou adresu. Právním důvodem tohoto zpracování je váš souhlas, který nám poskytujete, a který můžete kdykoli odvolat. Součástí souhlasu je i souhlas se zasíláním informací týkajících se elektronického recenzovaného časopisu WASTE FORUM, jehož vydavatelem je CEMC.
 • Vaše osobní údaje bez vašeho výslovného souhlasu nikomu dále neposkytneme, nanejvýše institucím k tomu zmocněným zákonem.
 • Kdykoliv máte právo odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, máte právo požadovat od nás jako Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování. Dále máte právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, máte-li za to, že při zpracování vašich osobních údajů postupujeme v rozporu s GDPR. Odvolání souhlasu je možné zaslat na email cemc@cemc.cz.
 • Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřil zpracováním Vašich osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu GDPR.
 • Při zpracování Vašich osobních údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování.
 • Osobní údaje nebudou předány do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, osobám.
 • Subjekt údajů prohlašuje, že byl Správcem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů, že výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány dobrovolně.

 

Kontakt:

Konference APROCHEM
Ing. Jiří Študent
Tel.: 602 617 614
Email: student@cemc.cz

 

Symposium ODPADOVÉ FÓRUM
Ing. Ondřej Procházka, CSc.
Tel.: 723 950 237
Email: prochazka@cemc.cz

 

Kontaktní informace:

Konference APROCHEM
Ing. Jiří Študent
Tel.: 602 617 614
Email: student@cemc.cz

 

Symposium ODPADOVÉ FÓRUM:
Ing. Ondřej Procházka, CSc.
Tel.: 723 950 237
Email: prochazka@cemc.cz

 

CEMC - České ekologické manažerské centrum

28. Pluku 524/25, Praha 10, PSČ 101 00

www.cemc.cz, cemc@cemc.cz

Tel.: 274 784 417

IČO: 45249741, DIČ: CZ45249741

Číslo účtu: 27534061/0100