Více času na podstatné

Program ODPADOVÉ FÓRUM: Úterý 19. 10. 2021

    

 

RADIOAKTIVNÍ DOPADY

číslo příspěvku

10,00 Inovačné technológie na JZ TSÚ RAO
Ing. Róbert Horúcka, Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s., Slovensko
123
10,20 Nakládání s radioaktivními odpady ve společnosti ÚJV Řež, a.s.
Ing. Martin Strejc, Ing. Radek Trtílek, Mgr. Tomáš Otcovský, ÚJV Řež, a. s.
131
10,40 Vysokoteplotní mineralizace radioaktivních a nebezpečných odpadů
Ing. Jan Hadrava, Ing. Vojtěch Galek, Petr Pražák, Vladimír Mach, Centrum výzkumu Řež
128
11,00 Jaderná fúze a její odpadní materiály
Ing. Jaroslav Stoklasa, Ph.D., Ing. Bc. Lucie Karásková Nenadálová, Ph.D., Centrum výzkumu Řež
140
11,20 Ukládání jaderných odpadů
Ing. Bc. Lucie Karásková Nenadálová, Ph.D., Ing. Jaroslav Stoklasa, Ph.D., Centrum výzkumu Řež
142
11,40 Přestávka: oběd  

 

  VODA číslo příspěvku
12,40 Hydrogen sensor development
Doc. Tomáš Moucha, Ing. Václav Linek, CSc., Tomáš Kracík, University of Chemistry and Technology; Ing. Adam Bouřa, Ph.D., Czech Technical University in Prague
144
13,00 Možnosti odstranění fosforu na komunálních čistírnách odpadních vod
Ing. Iveta Kotzurová, Ing. Marek Holba, Ph.D., ASIO TECH, s.r.o.
116
13,20 Zahušťování digestátu z bioplynových stanic pomocí vakuového odpařování
Ing. Marek Vondra, Ph.D., Ing. Michal Touš, Ph.D., doc. Ing. Vítězslav Máša, Ph.D., VUT v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav procesního inženýrství
124
13,40 Recyklace pracích vod z výroby viskozních vláken
Ing. Libor Dušek, Ph.D., prof. Ing. Mikulášek Petr, CSc., Ing. Petr Herink, Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická, Ústav environmentálního a chemického inženýrství
138
14,00 Aktuální hrozby zatížení prostředí pesticidy a  mikropolutanty a cesty vedoucí k jejich odstranění
Ing. Martina Siglová, Ph.D., Ing. Petr Beneš, Ph.D., Ing. Richard Ježdík, Ph.D., Ing. Miroslav Minařík, EPS biotechnology, s.r.o.
132
14,20 Experimentální studie uvolňování iontů z kovových součástek používaných v plastových rozvodech vody
Mgr. Ing. Lubomír Prokeš, Ph.D., doc. Mgr. Pavel Sťahel, Ph.D., Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta; Ing. Zuzana Kolářová Rašková, Ph.D., FV-Plast, s.r.o.
122
  Přestávka: 14,40 – 15,00 hod.  
15,00 Odstraňování flufenamové kyseliny jako modelového polyfluorovaného kontaminantu z vod adsorpcí na biochar a vliv impregnace sorbentu iontovými kapalinami na účinnost odstranění
Ing. Barbora Kamenická, Bc. Pavel Matějíček, Bc. Vít Nýdrle, doc. Ing. Tomáš Weidlich, Ph.D., Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická, Ústav environmentálního a chemického inženýrství
118
15,20 Možnosti využití hydrodefluorace pro zvýšení biologické odbouratelnosti reziduí polyfluorovaných léčiv a pesticidů
Doc. Ing. Tomáš Weidlich, Ph.D., Ing. Barbora Kamenická, Bc. Vít Nýdrle, Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická, Ústav environmentálního a chemického inženýrství
119
15,40 Paradox boje proti mikroplastům
Ing. Jakub, Fojt, doc. Ing. Ph.D., Jiří, Kučerík, VUT Brno
145

 

  OVZDUŠÍ číslo příspěvku
16,00 Stavební práce a znečištění ovzduší*
Mgr. Jáchym Brzezina, Bc. Petra Jurnečková, ČHMÚ Brno
135
16,20 Vyhodnocení opotřebení průmyslových DeNOx katalyzátorů
Ing. Barbora Miklová, Ing. Marek Staf, Ph.D., VŠCHT v Praze, Ústav plynných a pevných paliv a ochrany ovzduší
115
16,40 Využití senzorů pro monitorování kvality ovzduší
Mgr. Pavel Buček, Ph.D., VŠB-TU Ostrava, Institut environmentálních technologií
146

 

Program ODPADOVÉ FÓRUM: Středa 20. 10. 2021

  VaV PRO OBĚHOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ číslo příspěvku
10,00 Implementace oběhového hospodářství v oblasti nakládání s odpady v rámci strategického plánování
Ing. Jaroslav Pluskal, Ing. Vlastimír Nevrlý, Ing. Radovan Šomplák, Ph.D., Ing. Veronika Smejkalová, VUT v Brně, Fakulta strojního inženýrství
108
10,20 Cirkulární zemědělství v praxi
Ing. Marek Holba, Ph.D., Jakub Tobiáš, ASIO TECH, s.r.o.
117
10,40 Identifikace nečistot v oxidu uhličitém pro s-CO2 okruhy
Ing. Eliška Purkarová, Ing. Alice Vagenknechtová, Ph.D., Ing. Viktor Tekáč, Ph.D., doc. Ing. Tomáš Hlinčík, Ph.D., VŠCHT v Praze
106
11,00 Unikátní vlastnosti vrstevnatých anorganických materiálů
Doc. Ing. Ondřej Jankovský, Ph.D., VŠCHT v Praze, Ústav anorganické chemie
102
11,20 Prezentace klastru WASTen

RNDr. Radek Hořeňovský, Euroforum Group, a.s.

 
11,40 Přestávka: oběd  

 

  ODPADY číslo příspěvku
13,00 Zkušenosti s čerpáním dotací na recyklační technologii
Ing. Jan Skolil, Ph.D., Ing. Marie Kačírková, Ph.D., CLASSIC Oil, s.r.o.
103
13,20 Inovativní řešení odpadového hospodářství pro mikroregiony
Ing. Jan Krišpín, EVECO Brno, s.r.o.
126
13,40 Žluté popelnice pro zlepšení ekonomiky odpadového hospodářství
Ing. Jakub John, Ph.D., Jiří Špeta, Mgr. Boris Urbánek, VIA ALTA, a.s.
127
14,00 Autorské prezentace vývěsek
(Spojovací chodba před Velkým sálem)
 
15,00 Velká výzkumná infrastruktura ENREGAT má za sebou 1. rok činnosti
Ing. Barbora Grycová, Ph.D., prof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D., VŠB-TU Ostrava, Institut environmentálních technologií
133
15,20 Analýza hořečnatých pojivových materiálů a jejich potenciální využití ve stavebním průmyslu
Bc. Anna-Marie Lauermannová, doc. Ing. Ondřej Jankovský, Ph.D., VŠCHT v Praze, Ústav anorganické chemie
101
15,40 Problematika halogenů při recyklaci odpadních plastů
Ing. Marek Staf, Ph.D., VŠCHT v Praze, Ústav plynných a pevných paliv a ochrany ovzduší
112
18,00 Večeře (náhrada společenského večera)  

 

Program ODPADOVÉ FÓRUM: Čtvrtek 21. 10. 2021

  ODPADY číslo příspěvku
9,00 Možnosti využitia komunálneho odpadu a jeho foriem
Technologické systémy zhodnotenia odpadu z pohľadu praktických aplikácií

Ing. Robert Procházka, Ing. Zdenek Donoval, doc. Ing. Maroš Korenko, PhD., Katedra kvality a strojárskych technológií, Technická fakulta, SPU v Nitre
147
9,20 Termická depolymerizace jako možnost materiálového využití odpadních pneumatik

Ing. Lászlo Farkaš, DRON Industries, s.r.o., SR; Ing. Miroslav Veverka, Ing. Jakub Štofko, Ing. Vladimír Kostka, KOVOPROJEKTA Brno, a.s.

125
9,40 Stabilizace popílků ze ZEVO s mokrým čištěním spalin vápennou vypírkou*
Ing. Michal Šyc, Ph.D., Ing. Ekaterina Korotenko, Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i.; Ing. Lukáš Grič, CHEMCOMEX, a.s.; Ing. Tomáš Baloch, Pražské služby, a.s.; Ing. Pavel Drápela, Plzeňská teplárenská, a.s.
139
10,00 Možnosti optimalizace kyselé extrakce kovů z popílku ze ZEVO*
Ing. Mgr. Ekaterina Korotenko, Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i. a VŠCHT v Praze, Ústav chemie ochrany prostředí; Ing. Michal Šyc, Ph.D, Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i.; Ing. Josef Jadrný, TERMIZO a.s.; Ing. Pavel Mašín, Ph.D., Dekonta, a.s.; Ing. Pavel Krystyník, Ph.D., doc. Dr. Ing. Petr Klusoň, Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i.
141
10,20 Prognóza produkce bioodpadu
Ing. Veronika Smejkalová, Ing. Radovan Šomplák, Ph.D., Ing. Vlastimír Nevrlý, Ing. Jaroslav Pluskal, VUT v Brně, Fakulta strojního inženýrství
107
10,40 Přestávka  
11,20 Nakladanie s kuchynským a reštauračným odpadom v praxi
Doc. Ing. Emília Hroncová, PhD., prof. Mgr. Juraj Ladomerský, CSc., European Science and Research Institute, Ing. Ján Bolek, Peter Bolek, EKORAY, Námestovo, SR
143
11,40 Metody odsiřování bioplynu ve firmě ENRESS
Ing. Libor Baraňák, Ph.D., doc. Bačiak Miroslav, Ph.D., ENRESS, s.r.o.
121
12,00 Příklad zvýšení produkce bioplynu a methanu aplikací biouhlu připraveného z digestátu do anaerobního fermentoru
Ing. Jiří Rusín, Ph.D., Dr. Panagiotis Basinas, Ing. Markéta Bouchalová, Ph.D., Ing. et Ing. Kateřina Chamrádová, Ph.D., VŠB-TU Ostrava, Institut environmentálních technologií
105
12,20 Anaerobní digesce biomasy hmyzu
Ing. Petra Wojnarová, Ing. Jiří Rusín, PhD. VŠB-TU Ostrava, Institut environmentálních technologií
110
12,40 Sběr a následné zneškodnění regulovaných látek na konci životnosti používaných v požární ochraně*
Sběr, recyklace a regenerace látek používaných v požární ochraně
Ing. Aleš Kovář, EAF protect s.r.o.
216
13,00 Zakončení symposia
Oběd
 

 

ODPADOVÉ FÓRUM 2021: VÝVĚSKY

     
Autorská prezentace středa dopoledne 10,30 – 11,00 hod. číslo příspěvku
Použití biotricklingu pro odstraňování zápachu
Ing. Karolína Keprtová, Ústav chemie ochrany prostředí, VŠCHT v Praze
109
Problematika recyklace stavebního sádrokartonového odpadu
Ing. Zdeněk Prošek, doc. Pavel Tesárek, Ph.D., Ing. Hana Sekavová, ČVUT v Praze, Fakulta stavební; Ing. George Karra´a, Ph.D., LAVARIS s.r.o.
111
Vliv procesních podmínek na produkty hydrotermální konverze popílků na zeolity
Bc. Ondřej Hlaváček, Ing. Marek Staf, Ph.D., Ing. Barbora Miklová, VŠCHT v Praze, Ústav plynných a pevných paliv a ochrany ovzduší
113
Vliv kyseliny dusičné na stanovení zinku metodou plamenové atomové absorpční spektrometrie
Ing. Štěpán Vinter, Ph.D, doc. Ing. Vratislav Bednařík, Ph.D., Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
114
Zpracování odpadů s tetrachlorethylenem technologií MSO
Ing. Vojtěch Galek, Petr Pražák, Ing. Jan Hadrava, Centrum výzkumu Řež
129
Hodnocení stability procesu anaerobní digesce pomocí parametru rozpuštěný vodík
Ing. Daniela Platošová, Ing. Jiří Rusín, Ph.D., VŠB-TU Ostrava, Institut environmentálních technologií
130
Multibodové měření vodivosti podzemních vod v puklinovém prostředí
Ing. Petr Polívka, Ing. Pavel Kůs, PhD., Centrum výzkumu Řež
136
O stavu vývoje čidla vodíku
Prof. Tomáš Moucha, Doc. Václav Linek, Ing. Adam Bouřa(ČVUT v Praze), Ing. Tereza Ludvíková, VŠCHT v Praze
148