Více času na podstatné

KONTAKT / CONTACT

 
Ondřej PROCHÁZKA – šéfredaktor / Editor-in-Chief

České ekologické manažerské centrum / Czech Environmental Management Center
28. pluku 524/25, 101 00 Praha 10 - Vršovice, Czech Republic

e-mail: prochazka@cemc.cz