Více času na podstatné

ISSN: 1804-0195

PUBLIKAČNÍ POPLATEK

 

Od 2. pololetí 2017 se platí publikační poplatek za všechny příspěvky bez ohledu na to, jestli obsahují Poděkování či nikoli. Výše publikačního poplatku zůstává beze změny, tj. 200 Kč za stránku u článků v angličtině a 500 Kč za články v češtině či slovenštině.

 

V případě, že na základě negativního výsledku recenzního řízení nebude článek publikován, bude autorovi fakturován redakční poplatek v poloviční výši oproti publikačnímu poplatku.

 

Za uveřejnění příspěvků nekomerčního rázu v části čísla označené Nerecenzované a komerční příspěvky/Non peer-reviewed and commercial papers je naopak publikační příspěvek dvojnásobný, tj. 400 Kč u příspěvků v angličtině a 1000 Kč za příspěvky v českém či slovenském jazyce.

 

Všechny uvedené ceny jsou bez DPH.