Více času na podstatné

PUBLIKAČNÍ POPLATEK PUBLICATION FEE

Poplatek za redakční zpracování a publikování recenzovaného článku činí 600 Kč za stránku.

V případě, že na základě negativního výsledku recenzního řízení nebude článek publikován, bude autorovi fakturován redakční poplatek v poloviční výši oproti publikačnímu poplatku.

 

PUBLICATION FEE PUBLIKAČNÍ POPLATEK

Publication fee

The publication fee is CZK 600 or USD 30 for every new page.

In the event that the article is not published on the basis of a negative result of the peer-review procedure, the author will be invoiced for an editorial fee in the amount of half the publication fee.

Autorská práva:

Creative Commons License

WASTE FORUM, jejímž autorem je CEMC - České ekologické manažerské centrum, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně 3.0 Česko. V případě převzetí článku vždy uvádějte WASTE FORUM jako zdroj s prolinkem, děkujeme.

WASTE FORUM, authored by CEMC - Czech Environmental Management Center, is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial 3.0 Czechia license. When taking over the article, always mention WASTE FORUM as a source with a link, thank you.


ISSN: 1804-0195