Více času na podstatné

 

AUTORSKÁ PRÁVA COPYRIGHT

 

Časopis WASTE FORUM je určen k publikování pouze původním, jinde nepublikovaných článků. Autor, případně korespondenční autor jménem ostatních spoluautorů, při zaslání článku do redakce formou podepsání Autorské deklarace prohlašuje, že se jedná o jeho/jejich vlastní původní práci, která nebyla dosud jinde publikována a že ji v současnosti ani jinému vydavateli nenabídli k uveřejnění.

Autor podpisem zmíněné deklarace souhlasí mimo jiné s tím, že všichni autoři i jejich zaměstnavatelé souhlasí s vystavením plného textu článku na internetových stránkách časopisu pod licencí Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC).

Časopis WASTE FORUM je otevřený, tzv. open access, takže čtenářům je umožněno bezplatné stažení aktuálního i všech archivních čísel (i jen jednotlivých příspěvků) ve formátu PDF, přičemž v Veškerý stažený obsah podléhá licenci CC BY-NC. To znamená, že dílo můžete sdílet (rozmnožovat a distribuovat materiál prostřednictvím jakéhokoli média v jakémkoli formátu) i upravit (remixovat, změnit a vyjít z původního díla).

Za těchto podmínek uveďte původ (Je Vaší povinností uvést autorství, poskytnout s dílem odkaz na licenci a vyznačit Vámi provedené změny. Toho můžete docílit jakýmkoli rozumným způsobem, nicméně nikdy ne způsobem naznačujícím, že by poskytovatel licence schvaloval nebo podporoval Vás nebo Váš způsob užití díla.).

Je zakázáno používat dílo pro komerční účely.


COPYRIGHT AUTORSKÁ PRÁVA
 

The WASTE FORUM journal is intended for publishing only original articles not published elsewhere. The author, or the corresponding author on behalf of other co-authors, declares in the Author´s declaration that this is his / their own original work, which has not yet been published elsewhere and is not currently offered to another publisher.

By signing the said declaration, the author agrees, among other things, that all authors and their employers agree to the publication of the full text of the paper on the journal's website under the CC BY-NC license. 

 

WASTE FORUM, authored by CEMC - Czech Environmental Management Center, is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial 3.0 Czechia licence.

You are free to:

  • Share – copy and redistribute the material in any medium or format;
  • Adapt –remix, transform, and build upon the material.

But Under the following terms:

  • Attribution – You must give appropriate credit, provide a link to the license, and indicate if changes were made. You may do so in any reasonable manner, but not in any way that suggests the licensor endorses you or your use.
  • NonCommercial – You may not use the material for commercial purposes.

Autorská práva:

Creative Commons License

WASTE FORUM, jejímž autorem je CEMC - České ekologické manažerské centrum, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně 3.0 Česko. V případě převzetí článku vždy uvádějte WASTE FORUM jako zdroj s prolinkem, děkujeme.

WASTE FORUM, authored by CEMC - Czech Environmental Management Center, is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial 3.0 Czechia license. When taking over the article, always mention WASTE FORUM as a source with a link, thank you.


ISSN: 1804-0195