Více času na podstatné

 

Novinky

05.12.2018 08:29

Stát ukončí podporu pro kotle na uhlí. Dotace se zaměří na biomasu nebo tepelná čerpadla

V chystané třetí vlně kotlíkových dotací už stát nebude přispívat na kombinovaná zařízení, která umí spalovat kromě biomasy i uhlí. Změnu schválil výbor, který řeší unijní dotace pro životní...
04.12.2018 17:26

Dotace: Nízkouhlíkové technologie – Druhotné suroviny – Výzva IV

Cílem programu Nízkouhlíkové technologie je podpora konkurenceschopnosti podniků a udržitelnosti české ekonomiky prostřednictvím zaváděním inovativních technologií v oblasti využití druhotných...
30.11.2018 13:57

Pozor na aktualizovaný harmonogram výzev na rok 2019

SFŽP ČR aktualizoval s platností od 28. 11. 2018 harmonogramů dotačních výzev z Operačního programu Životní prostředí 2014+. Jedná se o 2. verzi harmonogramu výzev OPŽP na rok 2019, 6. verzi...
22.11.2018 14:14

Připomínky: Národní koncepce realizace politiky soudržnosti v ČR po roce 2020 – podklad pro Dohodu o partnerství pro období 2021 – 2027

Stěžejním cílem Národní koncepce realizace politiky soudržnosti v ČR po roce 2020 (NKR) je určit oblasti pro financování po roce 2020, tj. identifikovat hlavní priority ČR a v návaznosti na nové...
12.11.2018 06:15

Priorita představuje dotace proti zápachu a radí k Dešťovce

Není příjemné bydlet či pracovat u podniku, který vypouští do okolí zápach. I když provozy splňují stále přísnější imisní limity, mnohdy je to při výrobě v jejich okolí cítit. Právě pro takové...
26.10.2018 14:05

EU podpoří více než stovku ekologických projektů

Evropská komise dnes schválila uvolnění 243 milionů eur (téměř 6,3 miliardy korun) z rozpočtu Evropské unie na investice podporující přírodu, životní prostředí a kvalitu života. Peníze v rámci...
23.10.2018 12:59

MMR: Míra spolufinancování EU se po roce 2021 výrazně sníží

Míra spolufinancování Evropské unie na evropských dotacích se v programovém období 2021 až 2027 u většiny projektů sníží ze současných 85 procent na 55 procent. Současné pravidlo N+3 se změní na...
22.10.2018 14:29

Ministerstvo zemědělství poskytne 100 milionů korun na závlahy

Ochrana úrody při extrémním suchu i půdy před erozí, to jsou výhody závlah, s jejichž pořízením pomůže pěstitelům Ministerstvo zemědělství. Právě začalo přijímat žádosti o příspěvek na jejich...
16.10.2018 13:29

Klíčové vodárenské systémy v ČR nutně potřebují strategické investice a plán systémové obnovy

Asociace vlastníků vodárenské infrastruktury a Ministerstvo zemědělství hledají cesty, jak obnovit zastaralé vodárenské systémy. Asociace připravila odhad prostředků potřebných na obnovu v období 20...
15.10.2018 12:18

Stop zápachu a emisím těžkých kovů. Podnikům a obcím pomůže 30milionová dotace

Obyvatele řady měst a obcí stále obtěžuje zápach z průmyslových areálů a jiných provozů, které ač splňují zákonem stanovené emisní limity, potýkají se s problémem zápachu. K nápravě a zlepšení...