Více času na podstatné

 

Novinky

14.01.2020 15:03

Dotace na domovní čistírny odpadních vod

Nedaří se ve vaší obci postavit kanalizaci a čistírnu odpadních vod? Řešením může být soustava domovních čistíren. S financováním pomůže dotační titul Ministerstva životního prostředí. Z prostředků...
10.01.2020 13:30

AquaticPollutants Call 2020 - připravte se na mezinárodní výzvu

V únoru 2020 bude dle předběžného harmonogramu vyhlášena společná mezinárodní výzva AquaticPollutants Call 2020. Cílem ERA-NET cofundu AquaticPollutants je prostřednictvím společné výzvy podpořit...
06.01.2020 09:39

SFŽP aktualizoval Pravidla pro žadatele a příjemce podpory z OPŽP 2014+ (24. verze)

Státní fond životního prostředí ČR informuje o aktualizaci Pravidel pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014-2020 s účinností od 2. 1. 2020. Přehled...
30.12.2019 11:17

Zvýhodněné půjčky na vodohospodářské projekty

Zejména obce, města, kraje, ale i jiné subjekty mohou získat zvýhodněnou půjčku od Státního fondu životního prostředí ČR na vodohospodářské projekty. Podmínkou je, aby tyto projekty získaly dotaci z...
19.12.2019 16:47

SFŽP Prodlužuje příjem žádostí o podporu snižování environmentálních rizik

Vzhledem k zájmu a trvajícím dotazům ze strany žadatelů SFŽP prodlužuje termín pro podání žádostí u probíhající Výzvy č. 1/2017 IFN do 31. 12. 2020, popř. do vyčerpání alokace. Žádosti SFŽP přijímá...
12.12.2019 12:10

Dotační výzva „Oslo“ nabízí 26 milionů korun na adaptační strategie

Statní fond životního prostředí ČR spouští první výzvu v Programu Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu, ve které nabídne právnickým osobám 26 milionů korun na tvorbu adaptačních strategií...
11.12.2019 16:40

Na jakou podporu mohou dosáhnout čeští podnikatelé? MPO vydalo přehled s podrobnými informacemi

Ministerstvo průmyslu a obchodu vydalo brožuru, kde přináší ucelený přehled poskytovatelů a programů podpory pro malé a střední podniky. Chce tak poskytnout podnikatelům jasné informace o dostupných...
05.12.2019 08:58

Nové dotace: Nízkouhlíkové technologie – Druhotné suroviny

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo v pondělí 2. prosince 2019 Výzvu V programu podpory Nízkouhlíkové technologie – Druhotné suroviny. Cílem Výzvy je podpora konkurenceschopnosti podniků a...
27.11.2019 20:16

Dotace: Program Prostředí pro život - Vyhlášení 2. veřejné soutěže

Technologická agentura České republiky vyhlásila ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí dne 27. listopadu 2019 druhou veřejnou soutěž na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního...
27.11.2019 20:12

Praha dá na granty v oblasti životního prostředí 45 milionů korun

Pražský magistrát má pro příští rok připraveno na granty v životním prostředí 45 milionů korun. Peníze jsou určeny na šest oblastí včetně adaptace na klimatickou změnu. Vyplývá to z dokumentu, který...