Více času na podstatné

 

Novinky

22.01.2021 16:53

MŽP chystá na výstavbu zelených střech miliardy korun

Jen v programu Nová zelená úsporám se o toto adaptační opatření pro budovy zvedl zájem mezi roky 2019 a 2020 trojnásobně. Střechy porostlé vegetací dokážou účinně zadržovat dešťovou vodou a díky...
18.01.2021 16:35

Mezinárodní výzva pro výzkum v oblasti neenergetických nezemědělských surovin

Mezinárodní výzva ERA-MIN 3 Call 2021 je od 15. 1. 2021 otevřena. Výzva je zaměřena na podporu projektů v oblasti neenergetických nezemědělských surovin. Témata výzvy (v originálním znění): Supply...
12.01.2021 18:40

Nový rámcový program Horizont Evropa

Od začátku roku 2021 startuje oficiálně nový rámcový program pro výzkum a inovace Horizont Evropa (2021-2027), který navazuje na předchozí program Horizont 2020. Nejpozději 31. ledna 2021 bude...
11.01.2021 12:03

Program EU cílí na podporu cirkulární ekonomiky v Latinské Americe

Evropská komise vydala příručku k grantové výzvě AL-INVEST VERDE Aliance EU – Latinská Amerika pro podporu udržitelného rozvoje a zaměstnanosti. AL-INVEST je programem EU historicky zaměřeným na...
22.12.2020 17:03

SFŽP aktualizoval harmonogram výzev na rok 2020

Státní fond životního prostředí ČR zveřejňil aktualizovaný harmonogram výzev pro rok 2020. Změna spočívá v úpravě platnosti verze Pravidel pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP 2014–2020 na verzi...
10.12.2020 18:39

Nová Priorita informuje o nových dotačních výzvách a programech

V roce 2021 se odehraje hned několik zásadních novinek. Jednou z nich je Modernizační fond, který v následujících deseti letech nabídne až 150 miliard korun na nové obnovitelné zdroje energie,...
10.12.2020 16:38

Podívejte se na záznam konference, která představila podobu fondů EU v příští unijní sedmiletce

Ministerstvo pro místní rozvoj uspořádalo 8. prosince online konferenci ukazující novou podobu evropských fondů v České republice v příštích letech. Ucelené informace pro české žadatele připravil...
08.12.2020 19:56

OPŽP: Aktualizovaný harmonogram ke stažení

Státní fond životního prostředí ČR aktualizoval harmonogram výzev na rok 2020. Aktuální verzi dokumentu naleznete na odkazu: Harmonogram výzev na rok 2020.
30.11.2020 16:25

Česko spouští předregistrační výzvy v rámci Modernizačního fondu

Výroba a distribuce tepelné energie z obnovitelných zdrojů, výstavba fotovoltaických elektráren nebo optimalizace spotřeby energie ve výrobních a technologických procesech, to je jen malý výčet...
23.11.2020 17:25

Připomínky: Obecný programový dokument Modernizačního fondu

Modernizační fond je pro období 2021–2030 novým nástrojem podpory. Zařadí se především vedle operačních programů financovaných z fondů Evropské unie. Určen je pro podporu investic vedoucích ke...