Více času na podstatné

 

Novinky

20.02.2019 14:58

Česko získá z Fondů EHP a Norska do roku 2024 dalších pět miliard

Česko získá z Fondů Evropského hospodářského prostoru (EHP) a Norska ve třetím programovém období do roku 2024 dalších zhruba pět miliard korun. Od roku 2004 z nich dosud získalo více než šest...
14.02.2019 21:56

Česká republika bude moci využít až 20 miliard eur z fondů EU

Peníze z evropských fondů bude v období 2021–2027 čerpat osm národních operačních programů, jejichž cílem je konkurenceschopná ekonomika, adaptace na změny klimatu či zvýšení kvality života....
07.02.2019 10:16

Další 3 miliardy z OPŽP mají snížit smog v uhelných regionech a posílit odolnost krajiny před ataky sucha

Právě vyhlašuje 8 nových dotačních výzev z Operačního programu Životní prostředí s celkovou alokací přes 3 miliardy korun, které pomohou zejména městům, obcím, různým veřejným subjektům, ale i...
04.02.2019 07:05

700 milionů korun pro ochranu přírody a krajiny

Od 1. února je možné podávat žádosti o podporu projektů, které pomohou pečovat o naši přírodu a krajinu, usnadňovat návštěvníkům její poznávání či zlepšovat vodní režim. Ministerstvo životního...
30.01.2019 20:52

SFŽP aktualizoval harmonogram výzev na rok 2019

Došlo k aktualizaci harmonogramu výzev pro rok 2019, harmonogramu pro CLLD a ITI a střednědobého harmonogramu výzev do roku 2019. 
Aktuální verzi dokumentů naleznete ZDE.  
23.01.2019 07:59

Téměř poslední šance na podporu projektů v oblasti odpadového hospodářství

Programové období 2014 – 2020 se neúprosně blíží ke konci. V rámci odpadového hospodářství již probíhají poslední, nebo téměř poslední výzvy na podporu vybudování či modernizace odpadové...
15.01.2019 11:18

OPŽP: Změny v harmonogramu výzev na rok 2019

S platností od 14. 1. 2019 došlo k úpravě harmonogramu dotačních výzev z Operačního programu Životní prostředí 2014+. Změny se týkají úpravy alokace, doplnění nových výzev a výzev z předešlých let,...
10.01.2019 10:12

MŽP spouští poslední vlnu kotlíkových dotací

Ministerstvo životního prostředí umožní dalším desítkám tisíc domácností pořídit si nový ekologický zdroj vytápění. Spouští třetí a zároveň finální vlnu kotlíkových dotací, které významně zlepší...
07.01.2019 14:37

Aktualizovaná Pravidla pro žadatele a příjemce podpory z OPŽP

S účinností od 7. ledna 2019 jsme aktualizovali Pravidla pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014-2020. Přehled provedených změn je uveden v úvodu...
04.01.2019 13:39

RVVI schválila rekordní výši podpory pro průmyslový výzkum a životní prostředí

Hlavním tématem prosincového zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) bylo schválení dvou zcela nových a vysoce inovativních programů zaměřených na průmyslový výzkum a na životní prostředí v...