Více času na podstatné

 

Novinky

05.12.2019 08:58

Nové dotace: Nízkouhlíkové technologie – Druhotné suroviny

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo v pondělí 2. prosince 2019 Výzvu V programu podpory Nízkouhlíkové technologie – Druhotné suroviny. Cílem Výzvy je podpora konkurenceschopnosti podniků a...
27.11.2019 20:16

Dotace: Program Prostředí pro život - Vyhlášení 2. veřejné soutěže

Technologická agentura České republiky vyhlásila ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí dne 27. listopadu 2019 druhou veřejnou soutěž na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního...
27.11.2019 20:12

Praha dá na granty v oblasti životního prostředí 45 milionů korun

Pražský magistrát má pro příští rok připraveno na granty v životním prostředí 45 milionů korun. Peníze jsou určeny na šest oblastí včetně adaptace na klimatickou změnu. Vyplývá to z dokumentu, který...
20.11.2019 18:09

SFŽP prodlužuje příjem žádostí o dotace na zařízení pro materiálové využití ostatních odpadů

O dotace na výstavbu a modernizaci zařízení, která materiálově využívají odpady, je možné žádat až do 1. června 2020. Změna se spolu se zpřesněním podmínek pro získání dotace promítla do textu...
15.11.2019 06:03

Ministerstvo životního prostředí uvolnilo na výměny kotlů a půjčky další téměř dvě miliardy

Ministerstvo životního prostředí uvolní další 1,5 miliardy korun z programu Nová zelená úsporám (NZÚ) na výměnu zastaralých kotlů. Zájem o dotaci z třetí vlny takzvaných kotlíkových dotací převýšil...
15.11.2019 05:37

Na podporu zavádění inovací je připravena jedna miliarda korun

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlašuje 1. veřejnou soutěž v programu The Country for the Future (CFF) v podprogramu 3 „Inovace do praxe“. S cílem podpořit zavádění inovací do praxe. V programu...
14.11.2019 06:45

Otevření výzev H2020 v oblasti životního prostředí

Evropská komise oficiálně dne 12.11.2019 otevřela poslední výzvy pro předkládání projektů v oblasti SC5 programu Horizon 2020 (Ochrana klimatu, životní prostředí, účinné využívání zdrojů,...
11.11.2019 20:16

Listopadová Priorita přináší informace nejen o první norské výzvě

Norské fondy vyhlásí v listopadu první dotační výzvu, jejím cílem je přizpůsobení se změně klimatu. Ve výzvě nazvané po hlavním městě severského království je připraveno 26 milionů korun. Na...
11.11.2019 09:38

Na přechod k zelené energetice získá Česko stovky miliard

Boj s globálním oteplováním se stupňuje a Evropská unie postupně plánuje omezit jakoukoli produkci oxidu uhličitého. Členské státy z východní Evropy ale často naříkají, že na potřebné změny a...
08.11.2019 16:26

Termíny pro podávání žádostí o platby v OPŽP ke konci roku 2019

Státní fond Životního prostředí žádá všechny příjemce dotací z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP), aby průběžně a bez zbytečných odkladů podávali Zprávy o realizaci spolu se Žádostmi o...