Více času na podstatné

 

Novinky

16.10.2018 13:29

Klíčové vodárenské systémy v ČR nutně potřebují strategické investice a plán systémové obnovy

Asociace vlastníků vodárenské infrastruktury a Ministerstvo zemědělství hledají cesty, jak obnovit zastaralé vodárenské systémy. Asociace připravila odhad prostředků potřebných na obnovu v období 20...
15.10.2018 12:18

Stop zápachu a emisím těžkých kovů. Podnikům a obcím pomůže 30milionová dotace

Obyvatele řady měst a obcí stále obtěžuje zápach z průmyslových areálů a jiných provozů, které ač splňují zákonem stanovené emisní limity, potýkají se s problémem zápachu. K nápravě a zlepšení...
10.10.2018 14:24

Pozor na závazné termíny pro podávání žádostí o platbu ke konci roku 2018

Státní fond životního prostředí ČR žádá příjemce dotací z Operačního programu Životní prostředí, aby bezodkladně podávali žádosti o vyplacení příspěvků na realizované a vyfakturované dodávky, a...
01.10.2018 12:24

Další stovky milionů korun na ochranu obcí před povodněmi a nebezpečnými sesuvy

Obce, kraje a další subjekty mohou od října čerpat z Operačního programu Životní prostředí 350 milionů korun na dokonalejší varovné systémy před povodněmi a na zabezpečení nestabilních svahů. Lépe...
27.09.2018 19:18

SFPŽ zveřejnil plán výzen na rok 2019 a aktualizoval hormonogram na rok 2018

Státní fond životního prostředí (SFŽP) aktualizoval harmonogramy výzev OPŽP na rok 2018. Úpravy se týkají zejména termínů ukončení příjmu žádostí a výše alokací. Aktuální verzi dokumentů naleznete...
27.09.2018 07:43

OPŽP: SFŽP aktualizoval pravidla pro žadatele a příjemce podpory

S účinností od 27. září 2018 Státní fond životního prostředí (SFŽP) aktualizoval Pravidla pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014-2020. Přehled...
27.09.2018 07:00

Prezentace z infodne EK v oblasti životního prostředí

Ve dnech 11.-12.9.2018 se v Bruselu konal informační den zaměřený na aktuální výzvy pro rok 2019 v oblasti společenské výzvy 5. Prezentace z akce i záznam přednášek naleznete ZDE.
25.09.2018 12:58

MŽP mění podmínky programu Dešťovka a přidává 100 milionů korun

Až 55 tisíc korun na zachytávání dešťové vody pro zalévání zahrady získají od 1. října 2018 domácnosti z celého Česka, nejen ty z úředně vyhlášených suchých oblastí. Nově se program Dešťovka také...
17.09.2018 15:08

Program ENERG nyní i pro velké pražské podnikatele

Od dnešního pondělí mohou vedle malých a středních podniků i ty velké využít k financování svých energeticky úsporných projektů realizovaných na území hlavního města Prahy program ENERG. Jeho cílem...
07.09.2018 16:39

Co přináší nová Priorita?

Chytří lidé z Masarykovy univerzity udělali velký průzkum mezi Čechy. Ptali se jich na přírodu, životní prostředí a jejich ochranu. Získali spoustu zajímavých dat a postřehů. Češi přírodu milují,...