Více času na podstatné

 

Novinky

29.03.2024 06:28

Evropa schválila další masivní investice do zelené modernizace ČR ve výši 73 miliard

Několikaměsíční vyjednávání nových investic z Modernizačního fondu s Evropskou investiční bankou (EIB) a Evropskou komisí završilo jednání Investičního výboru v Lucemburku. Výsledkem je schválení...
11.03.2024 15:24

Doporučení na podporu rozvoje inovativních forem zavádění solární energie

Ve Strategii EU pro solární energii se uvádí, že inovativní formy zavádění solární energie budou muset hrát důležitou a rostoucí úlohu, abychom mohli splnit cíle EU v oblasti energie z obnovitelných...
09.03.2024 06:04

Výzvy za 700 milionů z OPŽP podpoří energetické úspory veřejných budov

V novém balíčku výzev z Operačního programu Životní prostředí 2021–2027 je připraveno více než 700 milionů korun. Tyto prostředky pomohou zlepšit energetickou účinnost gastro provozů a prádelen v...
05.03.2024 09:11

Ministerstvo průmyslu a obchodu spouští nový web pro zájemce o evropské fondy

Lepší a rychlejší komunikace se žadateli a příjemci o prostředky z Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK).  Ministerstvo průmyslu a obchodu spustilo nový...
18.01.2024 19:14

Nové dotace: Oddělený sběr a svoz, sběrné dvory

Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje ke dni 17. 1. 2024 prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR (dále jen SFŽP ČR) 59. výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci...
12.12.2023 09:18

MŽP: Nové výzvy z OPŽP míří na podporu třídění a dotřiďování odpadů i chemickou recyklaci odpadů

V Česku se mohou rozjet další inovativní projekty zaměřené na třídění, dotřiďování odpadů a chemickou recyklaci odpadů díky vyhlášeným výzvám z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) s cílem...
07.12.2023 12:27

MŽP: Nová zelená úsporám Light se po vánoční přestávce otevře v půlce ledna ještě většímu okruhu domácností. Program budou moci využít i rodiny pobírající přídavek na dítě

Úspěšný program pro seniory a domácnosti s nižšími příjmy letos podpořil 50 tisíc žadatelů částkou bezmála 6 miliard korun. Domácnosti díky zateplení, výměně oken a vchodových dveří i solárnímu...
22.11.2023 19:53

OPŽP: Aktualizovaný harmonogram výzev

Úprava v harmonogramu se týká posunu data vyhlášení 61. výzvy na rok 2024, zkrácení ukončení příjmů žádostí výzvy č. 43 a prodloužení příjmů žádosti výzev č. 16, 32 a 41. Výzva č. 61 na energetické...
03.11.2023 16:31

Evropská komise schválila 2,4 miliardy eur na podporu udržitelné výroby biometanu v České republice

Evropská komise schválila 31. října český program na podporu udržitelné výroby biometanu ve výši 2,4 miliardy eur. Tato iniciativa, která je v souladu s klimatickými cíli České republiky a evropským...
03.11.2023 12:49

Nové dotace: Budování a modernizace zařízení pro chemickou recyklaci odpadů

Nová výzva z OPŽP je určena pro subjekty nakládající s odpady a podpoří výstavbu a modernizaci zařízení pro chemickou recyklaci odpadů na celém území ČR. Podpora se vztahuje na zařízení...