Více času na podstatné

 

Novinky

23.01.2018 15:20

Pozvánka: Veletrh dotačních příležitostí

V jeden čas, na jednom místě máte příležitost konzultovat své záměry či jen načerpat informace o dotačních titulech z nejžádanějších operačních programů a jiných zdrojů dotací v...
23.01.2018 14:27

MMR vyhlásilo novou výzvu na zateplování bytových domů

Integrovaný regionální operační program (IROP), který spravuje Ministerstvo pro místní rozvoj, v těchto dnech vyhlásil novou výzvu Energetické úspory v bytových domech III. Pro žadatele je...
18.01.2018 12:55

SFŽP: Proplácení žádostí o platbu v OPŽP 2014–2020 je obnoveno

Státní fond životního prostředí ČR zahájil financování projektů na základě předložených zjednodušených žádostí o platbu v OPŽP 2014+ (ŽoP), které mohou příjemci dotace podávat prostřednictvím IS KP...
18.01.2018 07:41

O miliardy na stavbu chytrých sítí není zájem

Stát má další problém s rozdělováním evropských dotací. Ministerstvo průmyslu po penězích na energetické úspory nedokázalo najít dost zájemců ani o dotace na výstavbu chytrých elektrických sítí. Z...
15.01.2018 12:22

SFŽP: Mýtus jménem prvoplast do výběrek nepatří

Výběrová řízení někdy obsahují požadavek na využití takzvaného prvoplastu. Je to technologický nesmysl a do zadávacích podmínek veřejných zakázek nepatří. Navíc tím zadavatel porušuje zákon. Ve...
12.01.2018 11:12

Nová Priorita přináší tipy na dotace pro letošní rok

První letošní Priorita je opět hutným mixem informací ze světa dotací. Hned v úvodu SFŽP shrnuje výsledky dotačních programů, jednání prosincového Monitorovacího výboru OPŽP i nově vyhlášené...
08.01.2018 10:48

Nová výzva OPŽP podpoří protipovodňová opatření

Státní podniky a příspěvkové organizace mohou vyčerpat z Operačního programu Životní prostředí až 250 milionů korun na zpracování podkladových analýz na státní a regionální úrovni. Dotace získají i...
05.01.2018 08:04

MŽP vyjme z evropského financování 14 projektů

Ministerstvo životního prostředí vyjme z evropského financování 14 projektů za 5,8 milionu euro. Jde o ty projekty, které vyšetřuje Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF) nebo jsou předmětem...
04.01.2018 15:20

Veřejná soutěž v programu EPSILON bude vyhlášena koncem února

Technologická agentura ČR (dále TA ČR) informuje, že 4. veřejná soutěž Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje EPSILON bude vyhlášena 28. 2. 2018. Více informací k veřejné...
03.01.2018 14:35

Výsledky třetí výzvy v programu TRIO

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) zveřejnilo výsledky třetí veřejné soutěže v programu TRIO, vyhlášené ke dni 15. 5. 2017. Projektů doporučených k podpoře je 86. V oblasti životního prostředí se...