Více času na podstatné

 

Novinky

17.04.2018 07:40

Nové dotace: Ochrana obcí před povodněmi, sesuvy a padajícími skalami

Především obce a kraje mají šanci zvýšit bezpečnost svých obyvatel před extrémy počasí. Nové dotace z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) přispějí na zpracování digitálních povodňových...
10.04.2018 18:27

Manuál k zadávání zakázek novou metodikou Design & Build ke stažení

Manuál nejen pro Operační program Životní prostředí (OPŽP), jak postupovat při zadávání projektů určených k výstavbě či rekonstrukci metodou dodávky Design & Build se zaměřením na...
09.04.2018 18:59

Nová Priorita SFŽP přináší tříletý dotační plán

Do čeho investovat ve vaší obci v příštích letech? V aktuálním vydání měsíčníku Priorita najdete dotační plán Národního programu Životní prostředí na příští tři roky. Obce, města a další žadatelé...
06.04.2018 20:29

Liberecký kraj podpoří i drobné opraváře

Rozbité kávovary, rádia nebo boty končí v popelnici mnohdy zbytečně, protože by se daly opravit. Liberecký kraj se chce pokusit o změnu. Dá vůbec poprvé peníze drobným opravářům (informace k výzvě -...
05.04.2018 15:11

Tříletý dotační plán nabídne obcím 8 miliard korun

V nejbližších letech půjdou na ochranu životního prostředí miliardy korun z národních zdrojů. Ministerstvo životního prostředí spolu se Státním fondem životního prostředí ČR představilo tzv. rámec...
30.03.2018 08:34

Na podporu infrastruktury pro alternativní paliva půjde dalších 50 milionů

Do roku 2021 budou mít řidiči v České republice k dispozici až dvě desítky nových plnicích stanic na stlačený zemní plyn (CNG) pro vozidla osobní i nákladní dopravy. Jejich vybudování podpoří...
29.03.2018 16:00

MŽP podpoří žadatele z programu LIFE. 53 milionů korun půjde na přípravu a spolufinancování projektů

Ministerstvo životního prostředí dnes vyhlásilo národní výzvu k podávání žádostí o spolufinancování pro tzv. tradiční projekty předkládané v rámci podprogramu Životní prostředí a podprogramu Klima...
29.03.2018 13:37

TA ČR vyhlásila 1. veřejnou soutěž programu národní centra kompetence 1

Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlásila dne 29. března 2018 první veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji pro Program na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního...
23.03.2018 09:56

Komise představila akční plán na financování udržitelné a ekologické ekonomiky

Evropská komise představila na dnešní konferenci na vysoké úrovni strategii na reformu systému financování cílů EU v oblasti klimatu a udržitelného rozvoje. Mezi hlavní body akčního plánu patří...
13.03.2018 12:46

Program péče o krajinu přijímá nové žádosti

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) vyhlašuje výzvu pro příjem žádostí o poskytnutí finančních prostředků z Programu péče o krajinu, konkrétně z Podprogramu pro zlepšování dochovaného přírodního...