Více času na podstatné

VYBERTE OBLAST:

VŠE - ODPADY - VODA - OVZDUŠÍ - CHEMICKÉ LÁTKY - ENERGIE - DOTACE - AKCE

 

Novinky

25.11.2020 19:41

Připomínky: Novela prováděcí vyhlášky č. 428/2001 Sb. k zákonu o vodovodech a kanalizacích

Cílem navrhované úpravy je zejména reagovat na změny vodního zákona a stanovit technické podmínky pro stavbu a provoz odlehčovacích komor, reagovat na změny zákona o zeměměřictví a stanovit...
25.11.2020 19:38

Problematika aplikace nařízení (ES) č. 1907/2006 (nařízení REACH) ve Velké Británii po přechodném období

Po skončení přechodného období bude nařízení REACH Evropské unie aplikováno do právních předpisů Velké Británie na základě Zákona o vystoupení z Evropské unie z roku 2018. Nařízení REACH a...
25.11.2020 19:35

Problematika aplikace nařízení (ES) č. 1272/2008 (nařízení CLP) ve Velké Británii po přechodném období

Po skončení přechodného období bude od 1. ledna 2021 nařízení CLP Evropské unie nahrazeno ve Velké Británii nařízením GB CLP. Přechodné období končí 31. prosince 2020 a od 1. ledna 2021 bude...
25.11.2020 09:14

Odpadová data 2019: Každý Čech vyprodukoval 551 kg “komunálu”

Vloni rostlo množství odpadů, ale i jejich materiálové využití. Stále se však příliš mnoho skládkovalo. Až 46 % komunálních odpadů skončilo na skládkách, což představuje mrhání zdroji i vysokou...
23.11.2020 17:16

Připomínky: Ekoaudit 2020

V prosinci 2019 MPO zaslalo Ministerstvu životního prostředí podklady pro další etapu Ekoauditu vzešlé z podnikatelské sféry. Na následných jednáních mezi zástupci MŽP a MPO bylo dohodnuto, že...
18.11.2020 17:29

Přes 150 zemí hodlá zvýšit své závazky na snížení emisí

Přes 150 zemí ohlásilo, že má úmysl zvýšit své národní závazky na snížení emisí vyplývající z Pařížské klimatické dohody. Napsala to agentura Reuters s odkazem na průzkum Fóra klimaticky...
18.11.2020 10:12

Dvě nové konzultace ohledně snižování emisí

Evropská komise dnes spustila dvě veřejné konzultace, které se týkají cílů EU v oblasti snižování emisí skleníkových plynů do roku 2030. Konzultace se týkají směrnice o energetické účinnosti a...
13.11.2020 17:01

Změna klimatu – aktualizace systému EU pro obchodování s emisemi

Evropská komise zveřejnila k připomínkování počáteční posouzení dopadů (Inception Impact Assessments) k Změně klimatu – aktualizaci systému EU pro obchodování s emisemi (ETS). K iniciativě bude...
13.11.2020 16:15

Rekapitulace: Životní prostředí v říjnu 2020 - EU

Komise zveřejnila strategii týkající se renovací, která je součástí Zelené dohody pro Evropu, Komise přijala novou strategii pro chemické látky, V rámci Zelené dohody pro Evropu přijala Komise...
13.11.2020 14:23

Senát odmítl změnu pravidel o sběrných místech na obaly

Senát odmítl novelu, která má stanovit minimální počet sběrných míst na obaly. Podle kritiků by předloha fakticky zachovala monopol jedné z obalových společností. Vláda by to měla vyřešit v další...

Rubrika "PRÁVNÍ PŘEDPISY" obsahuje:

  • informace o jednání Parlamentu ČR, vlády ČR
  • přehled legislativních novinek
  • podklady pro připomínkové řízení
  • přehled účinnosti nových předpisů
  • aktuální stav vývoje nového předpisu
  • legislativu EU (věstník, konzultace...)

 

Více o předplatném ZDE