Více času na podstatné

VYBERTE OBLAST:

VŠE - ODPADY - VODA - OVZDUŠÍ - CHEMICKÉ LÁTKY - ENERGIE - DOTACE - AKCE

 

Novinky

14.07.2019 13:52

Připomínky: Surovinová politika / Aktualizace Národního programu snižování emisí ČR

Doplnění dokumentu Surovinová politika České republiky v oblasti nerostných surovin a jejich zdrojů. Principem nově navrhovaného Doplnění státní surovinové politiky je naplnit Programové prohlášení...
28.06.2019 10:41

Návrhy na změnu Ústavy České republiky - voda a půda

Dvě skupiny poslanců předložily Poslanecké sněmovně návrhy zákona na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů mění...
23.05.2019 14:45

Za vypouštění silně znečištěných odpadních vod bez povolení a neohlášení další havárie uložili inspektoři ČIŽP pokutu 680 tisíc korun

Společnost Mayr-Melnhof Holz Paskov s.r.o. byla pokutována inspektory z Oblastního inspektorátu České inspekce životního prostředí (ČIŽP) v Ostravě. Za porušení vodního zákona, vypouštění silně...
23.05.2019 14:37

EU: Podávání zpráv v oblasti životního prostředí

Rada dnes přijala nová pravidla, pro zjednodušují povinnosti v oblasti podávání zpráv v souvislosti s právními předpisy v oblasti životního prostředí. Nové předpisy by měly přispět k zjednodušení...
23.04.2019 17:10

Připomínky: Novela vyhlášky o přípustné úrovni znečišťování

Ministerstvo životního prostředí poslalo do připomínkového řízení Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých...
16.04.2019 13:57

Konzultace: Systém obchodování s emisemi. Pokyny pro státní podporu

Členské státy EU mají možnost poskytovat některým podnikům působícím v sektorech s vysokou spotřebou elektrické energie (tzv. energeticky nároční uživatelé) náhradu za část jejich vysokých nákladů...
02.04.2019 17:45

Pozvánka: EIA – ZÁKON č. 100/2001 SB., VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ APLIKACE ZÁKONA č. 100/2001 Sb. NA DOKUMENTY ZPRACOVÁVANÉ PRO JEHO POTŘEBY (NAPŘ. OZNÁMENÍ, DOKUMENTACE)

V posledních letech došlo k několika novelizacím zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. Tyto novely zákona o posuzování vlivů na životní prostředí měly nemalý dopad na...
25.03.2019 08:18

Indikativní harmonogram přezkumů integrovaných povolení, BREF a závěrů o BAT

Pro snadnější orientaci povolujících úřadů a provozovatelů v jejich budoucích povinnostech byl zpracován dokument s konkrétními údaji k přezkumům integrovaných povolení a revizí referenčních...
11.03.2019 13:17

ČIŽP rozdala pokuty za havarijní únik, nepovolené nakládání s vodami a provozování elektrárny

Inspektoři z úseku ochrany vod České inspekce životního prostředí v Hradci Králové uložili pokutu ve výši 148 750 Kč společnosti Park Golf a.s., Hradec Králové za nakládání s podzemními vodami....
04.03.2019 14:54

Připomínky: Novela o podrobnostech nakládání s odpady (rtuť)

Ministerstvo životního prostředí předkládá do připomínkového řízení návrh vyhlášky, kterou se provádí zákon č. 45/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím nařízení...

Rubrika "PRÁVNÍ PŘEDPISY" obsahuje:

  • informace o jednání Parlamentu ČR, vlády ČR
  • přehled legislativních novinek
  • podklady pro připomínkové řízení
  • přehled účinnosti nových předpisů
  • aktuální stav vývoje nového předpisu
  • legislativu EU (věstník, konzultace...)

 

Více o předplatném ZDE