Více času na podstatné

VYBERTE OBLAST:

VŠE - ODPADY - VODA - OVZDUŠÍ - CHEMICKÉ LÁTKY - ENERGIE - DOTACE - AKCE

 

Novinky

31.03.2020 12:43

Plán cílů v oblasti klimatu do roku 2030

Počáteční posouzení dopadů (Inception Impact Assessments) Plánu cílů v oblasti klimatu do roku 2030. Veřejná konzultace bude následovat v příštích měsících. Cílem konzultace k počátečnímu posouzení...
31.03.2020 12:38

Revize směrnice o průmyslových emisích (IED)

Evropská komise zahájila první fázi přípravy revize směrnice 2010/75/EU o průmyslových emisích (IED) – počáteční posouzení dopadů (Inception Impact Assessments) revize EU pravidel k průmyslovým...
26.03.2020 13:58

Legislativní novinka: Novela NV o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních

Ve Sbíce předpisů ČR vychází Nařízení vlády č. 121/2020 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických...
19.03.2020 16:40

Připomínky NV o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu

Cílem nitrátové směrnice EU je snížit znečištění vod způsobované dusičnany ze zemědělských zdrojů a předcházet dalšímu takovému znečišťování.       Dokumenty ke stažení: Platné...
19.03.2020 13:11

Ohlašovací povinnosti se pro soukromou i veřejnou sféru odkládají o 3 měsíce

Ohlašovací povinnosti se pro soukromou i veřejnou sféru odkládají o 3 měsíce, MŽP s ohledem na nouzový stav žádá o pardon instituce, které ze zákona vymáhají sankce). Blíží se termíny, do nichž má...
16.03.2020 15:44

Firma dovážející na trh nebezpečné chemické směsi porušila chemický zákon i nařízení EU. Dostala pokutu 120 tisíc korun

Pravomocnou pokutu 120 tisíc korun uložili inspektoři z České inspekce životního prostředí v Hradci Králové společnosti GRASS EU s.r.o. za porušení chemického zákona a nařízení Evropského parlamentu...
11.03.2020 20:30

Při zasněžování sjezdovek v Krkonoších nedodržela firma vodoprávní povolení. Dostala pokutu 120 tisíc korun

Na základě kontroly odběru povrchových vod pro technické zasněžování lyžařských areálů uložili inspektoři z České inspekce životního prostředí (ČIŽP) v Hradci Králové společnosti MEGA PLUS...
11.03.2020 20:03

Legislativní novinka: Novela vyhlášky o způsobu posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění, rozsahu informování veřejnosti o úrovni znečištění a při smogových situacích

Ve Sbírce předpisů ČR vychází novela vyhlášky č. 68/2020 Sb. kterou se mění vyhláška č. 330/2012 Sb., o způsobu posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění, rozsahu informování veřejnosti o úrovni...
10.03.2020 17:44

Připomínky: NV stanovující seznam znečišťujících látek a prahových hodnot

Navržená právní úprava má několik základních cílů. Prvním z nich je rozšířit na základě aktuálních požadavků Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech seznam znečišťujících látek...
10.03.2020 17:19

Máte další informace k použití 7 látek navržených pro autorizaci?

CHA zahájila veřejnou konzultaci k návrhu 10. doporučení na zařazení dalších 7 látek na seznam látek podléhajících povolení. Konzultace potrvá do 5. června 2020. ECHA pravidelně doporučuje látky z...

Rubrika "PRÁVNÍ PŘEDPISY" obsahuje:

  • informace o jednání Parlamentu ČR, vlády ČR
  • přehled legislativních novinek
  • podklady pro připomínkové řízení
  • přehled účinnosti nových předpisů
  • aktuální stav vývoje nového předpisu
  • legislativu EU (věstník, konzultace...)

 

Více o předplatném ZDE