Více času na podstatné

VYBERTE OBLAST:

VŠE - ODPADY - VODA - OVZDUŠÍ - CHEMICKÉ LÁTKY - ENERGIE - DOTACE - AKCE

 

Novinky

12.05.2021 18:53

Společnost Ekopur nevhodným způsobem provozovala zařízení určené k nakládání se zdravotnickými odpady

Česká inspekce životního prostředí provedla v dubnu roku 2018 kontrolu nakládání sodpady ve firmě Ekopur v Hosíně na Českobudějovicku. Kvůli některým pochybením, jež byly v rozporu se zákonem o...
12.05.2021 18:43

Senátorka Seitlová k šetření havárie na Bečvě: právní nedostatky, organizační slabiny i personální selhání

Z šetření Jitky Seitlové vyplývají organizační slabiny, nedostatky v právních předpisech a zásadní personální selhání, jejichž důvody jsou nejasné. Zabezpečení provázaného systému opatření při...
07.05.2021 17:07

Připomínky: Udržitelná doprava – nový rámec pro městskou mobilitu

Evropská komise zveřejnila k připomínkování počáteční posouzení dopadů (Inception Impact Assessments) k novému rámci pro městskou mobilitu. K iniciativě bude později následovat veřejná konzultace v...
07.05.2021 11:37

Připomínky: Novela NV o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod

Novela nařízení vlády č. 401/2015 Sb. reaguje na výtky Evropské komise uplatněné v rámci řízení EU Pilot 8837/16/ENVI ve věci provedení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU ze dne 24....
06.05.2021 10:25

Maximální minimum o novém zákoně o odpadech – Ústav životního prostředí Přírodovědecké fakulty UK spouští kurz o nové legislativě odpadů

Kurz nové odpadové legislativy přinese jak původcům, oprávněným osobám, pracovníkům odpadových firem, podnikovým ekologům, poradcům a dalším zájemcům o tuto problematiku, podrobné informace o...
05.05.2021 19:48

Společnosti musí zkontrolovat registrace převedené ze Spojeného království

Převody registrací po vystoupení UK z EU jsou dokončeny. Více než 8 000 registrací podaných v UK bylo úspěšně převedeno na společnosti v EU, EHP nebo Severním Irsku, a ty musí zkontrolovat a podle...
05.05.2021 16:17

Diskuze o možnosti srovnání podmínek při kácení v ochranném pásmu se dala opět do pohybu

Jak jsme Vás informovali v březnu letošního roku pan poslanec Kott se svým pozměňovacím návrhem k zákonu o ochraně přírody a krajiny snaží srovnat postavení vodohospodářské infrastruktury vůči...
30.04.2021 13:36

Věstník MŽP: Nová metodika k povolování kácení dřevin mimo les a další pokyny

Ministerstvo životního prostředí vydalo čtvrté číslo Věstníku MŽP v tomto roce. V dubnovém čísle najdete aktualizovaný Metodický pokyn MŽP k postupu podle zákona č. 93/2018 Sb., o podmínkách...
27.04.2021 18:20

Téměř 300 chemických látek označeno za kandidáty pro regulační opatření

V roce 2020 ECHA hodnotila přibližně 1 900 registrovaných chemických látek ve skupinách. Na úrovni EU by 290 z nich mohlo být kandidátem pro další řízení regulačních rizik, pokud bude potvrzena...
25.04.2021 13:19

ČSA vydělají na tom, že nelétají. Prodají emisní povolenky, které získaly od státu zdarma

České aerolinie (ČSA), které jsou od března v úpadku, mohou získat finanční injekci v hodnotě necelých dvou stovek milionů korun na posílení své nepříznivé finanční situace. Městský soud v Praze...

Rubrika "PRÁVNÍ PŘEDPISY" obsahuje:

  • informace o jednání Parlamentu ČR, vlády ČR
  • přehled legislativních novinek
  • podklady pro připomínkové řízení
  • přehled účinnosti nových předpisů
  • aktuální stav vývoje nového předpisu
  • legislativu EU (věstník, konzultace...)

 

Více o předplatném ZDE