Více času na podstatné

VYBERTE OBLAST:

VŠE - ODPADY - VODA - OVZDUŠÍ - CHEMICKÉ LÁTKY - ENERGIE - DOTACE - AKCE

 

Novinky

05.12.2022 20:43

Cesta k celosvětové dohodě o plastech začala. Státy poprvé jednaly v Uruguayi

Členské státy OSN a partneři minulý týden vyjednávali v Uruguayi o nové celosvětové mezinárodní smlouvě, která má snížit znečištění plasty na souši i v mořích. Jde o začátek procesu, který by měl do...
05.12.2022 20:39

Autovrak je nebezpečný odpad a jeho likvidace má přesná pravidla

Česká inspekce životního prostředí uložila pokutu 160 tisíc korun fyzické osobě oprávněné k podnikání, která jako provozovatel autovrakoviště umístěném na pozemcích v k.ú. Kostelec nad Orlicí...
05.12.2022 20:24

Připomínky: Novela NV, kterou se stanoví seznam znečišťujících látek

Navržená právní úprava je rozdělena do dvou hlavních bodů. Prvním z nich je rozšíření seznamu znečišťujících látek sledovaných pro účely ohlašování do IRZ v únicích do vody (příloha č. 1), a to o...
05.12.2022 20:19

Vědecké výbory ECHA podporují omezení olova pro venkovní střelbu a rybolov

Výbory SEAC a RAC podpořily navrhované omezení olověných střel při lovu a venkovní sportovní střelbě a používání olova při rybolovu. Omezení by mohlo zabránit úniku více než 600 tisíc tun olova do...
04.12.2022 18:35

Nové číslo Věstníku MŽP právě vyšlo

Ministerstvo životního prostředí vydalo na svých webových stránkách listopadové číslo Věstníku. Osmá částka v tomto roce obsahuje: Metodický pokyn odboru ochrany ovzduší „k zařazování chovů...
30.11.2022 14:28

Zelená dohoda pro Evropu: předcházení vzniku odpadu z obalů, podpora opětovného použití a recyklace obalů

Komise dnes navrhuje nová celounijní pravidla pro obaly, které by díky tomu již neměly být rostoucím zdrojem odpadu ani frustrace spotřebitelů. Každý Evropan vyprodukuje v průměru téměř 180 kg...
29.11.2022 20:14

Rada s konečnou platností schválila směrnici o podávání zpráv podniků o udržitelnosti

Znamená to, že společnosti budou brzy povinny zveřejňovat podrobné informace týkající se otázek udržitelnosti. To zvýší odpovědnost společností, zabrání rozdílným standardům udržitelnosti a usnadní...
28.11.2022 18:06

Firma 70 tun odpadní rtuti pro účely testování neobhájila

Otázce nakládání s odpadní rtutí je legislativně i prakticky věnována velmi vysoká pozornost. Jedná se totiž o specifický nebezpečný odpad, který představuje závažnou celosvětovou hrozbu pro lidské...
28.11.2022 11:28

VII. ročník konference PPE. Tak jak je to s těmi paletami?

Ve středu 23. listopadu 2022 se uskutečnil již 7. ročník konference Povinnosti v podnikové ekologii. Letos konečně bez roušek a opět s plným sálem. Akci pořádala redakce odborného portálu...
24.11.2022 18:17

Další celoevropský projekt prosazování nařízení REACH se zaměří na dovážené produkty

Byl schválen projekt zaměřený na společnosti dovážející výrobky a chemické látky ze zemí mimo EU a plnění povinností registrace, povolování a omezování. Realizace v letech 2023–2025 si vyžádá...

Rubrika "PRÁVNÍ PŘEDPISY" obsahuje:

  • informace o jednání Parlamentu ČR, vlády ČR
  • přehled legislativních novinek
  • podklady pro připomínkové řízení
  • přehled účinnosti nových předpisů
  • aktuální stav vývoje nového předpisu
  • legislativu EU (věstník, konzultace...)

 

Více o předplatném ZDE