Více času na podstatné

VYBERTE OBLAST:

VŠE - ODPADY - VODA - OVZDUŠÍ - CHEMICKÉ LÁTKY - ENERGIE - DOTACE - AKCE

 

Novinky

15.05.2022 17:15

Registranti MSP – zkontrolujte velikost vaší společnosti

Pokud jste své látky registrovali jako MSP, zkontrolujte si, zda jste v době registrace nebo její aktualizace uvedli správně velikost vašeho podniku a zda v systému REACH-IT máte nahrané požadované...
15.05.2022 17:08

ČOI i v roce 2021 kontrolovala dodržování zákona o obalech

Česká obchodní inspekce vyhodnotila kontroly, které byly zaměřené na zákon o obalech. V roce 2021 provedla celkem 3 323 kontrol a porušení tohoto zákona zjistila ve 110 případech. Za jeho nedodržení...
15.05.2022 17:04

Vláda schválila upravený plán odpadového hospodářství

Kabinet dne 11.5.2022 schválil aktualizaci plánu odpadového hospodářství České republiky pro období 2015 až 2024 s výhledem do roku 2035, který reaguje na poslední změny odpadové legislativy jak...
10.05.2022 20:02

Připomínky: Novela energetického a stavebního zákona

Cílem návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), zákon č. 183/2006...
09.05.2022 08:14

Nenechte si ujít: Maximální minimum o novém zákoně o odpadech

Ústav životního prostředí Přírodovědecké fakulty UK spouští další kurz o nové legislativě odpadů. Cílem kurzu je přehledně a uceleně představit běžné povinnosti původců odpadu a základní povinnosti...
05.05.2022 17:59

Legislativní novinka: Vyhláška o stanovení druhů a parametrů POZE a kritérií udržitelnosti a úspory emisí skleníkových plynů pro biokapaliny a paliva z biomasy

Ve Sbírce předpisů vychází vyhláška č. 110/2022 Sb. o stanovení druhů a parametrů podporovaných obnovitelných zdrojů a kritérií udržitelnosti a úspory emisí skleníkových plynů pro biokapaliny a...
05.05.2022 17:37

Parlament přijal pozici k zavedení jednotných nabíječek

Evropský parlament přijal plenárním zasedání svou pozici k návrhu na zavedení jednotného nabíjecího portu USB-C pro elektronické přístroje, konkrétně pak chytré telefony, tablety, digitální...
05.05.2022 17:25

Nové nařízení Komise (EU) 2022/692 mění přílohu VI nařízení CLP

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/692 ze dne 16. února 2022, kterým se pro účely přizpůsobení vědeckotechnickému pokroku mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o...
03.05.2022 19:53

Připomínky: Novela zákona o vodách

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, se zaměřuje na změnu právní úpravy řešení havárií mimořádného...
29.04.2022 21:31

ZEVO Vráto, které plánuje budějovická teplárna, má souhlas od MŽP

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) vydalo souhlasné závazné stanovisko ohledně posouzení vlivů na životní prostředí ke stavbě zařízení pro energetické využití odpadu (Zevo) v Českých...

Rubrika "PRÁVNÍ PŘEDPISY" obsahuje:

  • informace o jednání Parlamentu ČR, vlády ČR
  • přehled legislativních novinek
  • podklady pro připomínkové řízení
  • přehled účinnosti nových předpisů
  • aktuální stav vývoje nového předpisu
  • legislativu EU (věstník, konzultace...)

 

Více o předplatném ZDE