Více času na podstatné

VYBERTE OBLAST:

VŠE - ODPADY - VODA - OVZDUŠÍ - CHEMICKÉ LÁTKY - ENERGIE - DOTACE - AKCE

 

Novinky

23.04.2019 17:10

Připomínky: Novela vyhlášky o přípustné úrovni znečišťování

Ministerstvo životního prostředí poslalo do připomínkového řízení Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých...
16.04.2019 13:57

Konzultace: Systém obchodování s emisemi. Pokyny pro státní podporu

Členské státy EU mají možnost poskytovat některým podnikům působícím v sektorech s vysokou spotřebou elektrické energie (tzv. energeticky nároční uživatelé) náhradu za část jejich vysokých nákladů...
02.04.2019 17:45

Pozvánka: EIA – ZÁKON č. 100/2001 SB., VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ APLIKACE ZÁKONA č. 100/2001 Sb. NA DOKUMENTY ZPRACOVÁVANÉ PRO JEHO POTŘEBY (NAPŘ. OZNÁMENÍ, DOKUMENTACE)

V posledních letech došlo k několika novelizacím zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. Tyto novely zákona o posuzování vlivů na životní prostředí měly nemalý dopad na...
25.03.2019 08:18

Indikativní harmonogram přezkumů integrovaných povolení, BREF a závěrů o BAT

Pro snadnější orientaci povolujících úřadů a provozovatelů v jejich budoucích povinnostech byl zpracován dokument s konkrétními údaji k přezkumům integrovaných povolení a revizí referenčních...
11.03.2019 13:17

ČIŽP rozdala pokuty za havarijní únik, nepovolené nakládání s vodami a provozování elektrárny

Inspektoři z úseku ochrany vod České inspekce životního prostředí v Hradci Králové uložili pokutu ve výši 148 750 Kč společnosti Park Golf a.s., Hradec Králové za nakládání s podzemními vodami....
04.03.2019 14:54

Připomínky: Novela o podrobnostech nakládání s odpady (rtuť)

Ministerstvo životního prostředí předkládá do připomínkového řízení návrh vyhlášky, kterou se provádí zákon č. 45/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím nařízení...
20.02.2019 13:23

V recyklaci vody dosaženo významného posunu

Dne 12. 2. 2019 schválilo plenární zasedání Evropského parlamentu návrh nařízení o minimálních požadavcích na opětovné využívání vody. Zpravodajem byl italský europoslanec Simon Bonafè. Schválený...
19.02.2019 18:39

Zpřesnění požadavků na posuzování výjimek z emisních limitů krajskými úřady

Ministerstvo životního prostředí zveřejnilo novou metodiku pro posuzování výjimek z emisních limitů pro velká spalovací zařízení.[1] Ta má krajským úřadům poskytnout vodítko při rozhodování o...
19.02.2019 18:35

EIA, krajské úřady a metodika MŽP

Přestože od poslední novely zákona o posuzování vlivů na životní prostředí [1] uběhl více než rok, přetrvávají při výkladu některých jeho ustanovení mezi krajskými úřady pochopitelné nejasnosti....
19.02.2019 18:19

EU se dohodla na snížení emisí CO2 u nákladních aut a autobusů

Evropská unie se dohodla na snížení emisí oxidu uhličitého (CO2) u nových nákladních vozů a autobusů. Do roku 2030 se mají emise snížit ve srovnání s letošním rokem o 30 procent. Informovala o tom...

Rubrika "PRÁVNÍ PŘEDPISY" obsahuje:

  • informace o jednání Parlamentu ČR, vlády ČR
  • přehled legislativních novinek
  • podklady pro připomínkové řízení
  • přehled účinnosti nových předpisů
  • aktuální stav vývoje nového předpisu
  • legislativu EU (věstník, konzultace...)

 

Více o předplatném ZDE