Více času na podstatné

VYBERTE OBLAST:

VŠE - ODPADY - VODA - OVZDUŠÍ - CHEMICKÉ LÁTKY - ENERGIE - DOTACE - AKCE

 

Novinky

17.10.2021 11:12

ISPOP: Informace pro zmocněnce - zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech

Dne 13.10. byla započata emailová kampaň týkající se převážně zmocněnců, již podávají hlášení v agendě odpadů stále na základě plné moci odkazující výhradně na zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech....
15.10.2021 19:00

Konference Povinnosti v podnikové ekologii v listopadu opět naživo

Po roce, kdy jsme se viděli pouze on-line, opět připravujeme živé setkání s podnikovými ekology z celé republiky. A je na co se těšit. Vyměňte papuče za kafe a chlebíčky a přijďte sdílet své...
10.10.2021 19:22

IPPC: Zveřejněn český překlad BREF pro spalování odpadů

Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Českou informační agenturou životního prostředí (CENIA) a příslušnou technickou pracovní skupinou zajistilo český překlad Referenčního dokument o...
10.10.2021 18:47

Pozvánka na seminář MPO „Povinnosti výrobců, dovozců a následných uživatelů vyplývající z legislativy nařízení REACH a CLP“

Dne 20. 10. 2021 uspořádá MPO bezplatný jednodenní seminář, jehož cílem je zlepšit informovanost o povinnostech výrobců, dovozců a následných uživatelů vyplývajících z legislativy chemických látek a...
04.10.2021 19:21

Připomínky: Novela NV o kritériích udržitelnosti biopaliv a snižování emisí skleníkových plynů z pohonných hmot

Předkládaný návrh navazuje na novelu z. č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a z. č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a...
04.10.2021 18:57

Nové pokyny ke klasifikaci a označování oxidu titaničitého

Pokyny pomohou společnostem a národním autoritám porozumět, jak je potřeba klasifikovat a označovat směsi obsahující oxid titaničitý (TiO2), pokud jsou klasifikovány jako karcinogenní při...
22.09.2021 21:11

Nová legislativa: Autovraky

Ve Sbírce předpisů ČR vychází Vyhláška č. 345/2021 Sb. o podrobnostech nakládání s vozidly s ukončenou životností. Nová vyhláška nahrazuje stávající vyhlášku č. 352/2008 Sb. Vyhláška...
19.09.2021 13:00

Absence přímých důkazů znemožní vyšetření havárie na řece Bečvě, říká vědec Hruška

Pokus vědců a rybářů se solným roztokem na řece Bečvě nebyl podle odboru životního prostředí a zemědělství Zlínského kraje porušením vodního zákona. Co se organizátorům letního pokusu podařilo...
15.09.2021 19:14

Svazy: Solární energetika získala možnou účastí v aukcích impuls pro svůj rozvoj

Solární energetika získala možným zařazením fotovoltaiky do aukční podpory nový impuls pro svůj rozvoj v Česku. Shodli se na tom zástupci oborových svazů, které oslovila ČTK. O možném zařazení...
12.09.2021 11:38

Nová legislativa: Omezení nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních

Ve Sbírce předpisů ČR vychází Nařízení vlády č. 145/2021 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických...

Rubrika "PRÁVNÍ PŘEDPISY" obsahuje:

  • informace o jednání Parlamentu ČR, vlády ČR
  • přehled legislativních novinek
  • podklady pro připomínkové řízení
  • přehled účinnosti nových předpisů
  • aktuální stav vývoje nového předpisu
  • legislativu EU (věstník, konzultace...)

 

Více o předplatném ZDE