Více času na podstatné

VYBERTE OBLAST:

VŠE - ODPADY - VODA - OVZDUŠÍ - CHEMICKÉ LÁTKY - ENERGIE - DOTACE - AKCE

 

Novinky

19.01.2018 08:43

Fórum pro dodržování právních předpisů a správu v oblasti životního prostředí

V Úředním věstníku Evropské unie vyšlo Rozhodnutí Komise ze dne 18. ledna 2018 o ustavení skupiny odborníků pro otázky dodržování právních předpisů a správu v oblasti životního prostředí (2018/C...
18.01.2018 17:06

Duel: Vláda se nepřidá k polské žalobě. Zajistí to Čechům čistší vzduch, ale dražší teplo?

Česko se nepřidá k žalobě Polska proti zpřísnění limitů znečištění ovzduší, které loni schválila Evropská komise. Vláda o tom rozhodla na včerejším zasedání. Ekologové verdikt vítají, průmysl naopak...
17.01.2018 08:56

Vláda schválila nový jednací řád, odmítla žalobu proti limitům znečištění

Vláda schválila nový jednací řád pro své vlastní fungování a zasedání. Kabinet dále rozhodl o tom, že Česká republika se nepřidá k žalobě proti limitům znečištění ovzduší, které schválila Evropská...
16.01.2018 14:19

BAT LCP: Bulharsko podpoří Polsko v žalobě proti Evropské komisi

Bulharsko se přidá k žalobě Polska proti Evropské komisi ve snaze zvrátit limity stanovené prováděcím rozhodnutím, které stanoví emisní limity pro velká spalovací zařízení. Klíčové...
16.01.2018 13:54

Plánu legislativních prací vlády na rok 2018 a výhled na roky 2019 až 2021

Návrh Plánu legislativních prací vlády na zbývající část roku 2018 a návrh Výhledu legislativních prací vlády na léta 2019 až 2021 vycházejí především z podkladů předložených ministerstvy a...
12.01.2018 08:00

Dnes začíná týdenní odstávka ISPOP

Od dnešního pátku do čtvrtka 18. 1. 2018 dojde k plánované provozní odstávce systémů Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností ISPOP a informačního systému EnviHELP. Přerušení jejich...
11.01.2018 09:46

Legislativa EU: Změna přílohy XVII nařízení REACH

V Úředním Věstníku Evropské unie (L 6/45) bylo publikováno Nařízení Komise (EU) 2018/35 ze dne 10. ledna 2018, kterým se mění příloha XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o...
10.01.2018 17:59

Rekapitulace dění v EU za prosinec 2017

Rada a EP se shodly na nových pravidlech pro nakládání s odpady. Dohodou se členské státy zavázaly k jasným cílům v oblasti opětovného použití, recyklace a skládkování a...
10.01.2018 13:33

Stanovisko SPČR k Návrhu vyhlášky o náležitostech naturového posouzení

Svaz průmyslu a dopravy požaduje, aby Ministerstvo životního prostředí důsledně zvážilo, zda existuje dostatečné zákonné zmocnění k tomu, aby byl formou vyhlášky stanoven požadavek na zpracovávání...
09.01.2018 15:13

Priority a požadavky průmyslu v oblasti životního prostředí

Dokument doplňuje Programové prohlášení Svazu průmyslu a dopravy ČR za oblast životního prostředí. Obsahuje základní priority, prosazované principy a požadavky. Vychází z diskusí v členské...

Rubrika "PRÁVNÍ PŘEDPISY" obsahuje:

  • informace o jednání Parlamentu ČR, vlády ČR
  • přehled legislativních novinek
  • podklady pro připomínkové řízení
  • přehled účinnosti nových předpisů
  • aktuální stav vývoje nového předpisu
  • legislativu EU (věstník, konzultace...)

 

Více o předplatném ZDE