Více času na podstatné

VYBERTE OBLAST:

VŠE - ODPADY - VODA - OVZDUŠÍ - CHEMICKÉ LÁTKY - ENERGIE - DOTACE - AKCE

 

Novinky

22.09.2020 17:22

Nelegálně uložila firma přes 229 tisíc tun odpadů. Porušila tak zákon a dostala pokutu půl milionu korun

Firma EUROFIN – IMC, s.r.o., nakládala s odpady v zařízení (na místě), které k tomu nebylo podle zákona o odpadech určeno. Za účelem provedení terénní úpravy uložila na pozemky v k. ú. Němčičky...
22.09.2020 17:18

Připomínky: Green Deal – revize směrnice o zdanění energie

Evropská komise zveřejnila k připomínkování konzultaci k revizi směrnice o zdanění energie. Směrnice o zdanění energie 2003/96 stanoví pravidla EU pro zdanění energetických produktů, jež se...
22.09.2020 16:46

Brexit – blíží se konec přechodného období

Přechodné období pro vystoupení Spojeného království z EU skončí 31. 12. 2020. Společnosti by měly zkontrolovat, zda nebudou odchodem dotčeny. Registrace a povolení podané v UK by měly být převedeny...
16.09.2020 20:12

Připomínky: Novela zákona o právu na informace o životním prostředí

Ministerstvo životního prostředí předkládá do meziresortního připomínkového řízení návrh zákona, kterým se mění zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších...
14.09.2020 18:25

Povinnosti podle zákona o ovzduší neplnila firma několik let. Spáchala devět přestupků a dostala pokutu 200 tisíc korun

Společnost BIKE FUN International s.r.o. se sídlem v Kopřivnici porušila v několika případech zákon o ochraně ovzduší, když provozovala své stacionární zdroje bez povolení provozu nebo v rozporu s...
11.09.2020 16:58

Výbor ENVI navrhuje zvýšit klimatické cíle do 2030

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (ENVI) Evropského parlamentu dnes hlasoval o návrhu evropského klimatického zákona, který obsahuje závazné cíle na snižování emisí...
10.09.2020 17:47

Připomínky: Návrh zákona o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí na základě Plánu legislativních prací vlády na rok 2020 předkládá návrh zákona o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí a o změně některých...
10.09.2020 17:44

Připomínky: Novela NV o kritériích udržitelnosti biopaliv a snižování emisí skleníkových plynů z pohonných hmot

Cílem navrhované právní úpravy je uvedení národní legislativy do souladu s některými ustanoveními právních předpisů Evropské unie. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1999 ze dne 11....
10.09.2020 17:41

Připomínky: Green Deal – Mechanismus uhlíkového vyrovnání na hranicích

Evropská komisa zveřejnila k připomínkování veřejnou konzultaci k mechanismu uhlíkového vyrovnání na hranicích. V rámci nadcházejícího IV. obchodovacího období 2021+ s emisními povolenkami Evropská...
10.09.2020 17:40

Pokutu přes 150 tisíc korun za neoprávněný odběr podzemních vod dostala od inspektorů Psychiatrická nemocnice Brno

Psychiatrická nemocnice Brno odebrala v rozporu s povolením vydaným Magistrátem města Brna celkem 4 162 m3podzemní vody. Tím porušila vodní zákon a inspektoři z České inspekce životního prostředí...

Rubrika "PRÁVNÍ PŘEDPISY" obsahuje:

  • informace o jednání Parlamentu ČR, vlády ČR
  • přehled legislativních novinek
  • podklady pro připomínkové řízení
  • přehled účinnosti nových předpisů
  • aktuální stav vývoje nového předpisu
  • legislativu EU (věstník, konzultace...)

 

Více o předplatném ZDE