Více času na podstatné

VYBERTE OBLAST:

VŠE - ODPADY - VODA - OVZDUŠÍ - CHEMICKÉ LÁTKY - ENERGIE - DOTACE - AKCE

 

Novinky

28.07.2021 19:47

Inspekce životního prostředí spustila řízení k obnově Bečvy

Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) zahájila řízení o nápravných opatřeních na řece Bečvě, kterou loni postihla ekologická havárie. Inspekce tak učinila po červnové žádosti spolků, aby...
26.07.2021 16:19

Nařízení Komise (EU) 2021/1199 ke změně přílohy XVII nařízení REACH

Nové nařízení Komise (EU) 2021/1199, kterým se mění příloha XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (nařízení REACH), se týká polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU) v...
26.07.2021 16:17

Předložení záměru na omezení látek PFAS, PAU a omezení 2,4-dinitrotoluenu

Na stránkách agentury ECHA jsou v registru záměrů na omezení látek nově uvedeny per- a polyfluoroalkylované látky (PFAS) a polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU) (zveřejněno ECHA 21. 7....
26.07.2021 16:00

Krajský úřad v Olomouci udělil elektrárně Chvaletice výjimku z emisních limitů

Krajský úřad Olomouckého kraje udělil elektrárně Chvaletice výjimku z emisních limitů. Rozhodoval tak již podruhé, první výjimku ministerstvo životního prostředí zrušilo. Úředníci oproti předchozí...
16.07.2021 17:58

Připomínky: Návrh NV o stanovení prostředků státního rozpočtu podle zákona o podporovaných zdrojích energie

Nařízení vlády stanoví pro rok 2022 prostředky na dotaci podpory elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, druhotných energetických zdrojů, vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a na...
16.07.2021 15:27

Legislativní novinka: Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady

Ve Sbírce předpisů ČR vychází v návaznosti na nový zákon o odpadech Vyhláška č. 273/2021 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. 
14.07.2021 19:55

Komise vydala balíček Fit for 55, cílem je snížení emisí o 55 % do 2030

Evropská komise vydala balíček FIt for 55, který obsahuje nové i revidované legislativní návrhy, jež by měly splnit cíl v podobě snížení emisí skleníkových plynů o 55 % oproti roku 1990. To je podle...
14.07.2021 10:00

Evropská komise představí zásadní balíček klimatických návrhů, ovlivní průmysl i dopravu

Evropská komise dnes představí stěžejní balíček návrhů, které mají země Evropské unie nasměrovat k dosud velmi vzdálenému splnění přísnějších emisních cílů k roku 2030. Klimaticky šetrnější pravidla...
11.07.2021 18:48

Metodický pokyn MŽP k nakládání s odpady vzniklými v důsledku živelné pohromy - tornáda.

Odbor odpadů MŽP vydal Metodický pokyn (MP) k zajištění plnění povinnosti správného nakládání s odpady vzniklými v důsledku mimořádné události - živelné pohromy (tornáda). MP ke stažení ZDE.
08.07.2021 13:24

Připomínky: Nařízení o bezpečnosti chemických látek

Evropská komise zveřejnila k připomínkování Návrh nařízení k nařízení REACH – vyjasnění nejasných/nekonzistentních formulací v požadavcích na informace. Tato změna se týká příloh VI až X nařízení o...

Rubrika "PRÁVNÍ PŘEDPISY" obsahuje:

  • informace o jednání Parlamentu ČR, vlády ČR
  • přehled legislativních novinek
  • podklady pro připomínkové řízení
  • přehled účinnosti nových předpisů
  • aktuální stav vývoje nového předpisu
  • legislativu EU (věstník, konzultace...)

 

Více o předplatném ZDE