Více času na podstatné

VYBERTE OBLAST:

VŠE - ODPADY - VODA - OVZDUŠÍ - CHEMICKÉ LÁTKY - ENERGIE - DOTACE - AKCE

 

Novinky

16.02.2021 14:02

Plán k řešení látek vzbuzujících mimořádné obavy byl dokončen

Po dokončení plánu pro látky vzbuzující mimořádné obavy (látky SVHC) do roku 2020 zveřejnila ECHA brožuru, která shrnuje výsledky provádění plánu. Látky SVHC jsou chemické látky, které jsou...
16.02.2021 13:54

Veřejná konzultace k návrhům harmonizované klasifikace a označování pro 5 látek

V současné době probíhá další veřejná konzultace k návrhům harmonizované klasifikace a označování (CLH) v termínu do 9. dubna 2021 a to pro následující chemické látky:     hexyl...
09.02.2021 16:07

Legislativní novinka: Novela vyhlášky o vymezení útvarů povrchových vod

Ve Sbírce předpisů ČR vyšla Vyhláška č. 44/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 49/2011 Sb., o vymezení útvarů povrchových vod. Důvodová zpráva k novele vyhlášky uvádí, že cílem novely je změna...
09.02.2021 11:51

Nenechte si ujít: Obaly a výrobky s ukončenou životností

V pořadí druhý webinář na téma nové odpadové legislativy pořádaný ve spolupráci s digitálním odpadovým tržištěm Cyrkl se uskuteční ve čtvrtek 11. února od 9:30 do 12:30.  Hosty budou Mgr. et...
09.02.2021 11:36

Veřejná konzultace: Trestněprávní ochrana životního prostředí

Evropská komise spustila veřejnou konzultaci související s revizí směrnice o trestněprávní ochraně životního prostředí z roku 2008. Ta ukládá členským státům sankcionovat nelegální praktiky...
09.02.2021 11:31

Informace MŽP ke zrušení prováděcíh závěrů o nejlepších dostupných technikách (BAT) pro velká spalovací zařízení

Soudní dvůr Evropské unie (Tribunál třetího rozšířeného senátu) rozsudkem ze dne 27. ledna 2021 ve věci T‑699/17 (Polská republika proti Evropské komisi) rozhodl o zrušení prováděcího rozhodnutí...
09.02.2021 11:04

Agentura ECHA navrhuje omezení používání olova v brocích, střelách a rybářském olůvku mimo mokřady

ECHA předkládá návrh na další celoevropská omezení používání olova ve střelivu pro lov, venkovní sportovní střelbu a při rybolovu. Cílem je omezení rizik a ochrana zdraví lidí, volně žijících...
07.02.2021 14:16

Exministr Dusík: Klimatický rozsudek proti Francii může osmělit i Čechy

Verdikt pařížského soudu ve věci spoluodpovědnosti francouzské vlády za globální oteplování sbližuje mezinárodní závazky státu s dopady na životy obyvatel, tvrdí v rozhovoru pro Respekt Jan Dusík,...
02.02.2021 19:42

Připomínky: Novela zákona o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech

Cílem návrhu zákona je na základě zkušeností vzešlých z praxe s nakládáním s regulovanými látkami a F-plyny odstranění některých nedostatků platné právní úpravy, které povede k efektivnějšímu...
02.02.2021 19:41

Bez vážení odpadů těžko půjde správně počítat třídící sleva

V nově přijatém zákonu č. 541/2020 Sb. Je podle mého názoru dost nejasností. A to zejména ve vykazování separátně sebraného odpadu pro recyklaci. Myslím, že na to systém sběru není připraven....

Rubrika "PRÁVNÍ PŘEDPISY" obsahuje:

  • informace o jednání Parlamentu ČR, vlády ČR
  • přehled legislativních novinek
  • podklady pro připomínkové řízení
  • přehled účinnosti nových předpisů
  • aktuální stav vývoje nového předpisu
  • legislativu EU (věstník, konzultace...)

 

Více o předplatném ZDE