Více času na podstatné

VYBERTE OBLAST:

VŠE - ODPADY - VODA - OVZDUŠÍ - CHEMICKÉ LÁTKY - ENERGIE - DOTACE - AKCE

 

Novinky

20.06.2018 15:03

ČIŽP provedla vloni téměř 15 900 kontrol a uložila pokuty za více než 113 milionů korun

Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) provedla vloni 15 864 kontrol, což je o 19 méně než v roce 2016 (15 883) a uložila 2655 pravomocných pokut (o 100 méně než v roce 2016) v celkové výši 113...
18.06.2018 07:38

Chemické látky a směsi – povinnosti, BOZP a nejčastější přestupky

Ač se to třeba na první pohled nezdá, nakládání s chemickými látkami a směsmi má velký přesah do všech složek životního prostředí. Přímý vliv má zejména na nakládání s odpady (zařazování...
15.06.2018 11:06

Novela vodního zákona vyšla ve Sbírce zákonů

Novela zákona o vodách vychází ve Sbírce zákonů ČR pod číslem 113/2018 Sb. Mezi hlavní změny patří novelizace správy poplatků, implementace Rámcové směrnice o vodách, odpadních vod a další. Novela...
15.06.2018 11:02

SOVAK ČR – vyjádření k plánovanému snížení sazby DPH na vodné a stočné

Sdružení oboru vodovodu a kanalizací ČR, z.s., dlouhodobě upozorňuje na vysoké daňové zatížení vodného a stočného současnou 15% sazbou DPH a velice vítá uvažovaný návrh na snížení této sazby. Jedna...
14.06.2018 18:46

Nové veřejné konzultace - kvalita ovzduší

Evropská komise zahájila veřejnou konzultaci pro účely kontroly účelnosti směrnic EU o kvalitě vnějšího ovzduší a a dále veřejnou konzultaci týkající se hodnocení nařízení o ozonové...
14.06.2018 18:36

Balíček k oběhovému hospodářství vyšel ve Úředním věstníku EU

Členské státy budou povinny zvýšit opětovné použití a recyklaci komunálního odpadu a splnit přitom závazné cíle. Do 1. ledna 2025 budou muset členské státy zavést tříděný sběr textilu a...
14.06.2018 18:23

Vodovody a kanalizace Pardubice vypouštěly do Velké strouhy odpadní vody s nadlimitním obsahem zinku

Inspektoři České inspekce životního prostředí (ČIŽP) z oddělení ochrany vod v Hradci Králové uložili pokutu 120 tisíc korun společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. Provozovatel...
14.06.2018 18:21

Masokombinát z Poličky vypouštěl nedostatečně vyčištěné odpadní vody

Inspektoři České inspekce životního prostředí (ČIŽP) z oddělení ochrany vod v Hradci Králové uložili pokutu sto tisíc korun společnosti MASO UZENINY POLIČKA, a.s. Masokombinát více než rok...
11.06.2018 08:34

Rekapitulace dění v EU z pohledu životního prostředí - květen

Komise představila konkrétní kroky k zajištění financování udržitelného růstu ekonomiky, navrhla omezit či úplně zakázat užívání plastů na jedno použití a přijala nová pravidla pro nakládání s...
06.06.2018 08:38

Prezident podepsal novelu vodního zákona

Prezident republiky Miloš Zeman podepsal v úterý dne 5. června 2018 zákon ze dne 29. května 2018, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění...

Rubrika "PRÁVNÍ PŘEDPISY" obsahuje:

  • informace o jednání Parlamentu ČR, vlády ČR
  • přehled legislativních novinek
  • podklady pro připomínkové řízení
  • přehled účinnosti nových předpisů
  • aktuální stav vývoje nového předpisu
  • legislativu EU (věstník, konzultace...)

 

Více o předplatném ZDE