Více času na podstatné

VYBERTE OBLAST:

VŠE - ODPADY - VODA - OVZDUŠÍ - CHEMICKÉ LÁTKY - ENERGIE - DOTACE - AKCE

 

Novinky

14.12.2018 14:56

MŽP: Zálohy na poplatky za odpadní vody a odběr podzemních

Ministerstvo životního prostředí vydalo Sdělení odboru legislativního a odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí ve věci záloh na poplatky za vypouštění odpadních vod...
11.12.2018 07:07

Pokud někdo doma spaluje odpad, existuje metoda, jak mu to prokázat?

Článek popisuje aktuální přístup legislativy ČR ke spalování odpadů v domácnostech, dále popisuje vznik a princip metody pro odhalování spalování nebo spoluspalování odpadů. V závěru článku je...
07.12.2018 13:35

Doplnění informací k článku Novela zákona o vodách a platba záloh od ledna 2019

Upřesňujeme Vám informace o povinnosti platby záloh na poplatky: za vypouštění odpadních vod do vod povrchových a za odebrané množství podzemní vody (původní článek ZDE). Od konce...
05.12.2018 20:03

Stát proti žumpám. Úřady budou rozdávat pokuty a přibude papírování

Od ledna začne platit novela vodního zákona, která má změnit ledabylé nakládání s odpadní vodou. Majitelé domů budou muset prokázat, kolik odpadu z jejich žumpy fekální vůz odvezl. Pokud objem...
05.12.2018 09:44

Novela zákona o prevenci závažných havárií

Základním principem poslanecké novelizace Zákona (ST346) je tedy přesnější realizace požadavků Směrnice EU a jejich implementace do českého právního řádu. Návrh novely Zákona rovněž odstraňuje...
03.12.2018 15:17

Budeme všichni na suchu? Aneb novelizace vodního zákona má celou řadu nedostatků

Svaz průmyslu předložil v meziresortním připomínkovém řízení stanovisko k návrhu novely vodního zákona. V posledních letech je v souvislosti s problematikou povodní a nyní i sucha kladen stále větší...
30.11.2018 14:17

Prezentace ke stažení: XIX. zasedání Fóra pro výměnu informací o BAT

Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí, Ministerstvem zemědělství, Českou inspekcí životního prostředí a CENIA, českou informační agenturou životního...
30.11.2018 11:47

Novela zákona o vodách a platba záloh od ledna 2019

Z pohledu zákona o vodách č. 254/2001 Sb. je jeho současná změna zákonem č. 113/2018 Sb. po dlouhé době zase jednou z těch zásadních. Za celou dobu jeho platnosti se jedná...
29.11.2018 12:55

Růst nákladů na povolenky tlačí ceny tepla vzhůru

Hlavní důvodem očekávaného zvýšení cen tepla je razantní nárůst nákladů na povolenky na emise skleníkových plynů. Poslanci ale ještě mohou růstu cen tepla pro domácnosti zabránit, ve hře je snížení...
27.11.2018 11:36

VODA: Poplatková povinnost v roce 2019

Dne 25.11.2018 vydal Odbor ochrany vod MŽP očekávané sdělení k poplatkové povinnosti za odběr vod podzemních a vypouštění odpadních vod do vod povrchových na rok 2019 v souvislosti s novelou...

Rubrika "PRÁVNÍ PŘEDPISY" obsahuje:

  • informace o jednání Parlamentu ČR, vlády ČR
  • přehled legislativních novinek
  • podklady pro připomínkové řízení
  • přehled účinnosti nových předpisů
  • aktuální stav vývoje nového předpisu
  • legislativu EU (věstník, konzultace...)

 

Více o předplatném ZDE