Více času na podstatné

VYBERTE OBLAST:

VŠE - ODPADY - VODA - OVZDUŠÍ - CHEMICKÉ LÁTKY - ENERGIE - DOTACE - AKCE

 

Novinky

26.03.2023 12:30

MMR: Novela stavebního zákona prošla jednomyslně Poslaneckou sněmovnou. Zajistí stabilitu i zkvalitnění stavebnictví v Česku

Poslanecká sněmovna definitivně schválila klíčovou novelu nového stavebního zákona, která zajistí rychlé, jednoduché a transparentní stavební řízení pod zásadou „jeden úřad, jedno řízení, jedno...
23.03.2023 18:52

MŽP: Havarijní novela vodního zákona stanoví jasná pravidla pro prevenci i řešení havarijních událostí na českých tocích

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) připravilo novelu vodního zákona, která představuje komplexní legislativní řešení havárií na vodách. Návrh na základě zkušeností z praxe nově definuje, kdo má...
19.03.2023 19:03

Metodický dokument k novele zákona o integrované prevenci

V návaznosti na komplexní rekodifikaci stavebního práva byly v rámci zákona č. 284/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím stavebního zákona, zavedeny do českého právního...
19.03.2023 07:35

Pouze šest zemí na světě splnilo v roce 2022 normy "zdravé" kvality ovzduší

Pouze Austrálie, Estonsko, Finsko, Grenada, Island a Nový Zéland splnily vloni kritéria Světové zdravotnické organizace pro kvalitu ovzduší, podle společnosti IQAir, která sleduje kvalitu...
16.03.2023 18:48

Členské státy EU se shodly na snížení emisí z průmyslu a zemědělství

Ministři životního prostředí členských států se dnes v Bruselu dohodli na přístupu členských států ke změně pravidel pro regulaci průmyslových emisí v EU. Nová pravidla se rozšíří na některé další...
15.03.2023 20:17

Připomínky: Limity olova a diisokyanátů

Evropská komise zveřejnila k připomínkování návrh směrnice přijaté Komisí k ochraně pracovníků před expozicí chemických látek (olovo a diisokyanáty). Tato iniciativa aktualizuje směrnici EU o...
15.03.2023 20:11

Připomínky: Návrh vyhl. o poplatkovém přiznání při ukládání CO2

Návrh vyhlášky o poplatkovém přiznání při ukládání - Vyhláška je zpracována k provedení ustanovení § 14 odst. 7 zákona č. 85/2012 Sb., o ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur....
07.03.2023 20:38

Legislativní novinka: Novela zákona o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech

Ve Sbírce předpisů ČR vyšel zákon č. 60/2023 Sb., kterým se mění zákon č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech, ve znění pozdějších...
02.03.2023 17:14

Připomínky: Odpadní elektrická a elektronická zařízení – cílená změna

Evropská komise zveřejnila k připomínkování návrh směrnice přijaté Komisí k Odpadním elektrickým a elektronickým zařízením – cílená změna. Na základě rozsudku Soudního dvora EU z ledna 2022, musí...
02.03.2023 17:11

Připomínky: Priority pro ekodesign udržitelných produktů

Evropská komise zveřejnila k připomínkování veřejnou konzultaci k určení priorit výrobků, pro něž by měly být stanoveny požadavky na ekodesign. Nařízení o ekodesignu udržitelných výrobků (přijatý...

Rubrika "PRÁVNÍ PŘEDPISY" obsahuje:

  • informace o jednání Parlamentu ČR, vlády ČR
  • přehled legislativních novinek
  • podklady pro připomínkové řízení
  • přehled účinnosti nových předpisů
  • aktuální stav vývoje nového předpisu
  • legislativu EU (věstník, konzultace...)

 

Více o předplatném ZDE