Více času na podstatné

 

Novinky

16.01.2020 21:32

Zpráva o plnění nástrojů Státní energetické koncepce ČR

Zprávy o plnění nástrojů Státní energetické koncepce ČR jsou připravovány na roční bázi  na základě usnesení vlády č. 827 ze dne 19. října 2015 k řešení dalšího postupu územně ekologických...
14.01.2020 17:40

Nový finanční nástroj pro spravedlivou transformaci by měl být doprovázen odklonem od uhlí

Evropská komise dnes zveřejnila návrh nového finančního nástroje (Just Transition Mechanism – Mechanismus pro spravedlivou transformaci), který bude v rámci Zelené dohody pro Evropu fungovat jako...
14.01.2020 16:06

Ke stažení: Vnitrostátní plán České republiky v oblasti energetiky a klimatu

Vnitrostátní plán ČR v oblasti energetiky a klimatu byl připraven na základě požadavků nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1999 o správě energetické unie a opatření v oblasti...
07.01.2020 18:33

Elektrárna Chvaletice odstraní prach ze spalin látkovými filtry

Elektrárna Chvaletice využije na odstraňování prachových částic ze spalin látkové filtry. Technologie se osvědčila v Teplárně Kladno, která loni přešla do vlastnictví skupiny Sev.en Energy, uvedl v...
07.01.2020 18:31

Uhlí v České republice

Zpráva přináší jak souhrnné tak i podrobné informace o zásobách, těžbě a využití uhlí v České republice v roce 2017. Nabízí porovnání s rokem 2010 a je doplněna o názorné tabulky a grafy. V České...
07.01.2020 18:29

Vývoj hrubé výroby elektřiny a tepla k prodeji v letech 2010–2018

Předkládaná statistická zpráva obsahuje finální data o hrubé výrobě elektřiny a dodávkách tepla podle jednotlivých paliv a bilanci dodávek elektřiny a tepla do jednotlivých sektorů národního...
30.12.2019 11:21

Ukončení povinnosti štítkovat svítidla a změna ve štítkování světelných zdrojů

Na základě nařízení 2019/2015, které bylo zveřejněno dne 5. prosince 2019 v Úředním věstníku EU, dochází ke změnám v oblasti štítkování světelných zdrojů a svítidel. Nařízení Komise v přenesené...
30.12.2019 11:09

EURO: Uhelná komise či modernizační fond. Ministerstvo životního prostředí se zaměří na snižování emisí

Prioritami ministerstva životního prostředí (MŽP) pro rok 2020 jsou mimo jiné zákaz jednorázových plastů, dokončení práce uhelné komise či příprava modernizačního fondu. Úřad chce také pokračovat v...
19.12.2019 16:50

Aktualizace: Národního akčního plánu čisté mobility

Národní akční plán čisté mobility (NAP CM) vznikl na základě požadavku směrnice 2014/94/EU, která uložila členským státům vytvořit svůj národní rámec politiky na podporu rozvoje alternativních paliv...
09.12.2019 17:28

Energetická účinnost v českých zemích za posledních 100 let

V osmi kapitolách je zájemcům předkládán přehled, jak byla vnímána energetická efektivita od konce 19. století. První kapitola je věnována definici pojmů a principům, které determinují energetickou...