Více času na podstatné

 

Novinky

18.05.2022 19:52

Europoslanci prosazují urychlení aktivit EU vedoucích k energetické nezávislosti

Poslanci Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 17. května 2022 přijali pět klíčových zpráv balíčku „Fit for 55 in 2030“.  Tento přijatý balíček povede k dosažení...
15.05.2022 17:17

Bioplynové stanice mohou být Česku užitečné na cestě od ruského paliva, ale až za mnoho let

Jak nahradit závislost na ruském plynu? V Česku je přes pět set bioplynových stanic, které z bioodpadu vyrábějí teplo a elektřinu. Kdyby všechny měly technologie na výrobu biometanu, mohly by pokrýt...
10.05.2022 20:04

Připomínky: Aktualizace Strategie financování nitrátové směrnice

Materiál aktualizuje finanční strategii implementace nitrátové směrnice v ČR. Jedná se o vyčíslení finančních investičních a neinvestičních nákladů spojených s naplňováním směrnice v oblasti...
10.05.2022 20:02

Připomínky: Novela energetického a stavebního zákona

Cílem návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), zákon č. 183/2006...
07.05.2022 09:25

Nový závazek průmyslu podpoří výrobu zeleného vodíku

Evropská komise zastoupená komisařem pro vnitřní trh Thierry Bretonem dnes podepsala společné prohlášení s 20 evropskými výrobci elektrolyzérů, ve kterém se zavazují zvýšit do roku 2025...
05.05.2022 17:59

Legislativní novinka: Vyhláška o stanovení druhů a parametrů POZE a kritérií udržitelnosti a úspory emisí skleníkových plynů pro biokapaliny a paliva z biomasy

Ve Sbírce předpisů vychází vyhláška č. 110/2022 Sb. o stanovení druhů a parametrů podporovaných obnovitelných zdrojů a kritérií udržitelnosti a úspory emisí skleníkových plynů pro biokapaliny a...
05.05.2022 17:16

Na louče snad nedojde, ale teplárny pracují na krizových scénářích

"Jediný zdroj, který dnes může bez závislosti na plynu dodávat teplo, je SAKO spalovna u Brna, která je schopna temperovat na 15 stupňů. A to ještě jenom centrum Brna. To znamená, že ty havarijní...
05.05.2022 16:36

Ekologické chování může nyní výrazně odlehčit účtu za energie

Fenomén ESG (environment/social/governance) rozhodně neskončí v důsledku současné geopolitické situace ani případné ekonomické krize. Kritéria udržitelného byznysu a nefinanční reporting se postupně...
05.05.2022 16:02

Vývoj hrubé výroby elektřiny a tepla k prodeji v letech 2010–2020

Předkládaná statistická zpráva obsahuje finální data o hrubé výrobě elektřiny a dodávkách tepla podle jednotlivých paliv a bilanci dodávek elektřiny a tepla do jednotlivých sektorů národního...
03.05.2022 18:28

Nový podcast Pod proudem představuje první díl na téma: Green Deal jako obrana Evropy

Green Deal je mrtvý, zaznívalo v prvních dnech po ruském útoku na Ukrajinu. Teď je ale jasné, že opak je pravdou. Politici napříč Evropou se shodují, že právě Zelená dohoda je cesta, jak se zbavit...