Více času na podstatné

 

Novinky

25.01.2022 18:38

Požadavky na ekodesign – aktualizace energetických štítků

Komise vypsala výzvu pro sběr informací k posouzení dopadů opatření týkajících se aktualizace energetických štítků. Požadavky na ekodesign u: vodních čerpadel, klimatizátorů vzduchu typu...
25.01.2022 18:33

České solární kauzy znají verdikt Soudního dvora EU. ČR spor v hodnotě zhruba 2 miliard vyhrála

DEU dnes vynesl rozsudek solárních kauz, které běží před vnitrostátními soudy. V řízení o předběžné otázce ve věci „VYSOČINA WIND“ dal za pravdu české právní úpravě financování nakládání s odpadními...
19.01.2022 20:19

ČEZ testuje první plovoucí fotovoltaickou elektrárnu v ČR

Energetická společnost ČEZ testuje na horní nádrži přečerpávací vodní elektrárny Štěchovice první plovoucí fotovoltaickou elektrárnu v České republice. ČEZ nyní zkouší vlastnosti konstrukce...
19.01.2022 20:09

Návrh nařízení vlády o vymezení rozvoje podporovaných zdrojů energie

Návrh nařízení vlády stanoví druhy podpory a formy podpory, které jsou využity pro podporu a druhy podporovaných zdrojů, velikost elektrického instalovaného výkonu výroben elektřiny, tepelného...
19.01.2022 20:05

Veřejná konzultace Komise v oblasti solární energie zahájena

Evropská komise dnes zahájila veřejnou konzultaci ke strategii pro solární energii. Jedná se o přípravu nové strategie EU v oblasti solární energie, jejíž zveřejnění je plánované ke konci tohoto...
19.01.2022 20:03

Nová konzultace zaměřená na udělování povolení pro projekty obnovitelných zdrojů a dohody o nákupu elektřiny

Evropská komise dnes otevřela veřejnou konzultaci týkající se možností, jak zlepšit postupy při udělování povolení pro projekty zaměřené na obnovitelné zdroje energie a jak zjednodušit dohody o...
17.01.2022 20:26

Připomínky: Revize požadavků na ekodesign pro spotřebu elektrické energie v pohotovostním a vypnutém režimu

Evropská komise zveřejnila k připomínkování návrh nařízení k revizi požadavků na ekodesign pro spotřebu elektrické energie v pohotovostním a vypnutém režimu. Cílem nařízení je snížit spotřebu...
12.01.2022 17:59

Jaderné úložiště může stát prosadit jako veřejný zájem. Do roku 2050 jej lze postavit, tvrdí Drábová

Generální ředitel společnosti ČEZ Daniel Beneš chce urychlit výstavbu nového jaderného bloku v Dukovanech, ale také dalších bloků v Temelíně. Je zvýšené tempo jaderné výstavby organizačně...
04.01.2022 20:11

Elektrárna Opatovice získala pravomocnou výjimku z emisních limitů

Elektrárna Opatovice získala pravomocnou výjimku z emisních limitů. Ministerstvo životního prostředí potvrdilo rozhodnutí Krajského úřadu Jihlava. Organizace Greenpeace výjimku pro opatovickou...
03.01.2022 17:31

SP ČR: Podmínky pro zahrnutí jádra a plynu mezi čisté zdroje jsou pro českou energetiku rizikové

Svaz průmyslu a dopravy ČR vydal stanovisko k doplňkovému delegovanému aktu v oblasti tzv. taxonomie. Zaslal ho premiérovi Petru Fialovi a zodpovědným ministrům vlády. Prvotní optimismus a reakci na...