Více času na podstatné

 

Novinky

13.02.2019 09:43

Podíl obnovitelné energie v EU stoupl v roce 2017 na 17,5 %

Podíl obnovitelné energie na hrubé konečné spotřebě energie v Evropské unii v roce 2017 vzrostl na 17,5 procenta. Meziročně se zvýšil o půl procentního bodu a ve srovnání...
07.02.2019 14:41

EU se vzdaluje od svého cíle ve spotřebě energie

V roce 2017 se v EU zase o kousek vzdálila od svého cíle pro rok 2020, když primární spotřeba energie dosáhla 1561 milionů tun ropného ekvivalentu a konečná spotřeba 1222 milionů tun ropného...
04.02.2019 17:53

Návrh vnitrostátního plánu v oblasti energetiky a klimatu České republiky

Návrh vnitrostátního plánu v oblasti energetiky a klimatu byl připraven na základě požadavků nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1999 o správě energetické unie a opatření v oblasti...
24.01.2019 16:55

Stanovisko MPO ČR k rozhodnutí EK podat žalobu na ČR k Soudnímu dvoru EU

Evropská komise (EK) dnes poslala Českou republiku k unijnímu soudu, neboť země nezajistila řádné vystavení certifikátů energetické náročnosti v budovách. Stejná žaloba míří také proti Slovinsku,...
21.01.2019 16:22

Svaz průmyslu požaduje vyvážený národní energetický plán

Svaz průmyslu a dopravy ČR bude spolupracovat s ministerstvem průmyslu a obchodu na úpravách Vnitrostátního plánu České republiky v oblasti energetiky a klimatu. V něm Česká republika stanoví...
18.01.2019 12:29

Jak se vyrovnat s dramatickým nárůstem ceny povolenky?

V důsledku revize evropské legislativy, která zásadně posílila rezervu tržní stability, vyletěly loni ceny povolenek na emise skleníkových plynů dramaticky vzhůru. Jak se s tím vyrovnat a jaká...
18.01.2019 11:48

Vývoj hrubé výroby elektřiny a tepla k prodeji v letech 2010-2017

Předkládaná statistická zpráva obsahuje finální data o hrubé výrobě elektřiny a dodávkách tepla podle jednotlivých paliv a bilanci dodávek elektřiny a tepla do jednotlivých sektorů národního...
14.01.2019 12:04

Svaz průmyslu se ostře vymezuje proti Návrhu vnitrostátního plánu ČR v oblasti energetiky a klimatu

Návrh tzv. klimaticko-energetického plánu je třeba opřít o důkladnou strukturovanou diskusi, v současné podobě jej nelze přijmout. Jedná se o zásadní dokument, který formuje podmínky plnění cílů pro...
14.01.2019 06:58

Veolia posiluje na poli smart řešení pro domácnosti a byty

Na konci roku 2018 se skupina Veolia stala majoritním vlastníkem společnosti LG Systems, která se zaměřuje na chytrá řešení a úspory energií, využití a řízení obnovitelných zdrojů, digitalizaci a...
10.01.2019 07:35

E15: Stát podpoří výrobu biometanu miliardami korun

Stanice vyrábějící biometan budou moci čerpat podporu až zhruba patnáct milionů korun ročně. Vláda se od roku 2021 chystá zavést novou provozní podporu pro výrobny biometanu, jejíž výše by se mohla...