Více času na podstatné

 

Novinky

06.06.2019 20:23

Bioplyn může nahradit zemní plyn ve čtvrtině domácností a rovněž o čtvrtinu zvýšit podíl organické hmoty v půdě

Do roku 2030 se očekává, že asi 150 až 200 bioplynových stanic bude z bioplynu vyrábět asi 500 miliónů kubíků biometanu ročně. To odpovídá víc než čtvrtině roční spotřeby zemního plynu v...
04.06.2019 12:20

Zprávy o plnění nástrojů Státní energetické koncepce ČR

Hlavním účelem těchto zpráv je předložit informace o stavu plnění nástrojů Státní energetické koncepce ČR v souladu s jejím hlavním posláním, kterým je zajistit spolehlivou, bezpečnou a k životnímu...
30.05.2019 15:05

Teplárny končí topnou sezonu, čtvrtou nejteplejší za deset let

Vzhledem k vývoji počasí po čtyřech letech opět topí část tepláren až do závěru května, kdy podle vyhlášky definitivně končí topná sezóna. Letos se končí s topením o více než měsíc později...
29.05.2019 08:36

IEA varuje před ukončením využívání jaderné energie

Prudký pokles kapacity výroby elektřiny z jádra ohrozí plnění klimatických cílů a bezpečnost dodávek elektřiny. Rozvinuté země by proto měly najít způsoby, jak prodloužit životnost svých jaderných...
23.05.2019 14:39

Rada dnes přijala balíček Čisté energie pro všechny

Rada přijala 4 zbývající návrhy týkající se trhu s elektřinou a Agentury pro spolupráci energetických regulačních orgánů. Cílem revize rámce energetické politiky je stanovit podmínky pro přechod na...
16.05.2019 13:52

OMV mění plastový odpad v ropu

Recyklační jednotka OMV ReOil vyrábí syntetickou ropu z použitých plastů. Z přibližně sta kilogramů použitých plastů je zařízení schopno během hodiny vyrobit asi sto litrů syntetické ropy. Do celého...
15.05.2019 19:01

Česká republika loni spotřebovala rekordní množství elektřiny

Spotřeba elektřiny v roce 2018 dosáhla 73,9 TWh, výroba překročila 88 TWh. Tuzemská spotřeba zemního plynu klesla meziročně o 4 % na celkových 8 183 mil. m3.  V sektoru teplárenství bylo...
14.05.2019 17:24

Vláda schválila novelu zákona o obchodování s emisními povolenkami

Vláda dnes schválila včera novelu zákona o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, která reaguje na revizi evropské směrnice. Návrh zachovává podporu pro programy...
09.05.2019 14:01

Eurostat: Emise CO2 klesly v roce 2018 o 2,5 %

Evropský statistický úřadu (Eurostat) zveřejnil informaci, že v roce 2018 se emise oxidu uhličitého (CO2) ze spalování fosilních paliv snížily v Evropské unii (EU) ve srovnání s rokem předchozím o...
02.05.2019 15:53

Zpráva o pokroku v oblasti plnění vnitrostátních cílů energetické účinnosti v ČR

Zpráva o pokroku za rok 2017 se zaměřuje na hodnocení dopadů praktické implementace směrnice v podmínkách ČR a její reálný dopad na spotřebu energie ČR (tzn. příspěvek ČR k plnění cíle EU...