Více času na podstatné

 

Novinky

01.12.2020 19:15

Připomínky: Návrh vyhlášky o energetickém posudku

Předložený návrh vyhlášky o energetickém posudku navazuje na návrh vyhlášky o energetickém auditu. Oba tyto návrhy prováděcích právních předpisů nahradí stávající vyhlášku č. 480/2012 Sb., o...
01.12.2020 19:01

Emise skleníkových plynů se loni snížily o 3,7 %

Evropská komise zveřejnila zprávu o pokroku v oblasti klimatu za loňský rok, která ukazuje, jak se EU dařilo snižovat emise skleníkových plynů. Podle výsledků se emise meziročně snížily o 3,7 %,...
30.11.2020 19:45

ERÚ oznámil regulované ceny elektřiny a plynu pro rok 2021

Energetický regulační úřad (ERÚ) vydal cenová rozhodnutí, kterými každoročně stanovuje výši regulovaných složek cen elektřiny a plynu na další rok. Cenová rozhodnutí pro elektroenergetiku přinášejí...
30.11.2020 16:43

Dana Drábová: Budoucnost energetiky? Zdroje planety jsou konečné, musíme šlápnout na pedál

Dostala se jaderná energetika na hranice svých možností? Světová spotřeba energie neustále roste, a jak upozorňuje Dana Drábová, rozhodně nejde o dlouhodobě udržitelný trend. „Planeta a její zdroje...
23.11.2020 17:16

Připomínky: Ekoaudit 2020

V prosinci 2019 MPO zaslalo Ministerstvu životního prostředí podklady pro další etapu Ekoauditu vzešlé z podnikatelské sféry. Na následných jednáních mezi zástupci MŽP a MPO bylo dohodnuto, že...
18.11.2020 17:29

Přes 150 zemí hodlá zvýšit své závazky na snížení emisí

Přes 150 zemí ohlásilo, že má úmysl zvýšit své národní závazky na snížení emisí vyplývající z Pařížské klimatické dohody. Napsala to agentura Reuters s odkazem na průzkum Fóra klimaticky...
09.11.2020 17:50

Komise vydala studii zaměřenou na snížení dopadu datových center na životní prostředí

Evropská komise dnes vydala výsledky studie, která se zaměřuje na to, jak snížit spotřebu energie cloudových služeb a datových center. Studie uvádí, že momentálně se datová centra podílí 2,7 % na...
09.11.2020 16:59

Výzva k vyjádření zájmu o účast v mezinárodních projektech IPCEI v oblasti výroby a využití vodíku a vodíkových technologií

MPO hledá významné inovační projekty v oblasti vodíkových technologií, výroby, dopravy, distribuce a užití nízkoemisního vodíku, které pomohou snížit celkové emise skleníkových plynů v průmyslu,...
26.10.2020 17:37

Strategie pro vodík. Jaké jsou klimatické cíle EU?

V polovině října se uskutečnila videokonference CEBRE o využití vodíku se záměrem dlouhodobě splnit klimatické cíle ze strany Evropské unie. Diskuse se zúčastnili poradce Evropské komise pro...
05.10.2020 15:27

ČR neplní požadavek energetických úspor, zprávu projednala vláda

Česko stále neplní evropský požadavek na energetické úspory stanovený pro roky 2014 až 2020. Vyplývá to ze zprávy o pokroku dosaženém při plnění vnitrostátních cílů energetické účinnosti, kterou...