Více času na podstatné

 

Novinky

05.12.2019 07:17

Vědci začínají zkoumat potenciál geotermální energie v Česku

Zástupci České geologické služby, Akademie věd a Komory obnovitelných zdrojů energie zahájili projekt, v jehož rámci budou zkoumat a zpřesňovat geotermální potenciál energie zemského jádra na území...
03.12.2019 20:33

Legislativní novinka: Vyhláška o energetickém štítkování a ekodesignu výrobků spojených se spotřebou energie

Ve Sbírce předpisů ČR vyšla Vyhláška č. 319/2019 Sb. o energetickém štítkování a ekodesignu výrobků spojených se spotřebou energie. Tato vyhláška upravuje jednak náležitosti označování kombinovaných...
03.12.2019 20:27

Metodický pokyn MPO k výpočtu podílu energie z obnovitelných zdrojů energie a stanovení konečné spotřeby energie

Pro naplňování požadavků na výpočet a stanovení podílu energie z obnovitelných zdrojů energie a stanovení konečné spotřeby energie podle Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/28/ES ze dne 23....
25.11.2019 18:41

Požadavky na energetickou náročnost budov se stavebním povolením od 1. 1. 2020

V České republice od roku 2016 do roku 2020 dochází k postupné změně ve výstavbě směrem k energeticky účinnějším budovám. Jedná se o energetický standard tzv. budov s téměř nulovou spotřebou...
11.11.2019 19:28

EU vydala v roce 2018 téměř 22 mld. euro na boj proti klimatickým změnám

Ze závěrů pátečního jednání Rady pro hospodářské a finanční záležitosti vyplývá, že se příspěvky EU a členských zemí na podporu snižování emisí v rozvojových zemích a dopadů klimatických změn od...
11.11.2019 09:38

Na přechod k zelené energetice získá Česko stovky miliard

Boj s globálním oteplováním se stupňuje a Evropská unie postupně plánuje omezit jakoukoli produkci oxidu uhličitého. Členské státy z východní Evropy ale často naříkají, že na potřebné změny a...
08.11.2019 15:43

EU by měla být do roku 2050 klimaticky neutrální, myslí si europoslanci

Výbor pro životní prostředí Evropského parlamentu na svém včerejším zasedání schválil usnesení, ve kterém podporuje závazek EU stát se do roku 2050 klimaticky neutrální ekonomikou a zvýšit cíle...
04.11.2019 17:43

Připomínky: NV o zárukách původu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie

Cílem navrhované novely vyhlášky je urychlit vydávání záruk původu na elektřinu z obnovitelných zdrojů energie a vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla. Vyhláška nově zkracuje lhůtu pro...
25.10.2019 15:25

EU, Norsko a Island budou nadále spolupracovat na snižování emisí

EU se dnes dohodla s Islandem a Norskem na tom, že prodlouží spolupráci na snižování emisí skleníkových plynů a budou společně pokračovat v cíli snížit emise do roku 2030 o 40 % oproti roku 1990....
22.10.2019 20:42

Postup pro vytvoření seznamu strategických objektů a určení jejich priorit a pro definici scénářů narušení dodávek elektrické energie velkého rozsahu

Dne 8. října 2019 vláda ČR schválila Postup pro vytvoření seznamu strategických objektů a určení jejich priorit a pro definici scénářů narušení dodávek elektrické energie velkého rozsahu. Dne 8....