Více času na podstatné

 

Novinky

19.01.2018 07:46

35% cíl pro energetickou účinnost poškodí ekonomický růst

Evropská asociace průmyslových a obchodních komor EUROCHAMBRES odmítla 35% závazný cíl v oblasti energetické účinnosti, který včera schválil Evropský parlament na svém zasedání. Komory se domnívají,...
18.01.2018 08:28

EP si stanovil cíle pro ekologičtější a efektivnější využívání energie

Evropský parlament včera ve středu schválil svůj mandát na jednání s Radou (ministrů) EU o závazných cílech, které by měly do roku 2030 zvýšit energetickou účinnost a podíl obnovitelných...
18.01.2018 07:41

O miliardy na stavbu chytrých sítí není zájem

Stát má další problém s rozdělováním evropských dotací. Ministerstvo průmyslu po penězích na energetické úspory nedokázalo najít dost zájemců ani o dotace na výstavbu chytrých elektrických sítí. Z...
12.01.2018 13:11

Stanovisko SPČR k energetické chudobě

V posledních několika letech a zejména měsících je možné v rámci diskuse široké veřejnosti na evropské i národní úrovni zaznamenat rostoucí pozornost věnovanou tématu tzv. energetické chudoby....
11.01.2018 18:19

MPO zatím neplánuje zrušení memoranda o lithiu

Ministerstvo průmyslu a obchodu zatím neplánuje zrušení memoranda o těžbě lithia. Novinářům to řekl ministr průmyslu Tomáš Hüner. Uvedl ale, že resort vyhodnocuje, co by z hlediska penalizací nebo...
11.01.2018 16:39

Schválení zásad cenové regulace pro roky 2019 - 2020

Rada Energetického regulačního úřadu (dále jen Rada ERÚ) ve smyslu § 17b odst. 10 písm. a) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích...
11.01.2018 12:26

Nové inteligentní osvětlení v huti uspoří ročně 3050 tun CO2 a více jak 80 procent nákladů

V areálu ArcelorMittal Ostrava proběhla rekonstrukce osvětlení v hodnotě 16 milionů korun. 905 kusů původních halogenových a zářivkových zdrojů nahradilo moderní, úsporné LED osvětlení. To...
10.01.2018 17:59

Rekapitulace dění v EU za prosinec 2017

Rada a EP se shodly na nových pravidlech pro nakládání s odpady. Dohodou se členské státy zavázaly k jasným cílům v oblasti opětovného použití, recyklace a skládkování a...
10.01.2018 08:42

Odpadní biomasa jako náhrada fosilních paliv?

Evropská unie se snaží vymanit ze závislosti na fosilních palivech i skrze podporu využívání obnovitelných zdrojů energie. V budoucnu je tak potřeba počítat s postupným navyšováním podílu biosložek...
10.01.2018 07:24

Akzo a Gasunie plánují největší závod na zelený vodík v EU

Nizozemský výrobce nátěrů a chemikálií Akzo Nobel a provozovatel plynárenské sítě Gasunie plánují postavit největší závod na produkci takzvaného zeleného vodíku v Evropě. Firmy uvedly, že tak chtějí...