Více času na podstatné

VYBERTE OBLAST:

VŠE - LEGISLATIVA - ODPADY - VODA - CHEMICKÉ LÁTKY - ENERGIE - DOTACE - AKCE

 

Novinky

26.07.2021 16:00

Krajský úřad v Olomouci udělil elektrárně Chvaletice výjimku z emisních limitů

Krajský úřad Olomouckého kraje udělil elektrárně Chvaletice výjimku z emisních limitů. Rozhodoval tak již podruhé, první výjimku ministerstvo životního prostředí zrušilo. Úředníci oproti předchozí...
14.07.2021 19:55

Komise vydala balíček Fit for 55, cílem je snížení emisí o 55 % do 2030

Evropská komise vydala balíček FIt for 55, který obsahuje nové i revidované legislativní návrhy, jež by měly splnit cíl v podobě snížení emisí skleníkových plynů o 55 % oproti roku 1990. To je podle...
14.07.2021 10:00

Evropská komise představí zásadní balíček klimatických návrhů, ovlivní průmysl i dopravu

Evropská komise dnes představí stěžejní balíček návrhů, které mají země Evropské unie nasměrovat k dosud velmi vzdálenému splnění přísnějších emisních cílů k roku 2030. Klimaticky šetrnější pravidla...
01.07.2021 19:56

Emise nově registrovaných automobilů klesají

Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) vydala prozatímní výsledky zaměřené na sledování emisí oxidu uhličitého u nově registrovaných osobních automobilů v EU, Norsku, na Islandu a ve Velké...
01.07.2021 19:09

MŽP otevírá veřejnou konzultaci k ochraně ovzduší v ČR

Ministerstvo životního prostředí se obrací na širokou veřejnost s výzvou, aby se zapojila do probíhající veřejné konzultace k ochraně ovzduší v ČR. Aktuálně se věnujeme přípravám novely zákona č....
30.06.2021 18:31

Připomínky: Novela NV o podmínkách poskytnutí kompenzací nepřímých nákladů pro odvětví, u kterých bylo zjištěno značné riziko úniku uhlíku

Návrh novelizace nařízení vlády č. 565/2020 Sb., o podmínkách poskytnutí kompenzací nepřímých nákladů pro odvětví, u kterých bylo zjištěno značné riziko úniku uhlíku v důsledku promítnutí nákladů...
14.06.2021 19:25

Švýcaři v referendu odmítli trojici ekologických zákonů

Švýcaři v referendu odmítli trojici návrhů z oblasti životního prostředí, včetně nového zákona o emisích oxidu uhličitého a zákazu umělých pesticidů.  Proti zákazu umělých pesticidů se...
26.05.2021 20:03

Připomínky: Aktualizace Strategie přizpůsobení se změně klimatu

Materiál Aktualizace Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR a Národního akčního plánu adaptace na změnu klimatu stanoví jednak strategický cíl, a to prostřednictvím navrhovaných...
26.05.2021 17:09

Velká proměna českých tepláren: Za evropské peníze nahradí uhlí biomasou nebo plynem

Místo uhlí by měla v kotlích většiny českých tepláren do deseti let hořet biomasa, odpady anebo zemní plyn. Podniky jsou k tomu tlačeny mimo jiné čím dál vyššími cenami emisních povolenek. Některé...
12.05.2021 17:32

Německo bude klimaticky neutrální v roce 2045, rozhodla vláda

Německo dosáhne neutrality emisí skleníkových plynů v roce 2045, což je o pět let dříve proti původnímu záměru. Dnes nový a ambicióznější plán, který bude zakotven v chystané novele zákona o ochraně...