Více času na podstatné

VYBERTE OBLAST:

VŠE - LEGISLATIVA - ODPADY - VODA - CHEMICKÉ LÁTKY - ENERGIE - DOTACE - AKCE

 

Novinky

30.06.2020 17:45

Členským státům se nedaří snižovat emise některých látek znečišťujících ovzduší Energetika a životní prostředí / Zajímavosti

Evropská komise vydala první zprávu hodnotící implementaci směrnice o snížení národních emisí některých látek znečišťujících ovzduší (NEC), která ukazuje, že většina států není na dobré cestě ke...
26.06.2020 13:29

Za nerespektování zákonných povinností uložili inspektoři ČIŽP pokutu 330 tisíc korun

Inspektoři České inspekce životního prostředí (ČIŽP) v Olomouci uložili společnosti CARMAN, a. s., která je v Uničově provozovatelem zdrojů znečišťování ovzduší spalování pevných paliv a zpracování...
17.06.2020 17:59

ČIŽP provedla vloni přes 16,5 tisíce kontrol a uložila 2532 pokut za více než 112 milionů korun

Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) provedla vloni 16 896 kontrol, což je o 324 více než v roce 2018 (16 572) a uložila 2532 pravomocných pokut (o 11 méně než v roce 2018) v celkové výši 112...
15.06.2020 18:30

Konzultace: Plán cílů v oblasti klimatu do roku 2030

Evropská komise zahájila veřejnou konzultaci k Plánu cílů v oblasti klimatu do roku 2030 navazující na počáteční posouzení dopadů, ke kterému jste se mohli vyjádřit v dubnu (nateriál EU 4/20). EU si...
11.06.2020 15:33

Senát je znepokojen údaji ze zprávy o životním prostředí

Senát dnes vyjádřil silné znepokojení nad skutečnostmi, které popisuje vládní zpráva o stavu životního prostředí za rok 2018. Poukázal na to, že zejména v posledních letech téměř tři čtvrtiny ze 43...
02.06.2020 21:57

Inspektoři ČIŽP uložili pokutu 180 tisíc korun provozovateli výrobny betonových stavebních prvků

Společnost BEST a. s., která v Závodě Vranín ve Štěpánovicích provozuje stacionární zdroj znečišťování ovzduší - Výrobnu betonových stavebních prvků, porušila zákon o ochraně ovzduší.Neprovozovala...
26.05.2020 19:04

EU: Nové konzultace - energetika / emisní normy vozidla (Euro 7)

Evropská komise zahájila konzultaci k revizi pokynů týkající se Transevropské energetické infrastruktury. Jedná se o tzv. Roadmap/ Počáteční posouzení dopadů (to popisuje problém, který má být...
21.04.2020 17:46

Koronavirus jako advokát dieselů: doprava klesla, ale emise zůstaly

Díky koronavirové pandemii možná Němci vezmou na milost naftová auta. Možná totiž nejsou tak škodlivá, jak se doteď tvrdilo. Ukázala to data o znečištění ovzduší ve Stuttgartu i Mnichově.. I když...
31.03.2020 12:43

Plán cílů v oblasti klimatu do roku 2030

Počáteční posouzení dopadů (Inception Impact Assessments) Plánu cílů v oblasti klimatu do roku 2030. Veřejná konzultace bude následovat v příštích měsících. Cílem konzultace k počátečnímu posouzení...
31.03.2020 12:38

Revize směrnice o průmyslových emisích (IED)

Evropská komise zahájila první fázi přípravy revize směrnice 2010/75/EU o průmyslových emisích (IED) – počáteční posouzení dopadů (Inception Impact Assessments) revize EU pravidel k průmyslovým...