Více času na podstatné

VYBERTE OBLAST:

VŠE - LEGISLATIVA - ODPADY - VODA - CHEMICKÉ LÁTKY - ENERGIE - DOTACE - AKCE

 

Novinky

05.12.2023 09:22

Ke stažení: Listopadové číslo Věstníku MŽP

Ministerstvo životního prostředí vydalo listopadové číslo Věstníku. Devátá částka v tomto roce obsahuje Sdělení odboru ochrany ovzduší MŽP, kterým se oznamuje kódové označení vybraných údajů...
16.11.2023 15:45

Množství skleníkových plynů v atmosféře je rekordní, upozorňuje Světová meteorologická organizace

Koncentrace skleníkových plynů v zemské atmosféře se loni dostala na rekordní úroveň. Množství oxidu uhličitého je nyní o 50 procent vyšší než v předprůmyslovém období. Ve své nově zveřejněné zprávě...
22.10.2023 09:45

Znečištění ovzduší na území České republiky v roce 2022

Rok 2022 byl z hlediska kvality ovzduší příznivý, podobně jako předešlé roky 2020 a 2021, nicméně koncentrace některých znečišťujících látek se závažnými dopady na lidské zdraví stále překračují...
13.10.2023 08:27

Euro 7 a nová pravidla pro snížení emisí ze silniční dopravy

Výbor EP pro životní prostředí (ENVI) schválil ve čtvrtek 12. října nové předpisy zaměřené na snížení emisí znečišťujících látek a stanovení norem pro životnost baterií pro různé kategorie vozidel,...
06.10.2023 16:00

EU dosáhla předběžné dohody o postupném vyřazení fluorovaných uhlovodíků (HFC) do roku 2050

Dne 5. října Evropský parlament a Rada dosáhly předběžné dohody o snížení emisí fluorovaných plynů v EU v souladu s cíli EU a celosvětovými cíli v oblasti klimatu. Dohoda zahrnuje cíl nulových emisí...
14.09.2023 18:15

Poslanci chtějí vyšší cíl pro snižování znečištění ovzduší do roku 2030 a do roku 2050 dosáhnout nulového znečištění

Parlament dnes přijal postoj k revidovanému právnímu předpisu o zlepšení kvality ovzduší v EU s cílem dosáhnout čistého a zdravého životního prostředí pro evropské občany. 363 poslanců Evropského...
11.08.2023 11:32

Studie: Znečištění ovzduší souvisí s nárůstem rezistence vůči antibiotikům

Znečištění ovzduší přispívá k nárůstu antibiotické rezistence, která celosvětově představuje významnou hrozbu pro lidské zdraví. Napsal to list The Guardian s odkazem na globální studii, která...
07.08.2023 21:24

Legislativní novinky: Omezení používání nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních / ozonová vrstva a fluorované skleníkové plyny

Ve Sbírce předpisů ČR vyšlo jednak Nařízení vlády č. 241/2023 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických...
02.08.2023 06:15

Připomínky: Aktualizace pravidel pro monitorování a vykazování emisí (ETS) / dražba emisních povolenek

Evropská komise zveřejnila k připomínkování návrh prováděcího nařízení k aktualizaci pravidel pro monitorování a vykazování emisí a dále návrh nařízení v přenesené pravomoci k aktualizaci předpisů...
20.07.2023 16:18

Znečištění přízemního ovzduší prachovými částicemi a metody jeho sledování v lokálních souvislostech

Údaje dokumentující úroveň znečištění ovzduší v České republice naměřené v posledních dvou dekádách (ČHMÚ 2000-2022) jednoznačně vypovídají o tom, že mezi nejproblematičtější znečišťující látky,...