Více času na podstatné

VYBERTE OBLAST:

VŠE - LEGISLATIVA - ODPADY - VODA - CHEMICKÉ LÁTKY - ENERGIE - DOTACE - AKCE

 

Novinky

23.11.2020 17:16

Připomínky: Ekoaudit 2020

V prosinci 2019 MPO zaslalo Ministerstvu životního prostředí podklady pro další etapu Ekoauditu vzešlé z podnikatelské sféry. Na následných jednáních mezi zástupci MŽP a MPO bylo dohodnuto, že...
23.11.2020 12:25

Evropská komise: Budoucnost české ekonomiky je v zeleni. Obrazně i doslova

Od pádu železné opony ušlo Česko na cestě zelené transformace kus cesty. Především dokázalo, že je možné kombinovat hospodářský růst s poklesem emisí skleníkových plynů a zmenšující se materiálovou...
18.11.2020 17:29

Přes 150 zemí hodlá zvýšit své závazky na snížení emisí

Přes 150 zemí ohlásilo, že má úmysl zvýšit své národní závazky na snížení emisí vyplývající z Pařížské klimatické dohody. Napsala to agentura Reuters s odkazem na průzkum Fóra klimaticky...
18.11.2020 10:12

Dvě nové konzultace ohledně snižování emisí

Evropská komise dnes spustila dvě veřejné konzultace, které se týkají cílů EU v oblasti snižování emisí skleníkových plynů do roku 2030. Konzultace se týkají směrnice o energetické účinnosti a...
18.11.2020 08:21

Znečištění ovzduší na území České republiky v roce 2019

Úsek kvality ovzduší Českého hydro-meteorologického ústavu (ČHMÚ) zveřejňuje publikaci „Znečištění ovzduší na území České republiky v roce 2019”, jedná se o finální zprávu, kde je hodnocení...
11.11.2020 13:05

Soud EU odsoudil Itálii za soustavné znečištění ovzduší, musí přijmout opatření

Soudní dvůr Evropské unie dnes zveřejnil rozsudek, ve kterém odsoudil Itálii za porušování evropských pravidel proti znečištění ovzduší. Podle soudu v letech 2008 až 2017 na rozsáhlé části italského...
02.11.2020 16:53

Komise žádá vstupy ke 4 hodnocením dopadů v rámci Zelené dohody

Evropská komise dnes vydala úvodní hodnocení dopadů týkající se čtyř legislativních návrhů, které chce přijmout příští rok a které se vztahují ke klimatickým cílům EU do roku 2030. Návrhy by měly...
19.10.2020 19:22

Uhlíková stopa českého byznysu 2020

Nezisková organizace CI2, o. p. s. vydala novu studii „Uhlíková stopa českého byznysu 2020“, která obdobně jako v předchozích zpracováních, analyzuje a prezentuje způsoby, jakými nejvýznamnější...
14.09.2020 18:25

Povinnosti podle zákona o ovzduší neplnila firma několik let. Spáchala devět přestupků a dostala pokutu 200 tisíc korun

Společnost BIKE FUN International s.r.o. se sídlem v Kopřivnici porušila v několika případech zákon o ochraně ovzduší, když provozovala své stacionární zdroje bez povolení provozu nebo v rozporu s...
11.09.2020 16:58

Výbor ENVI navrhuje zvýšit klimatické cíle do 2030

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (ENVI) Evropského parlamentu dnes hlasoval o návrhu evropského klimatického zákona, který obsahuje závazné cíle na snižování emisí...