Více času na podstatné

VYBERTE OBLAST:

VŠE - LEGISLATIVA - ODPADY - VODA - CHEMICKÉ LÁTKY - ENERGIE - DOTACE - AKCE

 

Novinky

16.02.2021 10:45

Ceny emisních povolenek v EU poprvé stouply nad 40 eur

Ceny emisních povolenek v Evropské unii minulý týden poprvé vzrostly nad 40 eur (1030 Kč) za tunu. Během středy ceny stouply až na 40,12 eura za tunu, což bylo nejvýše za 16 let fungování tohoto...
07.02.2021 14:16

Exministr Dusík: Klimatický rozsudek proti Francii může osmělit i Čechy

Verdikt pařížského soudu ve věci spoluodpovědnosti francouzské vlády za globální oteplování sbližuje mezinárodní závazky státu s dopady na životy obyvatel, tvrdí v rozhovoru pro Respekt Jan Dusík,...
07.02.2021 14:15

Výbor ENVI podporuje zavedení uhlíkové daně na hranicích EU

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (ENVI) Evropského parlamentu přijal usnesení, v němž vyzývá k zavedení uhlíkové daně na dovoz zboží do EU pocházejícího ze zemí,...
02.02.2021 19:42

Připomínky: Novela zákona o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech

Cílem návrhu zákona je na základě zkušeností vzešlých z praxe s nakládáním s regulovanými látkami a F-plyny odstranění některých nedostatků platné právní úpravy, které povede k efektivnějšímu...
29.01.2021 17:24

Evropský soudní dvůr zrušil závěry o BAT pro velká spalovací zařízení

Dne 27. ledna 2021 byl vydán rozsudek tribunálu č. T-699/17 k postupu přijímání závěrů o nejlepších dostupných technikách (BAT) a k použitelným ustanovením o kvalifikované většině. Dne 28. dubna...
27.01.2021 09:26

Kompenzace nepřímých nákladů za rok 2020

Ve spolupráci Ministerstva životního prostředí a Ministerstva průmyslu a obchodu byla připravena Metodika k předkládání provozních údajů pro kompenzace nepřímých nákladů EU ETS. Provozní údaje...
22.01.2021 16:51

záznam z webináře k programu ENERG EZS z Modernizačního fondu

Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí uspořádalo 18.1.20201 webinář, kde byl představen program ENERG ETS, který je zaměřen na podporu projektů pro...
21.01.2021 17:48

Veřejná konzultace: Akční plán EU „Cesta k dosažení cíle nulového znečištění ovzduší, vody a půdy“

Evropská komise uveřejnila k připomínkování veřejnou konzultaci k akčnímu plánu EU „Cesta k dosažení cíle nulového znečištění ovzduší, vody a půdy“. Dle Zelené dohody pro Evropu musí EU v zájmu...
21.01.2021 17:24

Provozovatelé tepláren investovali do snižování emisí již 25 miliard Kč

V loňském roce investovali provozovatelé tepláren do ekologizace provozů snižující emise další 1,5 miliardy korun. Od roku 2013 si modernizační investice v teplárenství vyžádaly již přes 25 miliard...
15.01.2021 18:14

Plán legislativních prací vlády na rok 2021

Z pohledu Ministerstva životního prostředí půjde například o Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 352/2014 Sb., o Plánu odpadového hospodářství České republiky pro období 2015 -...