Více času na podstatné

VYBERTE OBLAST:

VŠE - LEGISLATIVA - ODPADY - VODA - CHEMICKÉ LÁTKY - ENERGIE - DOTACE - AKCE

 

Novinky

04.06.2024 18:50

Prodej kotlů na tuhá paliva do 50 kW v letech 2014–2023

Oddělení analýz a datové podpory koncepcí Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) předkládá souhrnnou informaci o prodejích teplovodních kotlů na pevná paliva do 50 kW v České republice za roky...
29.05.2024 18:14

Připomínky: Těžká vozidla – rozšíření povinnosti pro výrobce vykazovat emise CO2 a spotřebu paliva

Evropská komise zveřejnila k připomínkování návrh nařízení v přenesené pravomoci týkající se těžkých vozidel – rozšíření povinnosti pro výrobce vykazovat emise CO2 a spotřebu paliva. Podle nařízení...
28.05.2024 13:40

Rada s konečnou platností schválila snižování emisí metanu v odvětví energetiky

Rada dnes přijala nařízení o sledování a snižování emisí metanu. Toto nařízení je součástí balíčku „Fit for 55“. Zavádí se v něm nové požadavky na měření, vykazování a ověřování emisí metanu v...
22.05.2024 18:11

MŽP: Omezení prašnosti i konec dohadů u jednorázových měření emisí. Vláda schválila návrh novely zákona o ovzduší

Rozšíření počtu firem, které budou nepřetržitě sledovat emise škodlivých látek, jednoznačná pravidla pro jednorázová měření emisí, ale i pravidla pro firmy, která mají omezit prašnost při stavbách i...
22.05.2024 16:12

ČHMÚ na svém webu zveřejnil přehled zdrojů znečišťujících ovzduší v roce 2023

ČHMÚ zveřejnil na svých webových stránkách  ohlášené emise jednotlivých znečišťujících látek za rok 2023 za téměř 9 tisíc jednotlivě sledovaných významných provozoven. Jde především o emise...
06.05.2024 13:45

V Česku je stále až čtvrt milionu kotlů nejnižší emisní třídy, od podzimu budou zakázané

V Česku je stále až 250 tisíc kotlů nejnižší emisní třídy, jejichž provoz bude od letošního září zakázaný. Už nyní je přitom zřejmé, že značnou část z nich provozovatelé nestihnou vyměnit. Pokuty za...
24.04.2024 21:06

Parlament přijal revidovaný právní předpis o zlepšení kvality ovzduší

Cílem právního předpisu je snížit znečištění ovzduší v EU v zájmu čistého a zdravého životního prostředí pro občany a dosažení vize EU pro nulové znečištění ovzduší do roku 2050. Parlament ve středu...
20.04.2024 20:05

Od letectví a větrníků po vodní toky a chytré popelnice

V národním leteckém průmyslu se každoročně spotřebuje přibližně 22 miliard galonů leteckého paliva, které vyprodukuje přibližně 1 miliardu tun oxidu uhličitého, což představuje 3 % světových emisí...
17.04.2024 16:00

Rada EU schválila aktualizovaná pravidla pro zlepšení ochrany životního prostředí

Dne 12. dubna 2024 Rada EU schválila znění revize směrnice o průmyslových emisích (IED) a nového nařízení o portálu průmyslových emisích (IEP). Dalším krokem je podepsání revize IED a následně...
06.04.2024 19:06

Česko je v Evropě pořád jako skládka. Horší už je to jen na Balkáně

České životní prostředí zůstává jedním z nejhorších v EU. Mohou za to hlavně vysoké emise, velká produkce odpadů a neochota recyklovat. Podle posledních dat zemře kvůli znečištěnému ovzduší ročně v...