Více času na podstatné

 

Novinky

18.04.2018 21:03

Město Písek plánuje energeticky využívat čistírenské kaly

Rada města Písek na svém dubnovém zasedání schválila návrh na zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na investiční akci „Stanice energetického využití kalu a biomasy, I. etapa – ČOV...
18.04.2018 20:51

Europoslanci potvrdili nové cíle pro recyklaci a komunální odpad

Evropský parlament dnes podpořil ambiciózní recyklační cíle v rámci legislativy o odpadu a oběhovém hospodářství tak, jak se na tom dohodl s Radou EU. Na základě právních aktů by se...
18.04.2018 16:20

Otevíráme registrace na další ročník kurzu celoživotního vzdělávání oběhového hospodářství. První ročník přinesl již první výsledky v praxi!

V září roku 2017 do školních lavic Fakulty technologie ochrany prostředí VŠCHT Praha zasedli první studenti kurzu celoživotního vzdělávání Oběhové hospodářství, který Fakulta organizuje společně s...
17.04.2018 07:30

V Česku stoupá spotřeba baterií, některé je obtížné recyklovat

Spotřeba baterií v Česku stále narůstá a dá se očekávat, že s rozvojem elektromobility a nových technologií ještě stoupne. Loni bylo na trh uvedeno 3667 tun baterií, vytřídit se podařilo 46 procent....
16.04.2018 08:25

Bioplasty v kontextu Evropské strategie pro plasty v oběhovém hospodářství

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli v spolupráci so Stálym zastúpením SR pri EÚ organizuje 17. apríla 2018 odborný seminár na tému „Bioplasty v kontexte Európskej stratégie pre plasty...
13.04.2018 17:48

O třídění odpadu a lidech, na které se zapomíná

Když se píše o třídění odpadu, technicky se mluví o nádobách a svozu, obchodně o odbytu surovin, právně o vyhláškách či poplatcích a ekonomicky o nákladech, ale skoro nikdy se nepíše o lidech, kteří...
13.04.2018 16:23

Evropský parlament projedná budoucí nakládání s odpady v EU

Na dubnovém plenárním zasedání Evropského parlamentu proběhne hlasování (společná rozprava 16.4.) o aktualizaci stávajících pravidel nakládání s odpady, jejichž součástí jsou nové závazky a...
12.04.2018 17:43

Registrace do kurzu celoživotního vzdělávání Oběhové hospodářství otevřena

Fakulta technologie ochrany prostředí VŠCHT v Praze bude pořádat již druhý kurz nástavbového vysokoškolského studia celoživotního vzdělávání s názvem Oběhové hospodářství. Cílem kurzu je osvojení si...
12.04.2018 17:22

Opravitelnost výrobků? Raději opatrně

Jak se výrobci dívají na evropskou regulaci vysavačů? Kam může vést tlak na snadnější opravitelnost výrobků? A co přináší návrh nového českého zákona o výrobcích s ukončenou životností? EurActiv.cz...
11.04.2018 19:50

Konec skládkám odpadu? Firma přeměňuje směsný odpad na plasty

Izraelská start-up společnost UBQ vyvíjí technologii, proměňující skládkový odpad na plasty. Tvrdí, že tato inovativní metoda přinese revoluci do odpadového hospodářství na celém světě a skládky se...

Zásadní informační zdroj:

 

Odpadové fórum je odborný měsíčník pro průmyslovou a komunální ekologii. Tématem je ochrana ovzduší, vodní hospodářství, EIA/SEA, aktuální legislativní změny a kontext měnící se evropské politiky.