Více času na podstatné

 

Novinky

19.06.2018 18:33

Sedm statečných firem se zaměří na boj s plasty

Prvních sedm firem snižuje díky dobrovolným dohodám s Ministerstvem životního prostředí spotřebu jednorázových plastů a výrobků v gastronomii, a to díky iniciativě #dostbyloplastu. Jejich zástupci...
19.06.2018 08:44

Nová Evropská legislativa omezí skládkování a zvýší recyklaci komunálního odpadu

Evropská rada přijala v květnu 2018 revizi čtyř směrnic v oblasti odpadového hospodářství. Revize směrnice o odpadech a směrnice o skládkách odpadů nastoluje nové cíle a požadavky v oblasti...
15.06.2018 20:53

Inspirujte se výkladní skříní cirkulární ekonomiky

Polovina veškerých zdrojů, které jsou na světě spotřebovány, jsou využívány jako stavební materiál. A budovy spotřebovávají asi 40 % celkové produkce energie. To už jsou velká čísla. Cirkulární...
15.06.2018 18:18

Přeměna odpadů na zdroje zná své vítěze!

Ministr průmyslu a obchodu Tomáš Hüner předal v sídle Senátu ve Valdštejnském paláci ceny a diplomy vítězům druhého ročníku celostátní soutěže Přeměna odpadů na zdroje. Soutěž, kterou pořádá...
14.06.2018 18:36

Balíček k oběhovému hospodářství vyšel ve Úředním věstníku EU

Členské státy budou povinny zvýšit opětovné použití a recyklaci komunálního odpadu a splnit přitom závazné cíle. Do 1. ledna 2025 budou muset členské státy zavést tříděný sběr textilu a...
14.06.2018 18:14

Tisk: Amazon ničí vracené, funkční zboží, hází je do odpadků

Americký internetový prodejce Amazon ničí v Německu značné množství vraceného a dokonce i nového zboží, přestože je funkční. Denně tak v tamních logistických centrech vyhodí výrobky za desítky tisíc...
14.06.2018 17:52

Putovní Křišťálová popelnice zamířila do Litomyšle!

V třídění odpadů, zvláště pak těch obalových, se obyvatelé ČR stále zlepšují. Aktuálně má možnost třídit své odpady 99 % obyvatel ČR a 73 % jich tak činí. K dispozici mají již více než...
14.06.2018 17:47

VRATNÉ LAHVE přináší průlom ve způsobu nakupování

Město Chrudim v rámci svého projektu Zdravé město a MA21 vytváří a podporuje řadu aktivit, které jsou zaměřené na předcházení vzniku odpadu. Na tento trend navazuje společnost Vratné lahve s.r.o. -...
12.06.2018 08:31

Statistika energetického využívání odpadů a alternativních paliv 1989 – 2017

Oddělení analýz a datové podpory koncepcí Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) sleduje energeticky využívané odpady a alternativní paliva pravidelným statistickým šetřením od roku 2003. Toto...
12.06.2018 07:53

Cirkulární ekonomika v praxi: Česká biotechnologie Hydal

Společnost Nafigate se zaměřuje na projekty v oblasti nanotechnologií a biotechnologií. Sází na koncept cirkulární ekonomiky. Biotechnologie Hydal neodebírá zdroje potravního řetězce, nezpracovává...

Zásadní informační zdroj:

 

Odpadové fórum je odborný měsíčník pro průmyslovou a komunální ekologii. Tématem je ochrana ovzduší, vodní hospodářství, EIA/SEA, aktuální legislativní změny a kontext měnící se evropské politiky.