Více času na podstatné

 

Novinky

19.02.2024 13:06

Buď můžeme zavést zálohy na PET, nebo dát k domům 1,7 milionu dalších popelnic, tvrdí odborník z ministerstva

Mnoho připomínek se odvolává na nedoložené studie či tvrdí sporné věci. Obce například chtějí mnohem více peněz z nevybraných záloh a jako důvod uvádějí, že se jim zvýší počet svozů. Podle vrchního...
29.01.2024 20:03

Metodické sdělení k přechodným ustanovením ve věci povolení provozu zařízení k využití odpadu - neodpad

Odbor cirkulární ekonomiky a odpadů Ministerstva životního prostředí vydává metodické sdělení pro výklad přechodných ustanovení ve věci povolení provozu zařízení k využití odpadu, na základě kterého...
22.01.2024 07:04

ASEKOL – ZPĚTNÝ ODBĚR 2023

Kolektivní systém ASEKOL za rok 2023 sesbíral rekordních 61,8 tisíc tun vysloužilých elektrospotřebičů. Tímto výsledkem splnil nejen celkovou kvótu sběru ve výši 65 % stanovenou zákonem, ale opět...
18.01.2024 21:03

Ministerstvo souhlasí se stavbou spalovny komunálního odpadu u Opatovic

Ministerstvo životního prostředí vydalo souhlasné stanovisko k záměru stavby spalovny komunálního odpadu u Opatovic nad Labem. Uvedlo, že v řízení nebyl zjištěn natolik významný faktor, který by byl...
09.01.2024 17:42

Praha podepíše memorandum o spolupráci v oblasti nakládání s bioodpadem v metropoli

Rada hl. m. Prahy na svém pondělním jednání schválila uzavření Memoranda o spolupráci v oblasti nakládání s biologicky rozložitelnými odpady v hl. m. Praze, které hlavní město podepíše se...
05.01.2024 12:18

Co nás zachrání před zavalením odpadky?

Češi ročně vyprodukují 40 milionů tun odpadu, a i když většinu z tohoto čísla tvoří stavební materiály, i tak má každý z nás ročně na svědomí pět set kilogramů odpadu, který vyhodíme do černých...
19.12.2023 19:19

Česko v roce 2022 vyprodukovalo 39 mil. tun odpadů

Celková produkce odpadů dosáhla v Česku v roce 2022 hodnoty 39,2 milionu tun, meziročně poklesla o zhruba 0,3 %. Komunálního odpadu bylo vyprodukováno 5,4 milionu tun, tedy o 1,3 % více než v roce...
16.12.2023 16:58

Evropská komise připravuje pravidla pro výpočet recyklátu

EK před dvěma týdny vydala Prováděcí rozhodnutí Komise, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro výpočet, ověřování a předkládání údajů o obsahu recyklovaného plastu v plastových nápojových lahvích...
22.11.2023 18:22

Parlament přijal nová pravidla pro snižování, opakované použití a recyklaci obalů

Evropský parlament dnes přijal postoj k novým pravidlům EU pro obaly, která mají řešit neustále rostoucí množství odpadu a podpořit opakované použití a recyklaci. Kromě celkových cílů pro snížení...
19.11.2023 10:00

Svět čelí záplavě plastu. Omezit množství odpadu recyklací se nedaří, je tedy třeba zredukovat produkci

Svět čelí záplavě plastového odpadu. OSN chystá dohodu, která by měla pomoci problém řešit. Rostou ale obavy, že výrobci plastů a společnosti produkující spotřební zboží by mohli ovlivnit její...

Zásadní informační zdroj:

 

Odpadové fórum je odborný měsíčník pro průmyslovou a komunální ekologii. Tématem je ochrana ovzduší, vodní hospodářství, EIA/SEA, aktuální legislativní změny a kontext měnící se evropské politiky.