Více času na podstatné

 

Novinky

16.09.2020 20:18

Nelegálně uložila firma přes 229 tisíc tun odpadů. Porušila tak zákon a dostala pokutu půl milionu korun

Firma EUROFIN – IMC, s.r.o., nakládala s odpady v zařízení (na místě), které k tomu nebylo podle zákona o odpadech určeno. Za účelem provedení terénní úpravy uložila na pozemky v k. ú. Němčičky...
16.09.2020 18:35

Odpad, za který vám někdo zaplatí. Silke Horáková podpořila český projekt z cirkulární ekonomiky

První impaktový fond v Česku Tilia Impact Ventures, který před třemi lety rozjela spolumajitelka vydavatelství Albatros Silke Horáková se spoluzakladatelem Impact Hubů v Praze, Brně i Ostravě,...
10.09.2020 17:47

Připomínky: Návrh zákona o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí na základě Plánu legislativních prací vlády na rok 2020 předkládá návrh zákona o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí a o změně některých...
07.09.2020 19:26

Směřování veřejných zakázek k větší udržitelnosti potvrzuje i memorandum podepsané na konferenci Odpad zdrojem

Konference Odpad zdrojem, kterou pátým rokem pořádá Institut cirkulární ekonomiky, letos ve spolupráci se sesterskou organizací CIRA Advisory, představila kromě pražského cirkulárního skenu a nového...
07.09.2020 19:22

Na skládce nebezpečných odpadů v Lodíně používala firma nelegálně výrobky z odpadů. Porušila zákon a dostala pokutu 3,5 milionu korun

Pokutu 3,5 milionu korun uložili inspektoři České inspekce životního prostředí (ČIŽP) z Hradce Králové právnické osobě, společnosti FCC HP, s.r.o., za porušení zákona o integrované prevenci a...
07.09.2020 17:26

Některé jednorázové plasty by od července neměly jít na trh

Od července 2021 by měl v Česku platit zákaz uvádění plastových vatových tyčinek, příborů, talířů nebo brček na trh. Doprodej zásob bude možný, úplný zákaz uvádění do oběhu by měl začít platit...
07.09.2020 16:57

MŽP: Klíčem ke zvýšení recyklace je zelené nakupování, musí se ho ale naučit jak veřejná správa, tak byznys

Česká republika, podobně jako ostatní EU státy, musí do roku 2030 recyklovat nebo materiálově využívat 60 % komunálních odpadů, o pět let později o dalších 5 % více. Jedním z hnacích motorů vyšší...
07.09.2020 16:52

V pražské čističce vznikne zařízení na výrobu plynu bioCNG

V areálu pražské Ústřední čistírny odpadních vod (ÚČOV) vznikne zařízení na výrobu plynu bioCNG. Pilotní projekt by měl začít fungovat v příštím roce. Zařízení by mělo být schopno vyrábět ročně až...
28.08.2020 10:07

Aniž by k tomu byla firma oprávněna, převzala tisíce tun odpadů. Od ČIŽP dostala pokutu 300 tisíc korun

Inspektoři České inspekce životního prostředí (ČIŽP) z Oblastního inspektorátu v Praze uložili společnosti META Servis, s.r.o. pokutu 300 tisíc korun. Firma v letech 2016 až 2018 převzala v pískovně...
28.08.2020 09:54

Průmysl vnímá předložený návrh vyhlášky o Katalogu odpadů jako problémový

SP ČR vnímá předložený návrh vyhlášky jako problémový, protože máme za to, že se předkladatel nezabýval otázkou realizovatelnosti navrhovaných opatření, protože splnění řady povinností, ukládaných...

Zásadní informační zdroj:

 

Odpadové fórum je odborný měsíčník pro průmyslovou a komunální ekologii. Tématem je ochrana ovzduší, vodní hospodářství, EIA/SEA, aktuální legislativní změny a kontext měnící se evropské politiky.