Více času na podstatné

 

Novinky

25.11.2020 09:14

Odpadová data 2019: Každý Čech vyprodukoval 551 tun “komunálu”

Vloni rostlo množství odpadů, ale i jejich materiálové využití. Stále se však příliš mnoho skládkovalo. Až 46 % komunálních odpadů skončilo na skládkách, což představuje mrhání zdroji i vysokou...
23.11.2020 17:16

Připomínky: Ekoaudit 2020

V prosinci 2019 MPO zaslalo Ministerstvu životního prostředí podklady pro další etapu Ekoauditu vzešlé z podnikatelské sféry. Na následných jednáních mezi zástupci MŽP a MPO bylo dohodnuto, že...
18.11.2020 09:14

MŽP hledá cestu likvidace zvýšeného množství infekčního materiálu

Nemocnice a další zařízení, které pečují o nemocné covidem, produkují podle ministerstva životního prostředí o třetinu více infekčního odpadu co do váhy a co do objemu dokonce o polovinu....
13.11.2020 14:23

Senát odmítl změnu pravidel o sběrných místech na obaly

Senát odmítl novelu, která má stanovit minimální počet sběrných míst na obaly. Podle kritiků by předloha fakticky zachovala monopol jedné z obalových společností. Vláda by to měla vyřešit v další...
13.11.2020 11:20

Senát posunul i přes nesouhlas Brabce účinnost nového odpadového zákona na rok 2022

Senát posunul přes nesouhlas ministra životního prostředí Richarda Brabce (ANO) účinnost nového odpadového zákona z ledna 2021 o rok. Spolu s dalšími pozměňovacími návrhy změnu termínu posoudí...
11.11.2020 14:59

Revize předpisů EU o vozidlech s ukončenou životností

Evropská komise zveřejnila k připomínkování počáteční posouzení dopadů (Inception Impact Assessments) Revizi předpisů EU o vozidlech s ukončenou životností. K iniciativě bude později následovat...
11.11.2020 14:54

Připomínky: Návrh vyhlášky o podrobnostech nakládání s vozidly s ukončenou životností

Nahrazení stávající vyhlášky č. 352/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady z autovraků, vybraných autovraků, o způsobu vedení jejich evidence a evidence odpadů vznikajících v zařízeních ke...
11.11.2020 13:10

Společnost Tesco odstranila 454 tun těžko recyklovatelných plastů z obalů vlastních výrobků

Společnost Tesco se zavázala k odstranění všech těžko recyklovatelných materiálů z obalů vlastní značky do konce roku 2020. Rok a půl od prohlášení odstranilo Tesco ve střední Evropě 454 tun těžko...
09.11.2020 09:27

Vedlejší produkt

Časté dotazy na školeních, v e-mailech i při konzultacích nás opakovaně vedou k přesvědčení, že definice vedlejšího produktu, jeho vznik a použití, není stále jasná. Dokonce ani ve státní správě....
04.11.2020 18:22

Pozvánka na webinář: Cirkulární odpadové hospodářství - Nebezpečné odpady

Dne 11. listopadu 2020 pořádají odborníci z  www.Cyrkl.com - odpadového digitálního tržiště webinář na téma nebezpečných odpadů. Věnovat se budou tomu, jak se vlastně nebezpečné odpady...

Zásadní informační zdroj:

 

Odpadové fórum je odborný měsíčník pro průmyslovou a komunální ekologii. Tématem je ochrana ovzduší, vodní hospodářství, EIA/SEA, aktuální legislativní změny a kontext měnící se evropské politiky.