Více času na podstatné

 

Novinky

29.06.2020 16:58

První 3D tištěný dům v Česku vyroste za 48 hodin

Z výpočtů vyplývá, že takto tištěný dům vznikne sedmkrát rychleji než klasická stavba a vytvoří několikanásobně méně stavebního odpadu. Oproti klasickým stavbám ušetří ovzduší až o 20 % z produkce...
26.06.2020 13:36

Firma nakládala s odpady na pozemcích, které k tomu nebyly určeny. Dostala pokutu 110 tisíc korun

Firma EUROVIA CS, a.s. nakládala v rozporu se zákonem o odpadech s minimálně 3 000 m3 odpadní zeminy na pozemcích, které k tomu nebyly určeny. Za to jí inspektoři České inspekce životního prostředí...
25.06.2020 09:45

O co opravdu jde při certifikaci zpracovatelů elektroodpadu

V posledních několika týdnech jsme v rámci projednávání návrhu nového zákona o odpadech svědky velkého mediálního tlaku některých subjektů týkající se certifikace zpracování elektroodpadu. Z médií...
23.06.2020 19:51

Ukončení činnosti aplikace kontaminace.cenia.cz

CENIA, česká informační agentura životního prostředí upozorňuje, že k 30.6.2020 bude ukončen přístup k aplikaci https://kontaminace.cenia.cz, a to z důvodu zastarání technického řešení a ukončení...
23.06.2020 19:47

Za porušení zákona o odpadech uložili inspektoři ČIŽP pokutu 200 tisíc korun

Společnost Stavoka Kosice, a.s. porušila zákon o odpadech. Nakládala s odpady v zařízeních, ve kterých je to zakázáno nebo není povoleno a předala odpad osobě, která není k jeho převzetí podle...
23.06.2020 15:26

Přehodnocení směrnice EU o čistírenských kalech

Evropská komise zahájila do 25. srpna 2020 veřejnou konzultaci v rámci „roadmap“ pro přehodnocení směrnice EU o čistírenských kalech (86/278). Tato první konzultace umožňuje vstup týkající se...
17.06.2020 17:59

ČIŽP provedla vloni přes 16,5 tisíce kontrol a uložila 2532 pokut za více než 112 milionů korun

Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) provedla vloni 16 896 kontrol, což je o 324 více než v roce 2018 (16 572) a uložila 2532 pravomocných pokut (o 11 méně než v roce 2018) v celkové výši 112...
17.06.2020 17:18

Doporučení Evropské federace balených vod k zálohovým systémům

Evropská federace výrobců balených vod (EFBW), k jejímž členům patří i největší český výrobce balených vod firma Mattoni 1873, zveřejnila svá doporučení ohledně podoby efektivního a úspěšného...
15.06.2020 18:20

Mýty a fakta o zálohovém systému

Ve středu 17. června poslanci ve 2. čtení projednají návrh nové odpadové legislativy, kterou předkládá Ministerstvo životního prostředí (MŽP). Mezi nejvíc rezonující témata patří možnost zavedení...
12.06.2020 07:58

Nakládání se stavebními a demoličními odpady - Plasty

Plasty jsou dnes skloňované v nejrůznějších souvislostech, staly se doslova součástí našeho života. Jejich velký objem je však negativně vnímán v okamžiku, kdy se stanou odpadem a potřebujeme se...

Zásadní informační zdroj:

 

Odpadové fórum je odborný měsíčník pro průmyslovou a komunální ekologii. Tématem je ochrana ovzduší, vodní hospodářství, EIA/SEA, aktuální legislativní změny a kontext měnící se evropské politiky.