Více času na podstatné

 

Novinky

30.11.2021 20:50

Uherskohradišťská teplárna má spalovat plyn i odpad, schválili zastupitelé

V uherskohradišťské teplárně v místní části Mařatice se po její modernizaci bude spalovat zemní plyn a komunální odpad. Zastupitelé to v pondělí schválili patnácti hlasy z 26 přítomných. Počítají s...
25.11.2021 09:07

Metodika MŽP pro stanovení složení směsného komunálního odpadu z obcí a komunálního odpadu

Metodika pro stanovení složení směsného komunálního odpadu (SKO), který je tvořen odpady, jež nebyly odděleně soustředěny v podobě vybraných složek komunálních odpadů (KO), stanovených obecně...
21.11.2021 11:36

Průzkum: Potraviny a životní prostředí

Ve speciálním výzkumu Potraviny 2021 CVVM SOÚ AV ČR zjišťovalo názory a postoje české veřejnosti k problematice plýtvání potravinami, způsobu stravování, nakupování, spotřebnímu chování a také...
15.11.2021 17:44

Zákon o výrobcích s ukončenou životností - Metodické sdělení odboru odpadů MŽP k výběru tzv. emisního poplatku

V návaznosti na nabytí účinnosti zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností (ZVUŽ) dnem 1. ledna 2021 vydává odbor odpadů MŽP toto metodické sdělení, jehož účelem je vyjasnit některé...
12.11.2021 10:25

Výrobci nápojů sdružení v Iniciativě pro zálohování chtějí plošný zálohový systém na PET lahve a plechovky

Češi jsou v třídění odpadů jedni z nejlepších. Je však na čase posunout se o krok dál a začít odpady správně recyklovat. To se v současné chvíli neděje na dostatečné úrovni. Iniciativa pro...
09.11.2021 18:26

Konference Předcházení vzniku odpadů – pro obce zdarma!

Srdečně zveme nejen všechny zástupce měst a obcí na již 7. ročník konference Předcházení vzniku odpadů, který se uskuteční 9. prosince 2021 v Praze. Opět se můžete těšit na kvalitní a inspirativní...
03.11.2021 15:49

Odpadová data 2020: K citelnému nárůstu množství komunálních odpadů v době covidové v ČR nedošlo, odpadové trendy zůstaly téměř stejné

Vloni opět mírně vzrostlo celkové množství odpadů, zejména kvůli nárůstu stavebních odpadů, a stejně tak mírně rostlo i jejich materiálové využití. Stále se však skládkuje na plný plyn. 48 %...
30.10.2021 19:36

Připomínky: Plán odpadového hospodářství ČR pro období 2015-2024

Je nezbytné provést aktualizaci stávajícího POH ČR a aktualizovanou závaznou část odpovídajícím způsobem promítnout do nařízení vlády o POH. Novela POH ČR tedy reaguje na změny odpadové legislativy...
29.10.2021 20:15

Komise navrhla přísné limity pro nebezpečné látky v odpadech

Evropská komise zveřejnila návrh nařízení, které se zaměřuje na omezení škodlivých chemických látek v odpadech, konkrétně perzistentních organických znečišťujících látek (POP). Cílem návrhu je...
24.10.2021 19:58

Většina textilu končí na skládce. Recyklaci brání kvalita oblečení i úředníci

Plíživým strašákem odpadového hospodářství začínají být nejen těžce rozložitelné plasty, ale také obyčejný textil. Odpadu produkujeme enormní množství. Na vině je přilnutí lidí k levným prodejcům...

Zásadní informační zdroj:

 

Odpadové fórum je odborný měsíčník pro průmyslovou a komunální ekologii. Tématem je ochrana ovzduší, vodní hospodářství, EIA/SEA, aktuální legislativní změny a kontext měnící se evropské politiky.