Více času na podstatné

 

Novinky

20.06.2024 20:01

Připomínky: Obchod s elektronickým odpadem

Evropská komise zveřejnila k připomínkování návrh nařízení v přenesené pravomoci týkající se obchod s elektronickým odpadem (1) a (2) – změny příloh Basilejské úmluvy. Patnáctá konference smluvních...
19.06.2024 07:15

SAKO Brno znovu vypíše zakázku na stavbu nového kotle ve spalovně

Městská společnost SAKO Brno, která zajišťuje svoz a zpracování odpadu, znovu vypíše zakázku na stavbu nového kotle na spalování odpadu. Z analýzy vzešlo více variant, jaký kotel a s jakými...
18.06.2024 07:56

Aktuálně: Revize směrnice o odpadech

Evropská rada přijala pozici k revizi rámcové směrnice o odpadech, zaměřující se na potravinový a textilní odpad. Navrhovaná směrnice stanovuje závazné cíle pro snížení potravinového odpadu do roku...
14.06.2024 10:07

Komise vyzývá Česko, aby zlepšilo hospodářskou soutěž v oblasti sběru a využití obalového odpadu

Evropská komise upozornila Českou republiku, že jmenování EKO-KOM jako jediné společnosti oprávněné ke sběru a recyklaci obalového odpadu může být v rozporu s pravidly EU. EKO-KOM je od roku 2002...
11.06.2024 15:06

Připomínky: Novela zákona o výrobcích s ukončenou životností

Požadavky na baterie a nakládání s odpadními bateriemi v současné době upravuje právě zákon č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností, ve znění pozdějších předpisů. Jelikož celý životní...
10.06.2024 10:44

Chemická recyklace je nepostradatelná i pro cirkularitu textilií

Oběhové hospodářství potřebuje pro splnění ambiciózních cílů stanové pro komunální odpady, konkrétně pro plastové obalové odpady a syntetické textilie, nové technologie chemické recyklace. Ty umí...
10.06.2024 09:10

Jak zastavit plýtvání potravinami? Na MENDELU vznikl FOOD WASTE INSTITUT

Stále rostoucí plýtvání potravinami je ekonomický, ekologický i etický problém. O jeho řešení se bude snažit FOOD WASTE INSTITUT (FWI), který má sídlo na Mendelově univerzitě v Brně. Univerzita je...
06.06.2024 15:13

Unikátní experiment ministerstva: Jen každá druhá PET lahev putuje k recyklaci. Zlepšit to může zálohový systém

Ministerstvo životního prostředí pomocí nové technologie datové společnosti Adastra Lab sledovalo pohyb nápojových PET lahví vytříděných do žlutých kontejnerů. Po třech měsících od vhození do...
04.06.2024 05:36

INIVOR díl čtvrtý: ENVITA Obec

V tomto díle Vám nový podcast přiblíží, jak program ENVITA Obec pomáhá městům a obcím s jejich legislativními povinnostmi a jaké jsou jeho největší výhody. Hostem je tentokrát odbornice na odpadové...
31.05.2024 09:46

Množství textilního odpadu v EU narostlo. Od příštího roku začne v Česku povinný sběr

Češi budou moct znovu potvrdit, jak jsou dobří v třídění. Od ledna začne povinný sběr textilu. Obce budou muset zřídit místo, kde ho lze odložit – podobně jako nyní například bioodpad. Množství...

Zásadní informační zdroj:

 

Odpadové fórum je odborný měsíčník pro průmyslovou a komunální ekologii. Tématem je ochrana ovzduší, vodní hospodářství, EIA/SEA, aktuální legislativní změny a kontext měnící se evropské politiky.