Více času na podstatné

 

Novinky

03.08.2021 13:36

SEA: POH ČR pro období 2015 – 2024 s výhledem do roku 2035

Ministerstvo  životního  prostředí  přistoupilo  k aktualizaci  POH  ČR  v souvislosti  se  změnami odpadové legislativy  Evropské unie (EU) tzv....
16.07.2021 17:30

Statistika energetického využívání odpadů a alternativních paliv 1989–2020

Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo Souhrnnou zprávu o energetickém využívání odpadů a alternativních paliv 1989–2020. MPO uvádí, že v této statistice je sledováno pouze spalování...
16.07.2021 15:27

Legislativní novinka: Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady

Ve Sbírce předpisů ČR vychází v návaznosti na nový zákon o odpadech Vyhláška č. 273/2021 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. 
11.07.2021 18:48

Metodický pokyn MŽP k nakládání s odpady vzniklými v důsledku živelné pohromy - tornáda.

Odbor odpadů MŽP vydal Metodický pokyn (MP) k zajištění plnění povinnosti správného nakládání s odpady vzniklými v důsledku mimořádné události - živelné pohromy (tornáda). MP ke stažení ZDE.
01.07.2021 20:14

Konec jednorázových plastů se kvůli pomalým poslancům odkládá

Zákon o týkající se omezení prodeje jednorázových plastů měl původně oficiálně začít platit 1. července. Počítá s tím, že plastové výrobky, jako jsou například brčka, míchátka nebo tyčinky na...
01.07.2021 20:06

Nová odpadové legilsativa legislativa a metodické pokyny

Odboru odpadů MŽP minulý měsíc vydal několik metodických pokynů / návod a to: MP k zajištění jednotného zařazování odpadů a plnění evidenčních a ohlašovacích povinností podle zákona č. 541/2020 Sb.,...
30.06.2021 18:27

Infografika: Plastový odpad a jeho recyklace v EU

Produkce plastů dramaticky vzrůstá už několik desetiletí: z 1,5 milionu tun v roce 1950 až na 359 milionů tun v roce 2018. Čím více vyrábíme plastů, tím samozřejmě stoupá i množství plastového...
28.06.2021 20:21

Jen jedno procent textilu na světě se dobře recykluje. Brání tomu směsi materiálů i vysoká náročnost na energetiku

Prodej oblečení v pandemii o něco zpomalil. Teď odborníci odhadují, že budou lidé nakupovat levnější a méně kvalitnější kousky, které zase rychle obmění. Už před covidem končily na skládkách...
24.06.2021 08:32

WEBINÁŘ na téma: Nová vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady je tu!

Zeptejte se již příští úterý 30. června 2021 spoluautora nové vyhlášky Ministerstva životního prostředí týkající se nakládání s odpady, která začne platit už v červenci. Nová odpadová legislativa...
14.06.2021 19:58

Připomínky: Recyklace, vyhláška VUŽ, energetická účinnost, vodíková strategie

Evropská komise zveřejnila k připomínkování Návrh nařízení k předpisům EU týkajících se výpočtu, ověřování a vykazování údajů o odděleném sběru plastových lahví na jedno použití. Směrnice (EU)...

Zásadní informační zdroj:

 

Odpadové fórum je odborný měsíčník pro průmyslovou a komunální ekologii. Tématem je ochrana ovzduší, vodní hospodářství, EIA/SEA, aktuální legislativní změny a kontext měnící se evropské politiky.