Více času na podstatné

VYBERTE OBLAST:

VŠE - LEGISLATIVA - ODPADY - VODA - OVZDUŠÍ - ENERGIE - DOTACE - AKCE

 

Novinky

13.08.2018 07:06

ČIŽP uložila pokutu 60 tisíc společnosti Alza.cz za nedodržování pravidel při prodeji chemikálií na internetu

Inspektoři České inspekce životního prostředí (ČIŽP) uložili pokutu 60 tisíc korun společnosti Alza.cz a.s. za nedodržování povinností při prodeji chemikálií na internetu. Pokuta vzešla z kontrol...
06.08.2018 14:18

ECHA vytvoří do konce roku 2019 novou databázi o předmětech s obsahem nebezpečných chemických látek uvedených v Kandidátském seznamu

Nová databáze bude určena zejména pro podnikatelské subjekty zpracovávající odpady a recyklované materiály a pro spotřebitele. Nová databáze bude obsahovat informace zaslané ECHA společnostmi, které...
27.07.2018 16:56

Seznamte se s novou databázi nebezpečných látek

Pracujete s nebezpečnými látkami nebo máte na starosti pracovníky, kteří s nimi pracují? Potřebujete více informací o tom, jak posoudit a řídit rizika? Pokud ano, seznamte se s obsáhlou novou...
18.07.2018 13:56

ECHA zveřejnila praktického průvodce k evropskému systému kategorizace výrobků

V souladu s nařízením CLP a ve spolupráci s průmyslem a určenými subjekty vyvinula ECHA evropský systém kategorizace výrobků (EuPCS). Subjekty, určené v souladu s čl. 45 odst. 1...
18.07.2018 13:52

Základní informace o povinnostech vyplývajících z nařízení REACH

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES...
12.07.2018 11:54

Výbor pro REACH navrhuje zakázat čtyři ftaláty

Výbor pro nařízení REACH (registrace, hodnocení, povolování a omezování chemických látek) se dnes dohodl na zákazu uvádění na trh výrobků, které obsahují čtyři ftaláty (DEHP, DBP, BBP and DIBP). Ty...
25.06.2018 12:12

Harmonogram pro zasílání žádostí o povolení používání chemické látky, zahrnuté do přílohy XIV nařízení REACH, do agentury ECHA (2018 - 2019)

ECHA zpřesnila harmonogram specifických oken pro zasílání žádostí o povolení k použití látek zahrnutých do přílohy XIV nařízení REACH. Nařízení REACH dovoluje podnikatelským subjektům/předkladatelům...
20.06.2018 14:04

Výzva pro společnosti, které zaregistrovaly zavedené chemické látky v souladu s nařízením REACH

Kontaktní skupina ředitelů (DCG), která je tvořena zástupci ECHA, Evropské komise a průmyslových asociací (podrobněji viz příloha), zveřejnila doporučení pro registranty zavedených chemických látek....
20.06.2018 14:01

Zmeškali jste konečný termín registrace zavedených chemických látek podle nařízení REACH?

Dne 31. května 2018 byla poslední šance k odeslání registrační dokumentace v EU vyráběných nebo do EU dovážených zavedených chemických látek (dále látek) v množstvích 1 - 100 t/rok. Jestliže...
19.06.2018 08:58

Hlavní úkoly jednotek požární ochrany při mimořádných událostech s výskytem nebezpečných látek

V jednom z minulých vydání Odpadového fóra (4/2018) jsme se zaměřili na statistické údaje, legislativní rámec a stupně poplachu v souvislosti s chemickými haváriemi. V tomto čísle se soustředíme na...