Více času na podstatné

VYBERTE OBLAST:

VŠE - LEGISLATIVA - ODPADY - VODA - OVZDUŠÍ - ENERGIE - DOTACE - AKCE

 

Novinky

28.01.2023 19:08

Recyklace provozních kapalin – chladicí kapaliny

Zatímco motorové oleje byly donedávna povinnou položkou, která se musela při podnikání na automobilovém trhu sbírat a likvidovat, zůstávají nemrznoucí směsi do chlazení stranou zájmu odpadového...
26.01.2023 12:33

Vláda schválila návrh na rozšíření Rotterdamské úmluvy o dvě nebezpečné chemické látky – dekaBDE a PFOA

Tato změna umožní kontrolovat přeshraniční pohyb dalších dvou nebezpečných chemických látek (celkově jich tak bude již 54). Díky tomu bude i pro transport DekaBDE a PFOA třeba udělit předchozí...
20.01.2023 17:46

Na Kandidátský seznam bylo zařazeno dalších 9 látek

Kandidátský seznam látek vzbuzujících mimořádné obavy (SVHC) nyní obsahuje 233 látek, které mohou mít vážný dopad na lidské zdraví nebo na životní prostředí. Nově zařazené látky na Kandidátský...
17.01.2023 15:34

Bezpečnostní list – nové požadavky od 1.1.2023

Nařízením Komise (EU) 2020/878 se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (nařízení REACH), která stanoví požadavky na sestavení bezpečnostních listů, používaných k...
11.01.2023 18:48

Připomínky: Uvádění na trh vysoce rizikových chemických látek a jejich použítí

Evropská komise zveřejnila k připomínkování veřejnou konzultaci k novým pravidlům týkajícím se uvádění vysoce rizikových chemických látek na trh a jejich používání. Tato iniciativa stanoví...
11.01.2023 07:51

Pozvánka: 13. ročník konference Chemická legislativa

Již po třinácté bude Chemická legislativa první konferencí svého typu v novém kalendářním roce. Jako každý rok se zde dozvíte ty nejčerstvější novinky z oblasti managementu chemických látek přímo od...
07.01.2023 20:44

Jedovaté látky z pneumatik mohou pronikat do zeleniny. Vědci to prokázali u salátu

Do hlávkového salátu, který je jinak považován za velmi zdravou součást stravy, se mohou dostávat jedovaté látky z pneumatik. Podle agentury APA na to přišli vídeňští vědci. Částice z pneumatik se...
21.12.2022 20:14

EU stanovila pravidla pro identifikaci chemických látek a vylepšila jejich označování

Komise 19.12. navrhla revidovat nařízení o klasifikaci, balení a označování chemických látek a zavedla nové třídy nebezpečnosti pro endokrinní disruptory a jiné chemické látky, které se...
20.12.2022 17:51

Hlavní body z prosincových zasedání výborů RAC a SEAC

Během svého posledního zasedání v tomto roce výbor SEAC přijal stanovisko k návrhu ECHA na omezení uvádění na trh a používání látek obsahujících polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU)...
14.12.2022 21:03

Připomínky: Novela NV o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních

Předmětem návrhu je transpozice směrnice (EU) 2022/1631, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha IV směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde...