Více času na podstatné

VYBERTE OBLAST:

VŠE - LEGISLATIVA - ODPADY - VODA - OVZDUŠÍ - ENERGIE - DOTACE - AKCE

 

Novinky

16.10.2020 14:35

Nové záměry na omezení látek a odložení návrhů na omezení olova a rozpouštědel DMAC/NEP

Záměry na omezení bisfenolu A a podobných bisfenolů a dále PFAS v hasicích pěnách byly předloženy 1. října 2020. Návrhy na omezení jsou očekávány 1. října 2021.   Nové záměry na...
16.10.2020 13:14

ON-LINE kurz CHELEPO – Chemická legislativa pro průmysl a obchod

Jak jistě tušíte od 1. 1. 2021 je mnoho nových povinností v oblasti legislativy chemických látek. Padá na Vás Brexit? Oznamování nebezpečných směsí na toxikologická střediska (UFI kódy a PCN)?...
05.10.2020 16:11

Databáze SCIP bude spuštěna koncem října

Poslední týden v říjnu bude formálně otevřena databáze SCIP pro předložení oznámení za účelem splnění zákonné povinnosti podle rámcové směrnice o odpadech. Povinnost bude platit od 5. 1. 2021. SCIP...
05.10.2020 16:06

Bylo zjištěno, že 23 % dovezených výrobků není v souladu s REACH a CLP

Projekt fóra ECHA zjistil, že pětina kontrolovaných výrobků dovezených do EU nevyhovuje REACH a CLP. Některé výrobky obsahovaly nepovolená množství nebezpečných látek podléhajících v EU omezení,...
29.09.2020 18:02

Pokyny k příloze VIII nařízení CLP jsou nyní k dispozici ve 23 jazycích EU

Aktuální verze Pokynů k harmonizovaným informacím týkajícím se reakcí na ohrožení zdraví podle přílohy VIII nařízení CLP je nyní k dispozici ve 23 jazycích EU. Příští aktualizace těchto pokynů bude...
24.09.2020 19:08

Výbory ECHA se vrátily k omezení více než 1 000 chemických látek senzibilizujících kůži používaných v oděvech a jiných výrobcích

SEAC podporuje návrh Francie a Švédska omezit používání látek senzibilizujících kůži v oděvech, obuvi a dalších předmětech. Zabrání to vzniku kožních alergií. Očekávané přínosy společností v EU...
22.09.2020 16:46

Brexit – blíží se konec přechodného období

Přechodné období pro vystoupení Spojeného království z EU skončí 31. 12. 2020. Společnosti by měly zkontrolovat, zda nebudou odchodem dotčeny. Registrace a povolení podané v UK by měly být převedeny...
10.09.2020 16:17

Praktická řešení, která pomohou plnit harmonizované požadavky na informace

Začátkem listopadu 2020 vstoupí v platnost druhá změna přílohy VIII nařízení CLP. Cílem je řešit obavy vznesené průmyslem v souvislosti s administrativní zátěží a zároveň stále plnit informační...
17.08.2020 17:50

Legislativní novinka: Novela NV o používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních

Ve Sbírce předpisů ČR vyšla novela Nařízení vlády č. 344/2020 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických...
17.08.2020 17:48

Omezení diisokyanátů podle nařízení Komise (EU) 2020/1149

Nové nařízení Komise (EU) 2020/1149, kterým se mění příloha XVII nařízení REACH, se týká omezení diisokyanátů. V Úředním věstníku Evropské unie bylo zveřejněno nařízení Komise (EU) 2020/1149 ze dne...