Více času na podstatné

VYBERTE OBLAST:

VŠE - LEGISLATIVA - ODPADY - VODA - OVZDUŠÍ - ENERGIE - DOTACE - AKCE

 

Novinky

21.01.2021 17:30

Na Kandidátský seznam byly zařazeny další 2 látky

CHA zařadila na Kandidátský seznam 2 látky klasifikované jako toxické pro reprodukci. Kandidátský seznam nyní obsahuje 211 látek. Kandidátský seznam (dále KS) obsahuje látky vzbuzující velmi velké...
13.01.2021 12:05

Pozvánka na konferenci Chemická legislativa 2021

Srdečně Vás zveme na tradiční lednovou konferenci Chemická legislativa 2021, která se uskuteční 21. ledna 2021, tentokrát online. Využijte možnost si na jednom místě vyslechnout...
12.01.2021 18:38

REACH: Převod registrací ze Spojeného království do EU bude ukončen koncem března 2021

Bude zrušeno přibližně 20 % registrací podle nařízení REACH předložených společnostmi z UK, které nebyly převedeny do EU. Převody registrací by měly být společnostmi v EU dokončeny nejpozději do 31....
06.01.2021 17:06

Upozornění na povinnost oznamování předmětů s nadlimitním obsahem SVHC látek do databáze SCIP

Dne 5. ledna 2021 začala platit povinnost pro dodavatele předmětů předkládat informace do databáze SCIP. Do databáze mají být oznamovány předměty s obsahem SVHC látek s koncentrací vyšší než 0,1 %...
22.12.2020 16:34

Členské státy budou hodnotit 58 látek v letech 2021-2023

ECHA uvedla seznam 58 látek pro hodnocení členskými státy EU v rámci průběžného akčního plánu Společenství (CoRAP) v období 2021-2023. V roce 2021 má být hodnoceno 8 látek a dalších 50 je uvedeno...
22.12.2020 16:30

Veřejná konzultace k návrhům harmonizované klasifikace a označování

ECHA vyzývá k veřejné konzultaci k návrhům harmonizované klasifikace a označování (CLH) v termínu do 5. února 2021. V současné době probíhá veřejná konzultace k návrhům harmonizované klasifikace a...
22.12.2020 16:28

Omezení záměrně přidaných mikroplastů v EU

Výbor SEAC přijal stanovisko k návrhu na omezení v souvislosti se zákazem používání mikroplastů ve výrobcích a jako výplňového materiálu na sportovních hřištích s umělým trávníkem. V lednu 2019...
10.12.2020 17:03

IPPC: Závěry o BAT pro povrchovou úpravu za použití organických rozpouštědel

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2020/2009 ze dne 22. června 2020, kterým se stanoví závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT) pro povrchovou úpravu za použití organických rozpouštědel včetně...
03.12.2020 19:47

Seznamy H-vět a P-vět podle nařízení CLP

V přílohách naleznete seznam standardních vět o nebezpečnosti (H-vět) a seznam pokynů pro bezpečné zacházení (P-vět) podle nařízení CLP v češtině. Dále jsou k dispozici seznamy doplněné o znění v...
25.11.2020 19:38

Problematika aplikace nařízení (ES) č. 1907/2006 (nařízení REACH) ve Velké Británii po přechodném období

Po skončení přechodného období bude nařízení REACH Evropské unie aplikováno do právních předpisů Velké Británie na základě Zákona o vystoupení z Evropské unie z roku 2018. Nařízení REACH a...