Více času na podstatné

VYBERTE OBLAST:

VŠE - LEGISLATIVA - ODPADY - VODA - OVZDUŠÍ - ENERGIE - DOTACE - AKCE

 

Novinky

19.04.2018 13:26

ECHA zveřejnila výzvu ke shromáždění informací o záměrném používání částic mikroplastů ve výrobcích

Výzva ke shromáždění informací navazuje na požadavek Evropské komise z ledna t. r., aby agentura ECHA připravila návrh na omezení záměrně přidávaných částic mikroplastů do všech druhů výrobků. Ze...
16.04.2018 10:22

ECHA připravuje návrhy rozhodnutí s požadavky na informace u 16 chemických látek

ECHA v současné době připravuje k rozeslání registrantům návrhy rozhodnutí s požadavky na informace u 16 chemických látek (dále látek) hodnocených v roce 2017. S ohledem na blížící se konečný termín...
16.04.2018 08:00

KURZ CHELEPO: CHEMICKÁ LEGISLATIVA PRO PRŮMYSL A OBCHOD

Dovolte, abychom Vás pozvali na odborný vzdělávací kurz Chemické legislativy pro průmysl a obchod „CHELEPO“, který je tematicky zaměřen na práva a povinnosti při výrobě, dovozu, distribuci,...
11.04.2018 15:28

ECHA zveřejnila aktualizovaný Průběžný akční plán Společenství na léta 2018, 2019 a 2020

Chemické látky (dále látka/látky) uvedené v Průběžném akčním plánu Společenství (CoRAP) na léta 2018 – 2020 budou hodnoceny procesem hodnocení látky podle nařízení REACH (čl. 44 – 48) příslušnými...
10.04.2018 20:08

Legislativní novinka: Seznam nebezpečných chemických látek, směsí a prachů a způsoby nakládání s nimi v průběhu vzdělávání ve středních školách

Ve Sbírce předpisů ČR vychází Vyhláška č. 61/2018 Sb. o seznamu nebezpečných chemických látek, směsí a prachů a podmínkách nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi a podmínkách výkonu...
10.04.2018 18:44

Veřejná konzultace k identifikaci látek vzbuzujících mimořádné obavy

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) upozorňuje, že probíhá veřejná konzultace k návrhům na identifikaci 8 dalších látek vzbuzujících mimořádné obavy (SVHC). Veřejná konzultace potrvá do 23. dubna...
05.04.2018 12:36

Komise navrhuje dále zvýšit ochranu pracovníků před rakovinotvornými látkami

Evropská komise navrhuje zařadit do směrnice o karcinogenech a mutagenech nové limitní hodnoty expozice u pěti chemikálií. Tyto limitní hodnoty stanoví nejvyšší koncentrace konkrétní karcinogenní...
04.04.2018 13:01

ECHA informuje o snadnějším přístupu k informacím týkajících se příštích regulací chemických látek

Registr záměrů (RoI), který obsahuje informace o chemických látkách, u kterých se předpokládá navržení harmonizované klasifikace a označování (CLH), identifikace jako látky vzbuzující mimořádné...
29.03.2018 14:36

Havarijní připravenost a zpětný odběr jako témata nového čísla časopisu Odpadové fórum

V novém čísle časopisu Odpadové fórum najdete například rozhovor s Jakubem Johnem, zakladatelem a ředitelem společnosti VIA ALTA a.s., příspěvek na téma úlohy Hasičského záchranného sboru ČR...
26.03.2018 10:08

ECHA zveřejnila pro registranty nového praktického průvodce

Nový praktický průvodce: „Jak mají registranti postupovat při hodnocení chemické látky“ vysvětluje, co znamená proces hodnocení látky (SEv), jak jsou chemické látky k hodnocení vybírány a jak jsou...