Více času na podstatné

VYBERTE OBLAST:

VŠE - LEGISLATIVA - ODPADY - VODA - OVZDUŠÍ - ENERGIE - DOTACE - AKCE

 

Novinky

12.10.2021 20:14

Omezení polycyklických aromatických uhlovodíků a předložení informací k omezení chlorovaných parafínů

Návrh na omezení uvádění na trh a používání látek obsahujících PAU v hliněných terčích pro střelbu a výzva pro zainteresované strany k předložení informací ohledně používání chlorovaných parafinů se...
10.10.2021 18:50

Glyfosát: ECHA a EFSA zahájily konzultace

ECHA a Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) souběžně zahájily konzultace k vědeckým hodnocením glyfosátu. Zainteresované subjekty jsou vyzývány k účasti na 60-ti denní konzultaci, která...
10.10.2021 18:47

Pozvánka na seminář MPO „Povinnosti výrobců, dovozců a následných uživatelů vyplývající z legislativy nařízení REACH a CLP“

Dne 20. 10. 2021 uspořádá MPO bezplatný jednodenní seminář, jehož cílem je zlepšit informovanost o povinnostech výrobců, dovozců a následných uživatelů vyplývajících z legislativy chemických látek a...
04.10.2021 18:57

Nové pokyny ke klasifikaci a označování oxidu titaničitého

Pokyny pomohou společnostem a národním autoritám porozumět, jak je potřeba klasifikovat a označovat směsi obsahující oxid titaničitý (TiO2), pokud jsou klasifikovány jako karcinogenní při...
15.09.2021 21:50

Veřejná konzultace k identifikaci čtyř látek vzbuzujících mimořádné obavy

ECHA zahájila veřejnou konzultaci k návrhům na identifikaci dalších čtyř látek vzbuzujících mimořádné obavy (SVHC), která bude ukončena 18. října 2021. Látky navržené k identifikaci jako látky SVHC...
15.09.2021 21:48

Zveřejnění databáze SCIP – zjistěte si více o nebezpečných chemických látkách ve výrobcích

První veřejná databáze EU, která uvádí látky SVHC obsažené ve výrobcích, umožní spotřebitelům informovanější výběr při nákupu a pomůže zpracovatelům odpadů rozvíjet opakované použití předmětů a...
12.09.2021 11:38

Nová legislativa: Omezení nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních

Ve Sbírce předpisů ČR vychází Nařízení vlády č. 145/2021 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických...
03.09.2021 18:04

Pozvánka: 8. kurz CHELEPO – Chemická legislativa pro průmysl a obchod

Stále si nevíte rady s povinnostmi dovozu produktů z Velké Británie? Nemáte jasno, jak oznamovat nebezpečné směsi na toxikologická střediska? Máte produkt s již povolenou látkou dle REACH? Máte...
24.08.2021 17:47

Návrh hodnocení glyfosátu byl aktualizován

Skupina hodnotící glyfosát (AGG) (vnitrostátní orgány Francie, Maďarska, Nizozemska a Švédska) předložila agentuře ECHA a úřadu EFSA aktualizovanou verzi harmonizované klasifikace a označení (CLH) a...
24.08.2021 17:45

Pokyny pro registraci byly aktualizovány

Nová verze Pokynů pro registraci ze srpna 2021 poskytuje společnostem aktuální podporu při plnění registračních povinností. Pokyny jsou nyní sladěny se dvěma prováděcími nařízeními Komise – jedno se...