Více času na podstatné

VYBERTE OBLAST:

VŠE - LEGISLATIVA - ODPADY - VODA - OVZDUŠÍ - ENERGIE - DOTACE - AKCE

 

Novinky

18.06.2018 07:38

Chemické látky a směsi – povinnosti, BOZP a nejčastější přestupky

Ač se to třeba na první pohled nezdá, nakládání s chemickými látkami a směsmi má velký přesah do všech složek životního prostředí. Přímý vliv má zejména na nakládání s odpady (zařazování...
11.06.2018 10:05

Legislativní novinka: Omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních

Ve sbírce předpisů vychází Nařízení vlády č. 101/2018 Sb., kterým se mění nařízení vlády Sb. č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických...
15.05.2018 08:05

Chemické látky, BOZP a ADR

Ptáte se, jaké povinnosti máte při nakládání s odpady, jak ho ovlivňují chemické látky? Znáte základní principy první pomoci při úrazu chemickou látkou? Víte, že chemické látky mají vazbu i na...
14.05.2018 13:52

ECHA zveřejnila informaci o stavu projednávání změn v nařízení REACH týkajících se zpřesnění požadavků na chemické látky v nanoformách

Návrh Komise týkající se změn v několika přílohách nařízení REACH ohledně požadavků na chemické látky v nanoformách získal podporu při hlasování REACH Committee dne 26. dubna 2018. Navrhované změny...
14.05.2018 13:49

ECHA zveřejnila překlady nového praktického průvodce pro registranty – Jak postupovat při hodnocení látky

Nový praktický průvodce pro žadatele o registraci „Jak postupovat při hodnocení látky“ vysvětluje, co znamená proces hodnocení látky (SEv), jak jsou chemické látky k hodnocení vybírány a jak jsou...
09.05.2018 09:05

Legislativní novinka EU - Nařízení REACH

V úřední Věstníku Evropské unie dne 4.5.2018 (L 115) vyšlo Nařízení Komise (EU) 2018/669 ze dne 16. dubna 2018, kterým se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění...
04.05.2018 12:02

Legislativní novinky EU: Změna dodatků k příloze XVII nařízení REACH

V Úředním věstníku EU (L 114) vyšlo Nařízení Komise (EU) 2018/675 ze dne 2. května 2018, kterým se mění dodatky k příloze XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)...
02.05.2018 14:36

Firma prodávala čistič brýlí, který nesplňoval chemické předpisy. Dostala pokutu 150 tisíc korun

Za výrobu a prodej přípravku k čištění brýlí, který nesplňoval podmínky chemického zákona a evropského nařízení o detergentech, byla uložena pokuta 150 tisíc korun společnosti Protective&Pure...
19.04.2018 14:51

Legislativní novinky - Věstník EU

V Úředním věstníku Evropské unie byla zveřejněna (L 99) dvě Nařízení která mění mění přílohu XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení,...
19.04.2018 13:26

ECHA zveřejnila výzvu ke shromáždění informací o záměrném používání částic mikroplastů ve výrobcích

Výzva ke shromáždění informací navazuje na požadavek Evropské komise z ledna t. r., aby agentura ECHA připravila návrh na omezení záměrně přidávaných částic mikroplastů do všech druhů výrobků. Ze...