Více času na podstatné

VYBERTE OBLAST:

VŠE - LEGISLATIVA - ODPADY - VODA - OVZDUŠÍ - ENERGIE - DOTACE - AKCE

 

Novinky

16.10.2018 13:37

ECHA zahájila konzultace k návrhům harmonizované klasifikace a označování 7 chemických látek

Veřejnou konzultaci k návrhům harmonizované klasifikace a označování 7 chemických látek zahájila ECHA dne 8. 10. 2018. K jednotlivým návrhům se lze vyjádřit prostřednictvím elektronického...
15.10.2018 07:32

Nebezpečné látky a nová právní úprava pro školy

V letošním roce začala kampaň s názvem Zdravé pracoviště má nebezpečné látky pod kontrolou, vyšla vyhláška o seznamu nebezpečných chemických látek, směsí a prachů týkající se škol. Nebezpečným...
11.10.2018 11:11

Změna nařízení CLP

Změnu a opravu obou nařízení zveřejnil Úřední věstník Evropské unie ve své částce L 251 dne 5. 10. 2018. Evropské agentuře pro chemické látky (ECHA) byly v souladu s článkem 37 nařízení (ES) č....
08.10.2018 08:03

Novela nařízení CLP - klasifikace/označení látek a směsí

Státní zdravoní ústav (SZÚ) upozorněje na novelu nařízení CLP z října 2018, která především mění a doplňuje tabulku 3 v příloze VI nařízení - konkrétně nařízení (EU) 2018/1480. Nařízení (EU)...
01.10.2018 12:53

ECHA vyzývá k podání podnětů a připomínek k návrhu databáze předmětů obsahujících nebezpečné chemické látky zařazené do Kandidátského seznamu

Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) vypracovala návrh databáze předmětů obsahujících nebezpečné chemické látky uvedené v Kandidátském seznamu podle rámcové směrnice o odpadech. Výzva k...
25.09.2018 14:36

Agentura ECHA identifikuje rizika olova pro suchozemské prostředí

Agentura ECHA zveřejnila zprávu o přezkumu informací týkajících se používání olova ve střelných zbraních a munici mimo mokřady a také v rybářském olůvku. Ze zprávy vyplývá, že výše uvedené...
21.09.2018 06:35

ECHA zahájila cílenou konzultaci k návrhu harmonizované klasifikace a označování

Cílená konzultace se týká chemické látky hexyl 2-(1-(diethylaminohydroxyphenyl)methanoyl)benzoate; hexyl 2-[4-(diethylamino)-2-hydroxybenzoyl]benzoate (EC 443-860-6; CAS 302776-68-7) se používá v...
17.09.2018 13:34

MZe výrazně omezí používání glyfosátu, od ledna zakáže jeho plošnou aplikaci

Od 1. ledna 2019 nebudou moci zemědělci používat přípravky s obsahem glyfosátu pro tzv. desikaci, tedy urychlení dozrávání některých plodin či zvýšení podílu sušiny porostu před sklizní, omezí se...
13.09.2018 14:47

Observatoř EU pro nanomateriály zadala studii ke zjištění mezer v současných poznatcích o nebezpečí/hodnocení rizik pigmentů vyráběných v nanoformách

Studie byla zpracována s cílem shromáždit veřejně dostupné informace o identifikovaných nanoformách pigmentů, které existují na trhu EU. Zjištění ukazují, že rizika pigmentů v nanoformách...
13.09.2018 14:38

RoHS: Aktualizace Manuálu k nařízení vlády o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních

MPO dokončilo komplexní aktualizaci Manuálu k nařízení vlády o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních. Manuál je určen k využití všem...