Více času na podstatné

VYBERTE OBLAST:

VŠE - LEGISLATIVA - ODPADY - VODA - OVZDUŠÍ - ENERGIE - DOTACE - AKCE

 

Novinky

15.05.2022 17:15

Registranti MSP – zkontrolujte velikost vaší společnosti

Pokud jste své látky registrovali jako MSP, zkontrolujte si, zda jste v době registrace nebo její aktualizace uvedli správně velikost vašeho podniku a zda v systému REACH-IT máte nahrané požadované...
05.05.2022 17:25

Nové nařízení Komise (EU) 2022/692 mění přílohu VI nařízení CLP

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/692 ze dne 16. února 2022, kterým se pro účely přizpůsobení vědeckotechnickému pokroku mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o...
20.04.2022 18:45

Nařízení Komise (EU) 2022/586 - aktualizace přílohy XIV nařízení REACH

Začátkem května 2022 vstoupí v platnost nové nařízení, kterým se rozšiřuje seznam chemických látek v příloze XIV nařízení REACH o dalších 5 látek podléhajících povolení pro určitá použití. Nové...
18.04.2022 20:16

Pozvánka na seminář k oznamování nebezpečných směsí do portálu ECHA

Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci se společností Consulteco, s.r.o. bude pořádat jednodenní seminář s cílem zlepšit informovanost společností, které uvádějí nebezpečné chemické směsi na...
11.04.2022 20:09

Skupinové hodnocení bisfenolů směřuje k potřebě omezení

Agentura ECHA a členské státy posoudily skupinu 148 bisfenolů s doporučením, že více než 30 bisfenolů je potřeba omezit kvůli jejich možným hormonálním nebo reprotoxickým účinkům. Mnohé bisfenoly...
06.04.2022 20:56

Konzultace k harmonizované klasifikaci a označování glyfosátu

ECHA vyzývá zainteresované subjekty k připomínkování nových poznatků ohledně harmonizované klasifikace glyfosátu s termínem do 12. dubna 2022. Glyfosát (EC 213-997-4, CAS 1071-83-6) má v současnosti...
30.03.2022 20:22

Hlavní body z březnových zasedání výborů RAC a SEAC

Výbor RAC přijal stanovisko podporující návrh Norska na omezení látky Dechlorane Plus, se kterým souhlasí také výbor SEAC. Cílem návrhu je řešit rizika spojená s emisemi látky pro lidské zdraví a...
30.03.2022 20:18

Členské státy budou hodnotit 27 látek v letech 2022-2024

ECHA zveřejnila seznam 27 látek pro hodnocení členskými státy EU v rámci průběžného akčního plánu Společenství (CoRAP) v období 2022-2024. V roce 2022 mají být hodnoceny 4 látky a dalších 23 je...
28.03.2022 16:50

Nenechte si ujít! 9. kurz CHELEPO – Chemická legislativa pro průmysl a obchod

Čekají Vás revize bezpečnostních listů? Víte na co se zaměřit? Musíte oznamovat nebezpečné směsi na toxikologická střediska? Umíte si s tím poradit? Máte předměty s SVHC látkami? Pokud ano, využijte...
22.03.2022 16:22

Připomínky: REACH – aktualizace pravidel EU týkajících se zkušebních metod

Evropská komise zveřejnila k připomínkování návrh nařízení o chemických látkách (REACH) – aktualizace pravidel EU týkajících se zkušebních metod. Nařízení REACH zavádí kontroly chemických látek,...