Více času na podstatné

VYBERTE OBLAST:

VŠE - LEGISLATIVA - ODPADY - VODA - OVZDUŠÍ - ENERGIE - DOTACE - AKCE

 

Novinky

20.02.2019 15:20

Upřesnění požadavků na žádosti o povolení podle nařízení REACH

ECHA aktualizovala webové formáty žádostí o povolení a zpráv o přezkumu látek vzbuzujících mimořádné obavy, zařazených do přílohy XIV nařízení REACH. Formáty jsou kompatibilní s aktualizovanými...
19.02.2019 18:34

ECHA zveřejnila aktualizované pokyny k nařízení CLP

Aktualizace Úvodních pokynů k  nařízení CLP (verze 3.0, leden 2019) obsahuje řadu změn, jednak změny vyplývající z přizpůsobení technickým pokrokům/ATPs a jednak byly z textu Pokynů vyčleněny...
19.02.2019 18:30

ECHA navrhuje omezit záměrné přidávání mikroplastů

ECHA zhodnotila rizika pro lidské zdraví i životní prostředí u záměrně přidávaných mikroplastů a dospěla k závěru, že celounijní omezení bude oprávněné. Bude-li návrh přijatý, mohlo by být výsledkem...
18.02.2019 07:40

KURZ CHELEPO CHEMICKÁ LEGISLATIVA PRO PRŮMYSL A OBCHOD

Dovolte, abychom Vás pozvali na odborný vzdělávací kurz Chemické legislativy pro průmysl a obchod „CHELEPO“, který je tematicky zaměřen na práva a povinnosti při výrobě, dovozu, distribuci,...
13.02.2019 13:21

ECHA zahájila veřejnou konzultaci k návrhům harmonizované klasifikace a označování 6 chemických látek

Dne 21. 1. 2019 zahájila ECHA veřejnou konzultaci k návrhům harmonizované klasifikace a označování následujících chemických látek:       cypermethrin (ISO); α-cyano-3-phenoxybenzyl...
04.02.2019 13:00

ECHA zahájila cílenou konzultaci k návrhům harmonizované klasifikace a označování 2 chemických látek

ECHA zahájila cílenou veřejnou konzultaci 28. 1. 2019 k doplňujícím informacím u dvou návrhů na harmonizovanou klasifikaci a označování a to:       ke zprávě o studiích...
24.01.2019 17:04

ECHA zahájila cílenou konzultaci k návrhu harmonizované klasifikace a označování 10 chemických látek obsahujících měď

Dne 21. 1. 2019 zahájila ECHA cílenou veřejnou konzultaci k 10 chemickým látkám obsahujícím měď, které byly již zařazeny do tabulky 3. 1., části 3, přílohy VI nařízení CLP s harmonizovanou...
19.01.2019 08:37

ECHA navrhuje posílit boj proti mikroplastům

Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) v rámci boje proti znečištění životního prostředí navrhla zakázat záměrné přidávání mikroplastů do produktů, jako je kosmetika, detergenty a zemědělská...
18.01.2019 07:01

Na Kandidátský seznam bylo zařazeno 6 dalších látek SVHC

ECHA zařadila na Kandidátský seznam 5 nových látek a 1 látku, která byla identifikována jako SVHC v roce 2016, přidala na seznam Evropská komise. Kandidátský seznam nyní obsahuje 197 látek...
16.01.2019 12:31

ECHA zahájila veřejnou konzultaci k návrhu harmonizované klasifikace a označování chemické látky dimethomorph (ISO)

ECHA vyzývá všechny zainteresované strany k zaslání připomínek k předloženému návrhu. Dne 7. 1. 2019 zahájila ECHA veřejnou konzultaci k návrhu harmonizované klasifikace a označování následující...