Více času na podstatné

VYBERTE OBLAST:

VŠE - LEGISLATIVA - ODPADY - VODA - OVZDUŠÍ - ENERGIE - DOTACE - AKCE

 

Novinky

11.08.2022 17:08

Veřejná konzultace k návrhům harmonizované klasifikace a označování pro 5 látek

ECHA vyzývá k veřejné konzultaci k návrhům harmonizované klasifikace a označování (CLH) v termínu do 7. října 2022. V současné době probíhá veřejná konzultace k návrhům harmonizované klasifikace a...
11.08.2022 17:06

Omezení PAU v pryžových granulích

Granule nebo mulče se od 10. srpna 2022 nesmějí uvádět na trh k použití ani používat jako výplňový materiál na hřištích nebo sportovištích, pokud obsahují více než 20 mg/kg PAU. Od 10. srpna 2022...
07.08.2022 17:53

Do konce roku 28 výzev. Operační program Životní prostředí se rozjíždí na plné obrátky

Klíčové dokumenty Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) 2021-2027 schválil dne 4.8. na zasedání Monitorovací výbor. Vyhlašování prvních výzev se proto může spustit už 15. srpna. Do konce...
03.07.2022 20:30

Konzultace k návrhu stanoviska SEAC k navrhovanému omezení olova při venkovní střelbě a rybolovu

Byla zahájena šedesátidenní veřejná konzultace k návrhu stanoviska Výboru pro socioekonomickou analýzu (SEAC) k omezení uvádění na trh a používání olova ve střelivu pro lov, venkovní sportovní...
29.06.2022 19:53

Okamžité řízení rizik navrženo pro 300 škodlivých chemických látek

Posuzování chemických látek ve skupinách urychlilo práci orgánů, přičemž v roce 2021 byla dokončena hodnocení 1 900 látek. U přibližně 300 z nich by mohla být okamžitě zahájena opatření k řízení...
23.06.2022 19:58

CHLP: Jednání výborů RAC a SEAC / SVHC / CLH

Kandidátský seznam látek vzbuzujících mimořádné obavy (SVHC) nyní obsahuje 224 záznamů chemických látek, které mohou mít vážný dopad na lidské zdraví nebo na životní prostředí....
05.06.2022 20:40

RAC podporuje omezení olova při venkovní střelbě, lovu a rybolovu

RAC podporuje omezení olova ve střelivu pro lov, venkovní sportovní střelbu a při rybolovu a doporučuje kratší přechodnou dobu k vyřazení olověných střel při lovu. SEAC schválí svůj návrh stanoviska...
05.06.2022 20:37

Glyfosát: nebyla navržena žádná změna klasifikace nebezpečnosti

RAC souhlasí se zachováním současné klasifikace glyfosátu jako látky způsobující vážné poškození očí a toxické pro vodní organismy. Po rozsáhlém přezkumu vědeckých důkazů dospěl k závěru, že...
25.05.2022 20:51

Česko investuje do životního prostředí téměř nejvíce, přesto jeho stav patří mezi nejhorší v EU

Stav životního prostředí v ČR je pátý nejhorší v Evropské unii. Vyplývá to ze čtvrtého pilíře Indexu prosperity Česka. Ačkoliv se u nás do jeho ochrany investuje 2,7 % HDP, přičemž unijní průměr...
23.05.2022 20:58

Připomínky: Omezení používání nebezpečných látek v elektronice

Evropská komise zveřejnila k připomínkování veřejnou konzultaci k omezení používání nebezpečných látek v elektronice. Pravidla EU omezují používání určitých škodlivých látek v elektrických a...