Více času na podstatné

VYBERTE OBLAST:

VŠE - LEGISLATIVA - ODPADY - VODA - OVZDUŠÍ - ENERGIE - DOTACE - AKCE

 

Novinky

06.06.2019 21:36

Veřejná konzultace k návrhu harmonizované klasifikace a označování a dodatečná cílená konzultace

ECHA zahájila veřejnou konzultaci k návrhu harmonizované klasifikace a označování pro následující chemické látky:     A group entry for 2-ethylhexanoic acid  and...
23.04.2019 14:40

RoHS: 22. červenec 2019 je dnem rozšíření působnosti směrnice RoHS 2/NV 481/2012 Sb.

Upozornění pro výrobce, zplnomocněné zástupce výrobců, dovozce, distributory elektrozařízení. Ode dne 22. července 2019 dojde k rozšíření počtu omezovaných látek a rozšíří se množství...
16.04.2019 13:53

ECHA zahájila veřejnou konzultaci k návrhům harmonizované klasifikace a označování 2 chemických látek

ECHA vyzývá všechny zainteresované strany k zaslání připomínek k předloženým návrhům. Dne 1. 4. 2019 zahájila ECHA veřejnou konzultaci k návrhům harmonizované klasifikace a označování následujících...
02.04.2019 16:43

Změna nařízení CLP

Změna nařízení CLP je provedena nařízením Komise (EU) 2019/521 a úpravy se týkají příloh I – VI Nařízení CLP harmonizuje předpisy a kritéria týkající se klasifikace, označování a balení látek, směsí...
27.03.2019 13:26

Doporučení ECHA v návaznosti na stávající vývoj v odchodu Spojeného království z EU

Dříve publikovaná doporučení a praktické instrukce ECHA pro společnosti uvádějící chemické látky na trh EU a EHS zůstávají v platnosti. Evropská rada prodloužila datum odchodu Spojeného království...
25.03.2019 08:14

ECHA zahájila veřejnou konzultaci k návrhům harmonizované klasifikace a označování 4 chemických látek

Dne 18. 3. 2019 zahájila ECHA veřejnou konzultaci k návrhům harmonizované klasifikace a označování následujících chemických látek:       beta-cyfluthrin (ISO); reaction mass of...
22.03.2019 10:53

Připomínky: Novela NV o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních

Ministerstvo průmyslu a obchodu poslalo do připomínkového řízení Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických...
18.03.2019 16:18

Veřejná konzultace k identifikaci tří látek vzbuzujících velmi velké obavy

ECHA zahájila veřejnou konzultaci k návrhům na identifikaci tří látek vzbuzujících velmi velké obavy (SVHC), která bude ukončena 29. 4. 2019 (zveřejněno ECHA 13. 3. 2019).   Látky, které mají...
11.03.2019 17:58

ECHA zahájila veřejnou konzultaci k návrhům harmonizované klasifikace a označování 2 chemických látek

Dne 4. 3. 2019 zahájila ECHA veřejnou konzultaci k návrhům harmonizované klasifikace a označování následujících chemických látek:         silanamine,...
28.02.2019 16:02

Přehled aditiv používaných v plastech a vyráběných ve vysokých objemech

ECHA společně s průmyslem zmapovaly řadu chemických látek vyráběných ve vysokých objemech, které se používají jako aditiva do plastů. Získané informace použije ECHA k identifikaci látek prioritních...