Více času na podstatné

VYBERTE OBLAST:

VŠE - LEGISLATIVA - ODPADY - VODA - OVZDUŠÍ - ENERGIE - DOTACE - AKCE

 

Novinky

11.12.2018 17:42

Společnosti musí poskytnout více informací o nanomateriálech

ECHA důrazně vyzývá registranty chemických látek uváděných na trh v nanoformách, aby se důkladně seznámili s posledními legislativními změnami příloh nařízení REACH.     Nařízením Komise...
10.12.2018 14:35

ECHA zahájila konzultace k návrhům harmonizované klasifikace a označování 3 chemických látek

Dne 3. 12. 2018 zahájila ECHA veřejnou konzultaci k návrhům harmonizované klasifikace a označování 3 chemických látek. Všechny 3 chemické látky již harmonizovanou klasifikaci a označování...
05.12.2018 13:21

ECHA zahájila konzultace k návrhům harmonizované klasifikace a označování 2 chemických látek /Citric acid a Clomazone (ISO)/

ECHA vyzývá všechny zainteresované strany k zaslání připomínek k navrženým třídám nebezpečnosti. Dne 26 11. 2018 zahájila ECHA veřejnou konzultaci k návrhům harmonizované klasifikace a označování 2...
05.12.2018 13:14

Termín pro podání oznámení SVHC látek v předmětech

Výrobci a dovozci musí agentuře ECHA podat oznámení o látkách, které jsou uvedeny v Kandidátském seznamu a jsou obsaženy v předmětech (zveřejněno ECHA 28. 11. 2018). ECHA připomíná, že do 27....
05.12.2018 09:44

Novela zákona o prevenci závažných havárií

Základním principem poslanecké novelizace Zákona (ST346) je tedy přesnější realizace požadavků Směrnice EU a jejich implementace do českého právního řádu. Návrh novely Zákona rovněž odstraňuje...
04.12.2018 15:14

Legislativa EU: Změna Nařízení REACH

V Úředním Věstníku Evropské unie (L 308) vyšlo Nařízení Komise (EU) 2018/1881 ze dne 3. prosince 2018, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení,...
26.11.2018 18:28

Oprava závěrů o BAT pro výrobu velkého množství organických chemických látek

Referenční dokumenty o nejlepších dostupných technikách BREF (angl. Reference Document on Best Available Techniques) obsahují kapitolu s názvem "závěry o nejlepších dostupných technikách", která je...
20.11.2018 12:15

ECHA upozorňuje registranty na povinnost podle nařízení REACH - průběžně aktualizovat již předložené registrační dokumentace

ECHA při průběžném vyhodnocování dosud předložených registračních dokumentací zavedených chemických látek zjistila řadu nedostatků a návazně přijala příslušné opatření: po kontrolách úplnosti...
20.11.2018 12:13

ECHA zahájila konzultace k návrhům harmonizované klasifikace a označování 2 chemických látek

Dne 12. 11. 2018 zahájila ECHA veřejnou konzultaci k návrhům harmonizované klasifikace a označování 2 chemických látek, které dosud nemají harmonizovanou klasifikaci nebezpečných...
19.11.2018 17:23

Pravidla pro užívání glyfosátu jsou připravená, před sklizní ho nebude možné použít na řepku ani obiloviny

Nová pravidla pro používání účinné látky glyfosát zakážou předsklizňovou aplikaci všech přípravků s glyfosátem na plodiny potenciálně určené pro potravinářské účely, tedy na obiloviny a řepku....