Více času na podstatné

 

Novinky

25.02.2021 17:21

Nová legislativa: Novela vyhlášky o rozsahu údajů v evidencích stavu povrchových a podzemních vod a o způsobu zpracování, ukládání a předávání těchto údajů do informačních systémů veřejné správy

Ve Sbírce předpisů ČR vyšla Vyhláška č. 87/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 252/2013 Sb., o rozsahu údajů v evidencích stavu povrchových a podzemních vod a o způsobu zpracování, ukládání a...
25.02.2021 14:07

Ministerský rada - interní hodnotitel projektů v oddělení cirkulární ekonomiky, úspor vody a alternativní dopravy (MPO)

Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerský rada - interní hodnotitel/ka projektů v oddělení cirkulární ekonomiky, úspor vody a...
09.02.2021 16:07

Legislativní novinka: Novela vyhlášky o vymezení útvarů povrchových vod

Ve Sbírce předpisů ČR vyšla Vyhláška č. 44/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 49/2011 Sb., o vymezení útvarů povrchových vod. Důvodová zpráva k novele vyhlášky uvádí, že cílem novely je změna...
02.02.2021 19:24

Vodní audit: Metodika hodnocení využívání vody na úrovni podniků

V rámci výzkumného projektu na téma „Hospodárnější užívání vod v průmyslu a energetice ČR“ byla připravena certifikovaná Metodika hodnocení využívání vody na úrovni podniků (tzv. „vodní audit“) a...
22.01.2021 22:09

Bečva: Hranický úřad prozradil, komu předal vzorky od rybářů. ČIŽP to odmítá

Když se 20. září 2020 objevily v řece Bečvě mrtvé ryby, první si toho všimli místní rybáři. A byli také zřejmě první, kdo odebral vzorky vody a mrtvých ryb. Tyto vzorky byly cenné právě tím, že byly...
21.01.2021 17:48

Veřejná konzultace: Akční plán EU „Cesta k dosažení cíle nulového znečištění ovzduší, vody a půdy“

Evropská komise uveřejnila k připomínkování veřejnou konzultaci k akčnímu plánu EU „Cesta k dosažení cíle nulového znečištění ovzduší, vody a půdy“. Dle Zelené dohody pro Evropu musí EU v zájmu...
21.01.2021 17:19

Bečva: Odebrání vzorků z Bečvy bylo podle expertů opožděné a nedostatečné

Odborníci, kteří spolupracují na vyšetřování ekologické katastrofy v Bečvě, v pořadu Reportéři ČT řekli, že odebrání vzorků po havárii z loňského 20. září bylo nedostatečné a opožděné. Podle nich se...
21.01.2021 17:08

Modro-zelená infrastruktura jako investice do měst na mezinárodní online konferenci

Ve čtvrtek 11. 2. 2021 se uskuteční mezinárodní konference POČÍTÁME S VODOU, která se již tradičně věnuje nejnovějším trendům v oblasti hospodaření se srážkovou vodou. Letošní 6. ročník se zaměří na...
06.01.2021 17:23

Nová směrnice pro pitnou vodu byla vydána

Dne 15. prosince potvrdil Evropský parlament aktualizaci směrnice o pitné vodě z roku 1998 a dne 23. 12. 2020 byla tato novelizovaná směrnice oficiálně vydána v Úředním věstníku Evropské unie pod...
28.12.2020 15:55

Průběžná zpráva ze sledování biodiverzity řeky Bečvy

Zářijovou otravu řeky Bečvy přežila podle odborníků část ryb od většiny druhů a do jejích vod by se díky tomu měl postupně vrátit život. Vyplývá to ze zveřejněného listopadového průzkumu...