Více času na podstatné

 

Novinky

16.10.2018 13:29

Klíčové vodárenské systémy v ČR nutně potřebují strategické investice a plán systémové obnovy

Asociace vlastníků vodárenské infrastruktury a Ministerstvo zemědělství hledají cesty, jak obnovit zastaralé vodárenské systémy. Asociace připravila odhad prostředků potřebných na obnovu v období 20...
16.10.2018 13:17

Novela vodního zákona a poplatky za odběr podzemních vod

Dalším důkazem nepromyšlené vodohospodářské regulace ze strany Ministerstva životního prostředí je úprava správy poplatků za odběry podzemních vod. Podle zákona o vodách je odběr podzemních vod za...
12.10.2018 13:26

Za hnůj kontaminovaný odpadním kalem dostala společnost Zeteon pokutu 350 tisíc korun

Pokutu 350 tisíc korun uložili inspektoři České inspekce životního prostředí (ČIŽP) v Hradci Králové právnické osobě Zeteon s.r.o., která nakládala s odpady na místech  k tomu neurčených....
12.10.2018 11:42

Havel: Plošný zákaz použití odpadních vod k závlahám nemá opodstatnění

Poté, co Ministerstvo životního prostředí (MŽP) výrazně zpřísnilo podmínky ukládání kalů z čistíren odpadních vod (ČOV) i vytěžené hmoty z odbahňování rybníků zpět na zemědělskou půdu, se...
11.10.2018 10:48

Toman: Zadržení vody v krajině je pro nas životní nutností

Ministr zemědělství Miroslav Toman  chce po letošním suchu výrazně zlepšit zadržování vody v krajině. K tomu mají přispět pozemkové úpravy, budování mokřadů či revitalizace vodních toků, ale i...
10.10.2018 20:15

Na novou studnu se od ledna počká až o půl roku déle, přibylo papírování

Pravidla pro povolování nových vrtů pro studny a tepelná čerpadla se od příštího roku změní. Přestože už nyní jsou úřady zavalené žádostmi, papírování ještě přibude. Změny se budou týkat zejména...
08.10.2018 21:50

Návrh časového plánu a programu prací pro zpracování plánů povodí a plánů pro zvládání povodňových rizik

V souladu s ustanovením § 16 odst. 1 vyhlášky č. 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik, ve znění pozdějších předpisů, se zpřístupňuje návrh časového plánu a programu...
08.10.2018 14:18

Společnost nedoložila, jak nakládala s nebezpečnými odpadními oleji. Dostala pokutu 400 tisíc korun

Provozovateli zařízení k úpravě odpadních olejů v Lípě (Zlínský kraj) ČEPRAMO, s.r.o. uložili inspektoři z České inspekce životního prostředí (ČIŽP) v Brně podle zákona o integrované prevenci pokutu...
04.10.2018 21:16

ČT24: V české podzemní vodě jsou pesticidy. Zamořily už většinu pramenů, 40 procent má nadlimitní koncentrace

Pesticidy se vyskytují ve víc než polovině podzemních vod v České republice – ukázalo to pravidelné monitorování Hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Míra jejich koncentrace se ale liší: více je...
04.10.2018 12:08

Stanovisko SOVAK ČR k problematice odběru vzorků pitné vody pro stanovení mikrobiologických parametrů

V dubnu tohoto roku vstoupila v platnost novelizovaná vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné...