Více času na podstatné

 

Novinky

17.01.2018 08:39

Co je dobrá pitná voda?

Otázky typu „Je tato voda dobrá k pití?“ nebo obecnější „Jaká je dobrá pitná voda?“ si klade stále více spotřebitelů. Je-li zájmem výrobců a dodavatelů pitné vody spokojenost jejich odběratelů,...
12.01.2018 13:20

Internetová aplikace ČISTÍRENSKÉ KALY

Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i., zpracoval internetovou aplikaci ČISTÍRENSKÉ KALY, která poskytuje výzkumné poznatky o průměrné produkci kalů ČOV, technologickém zabezpečení jejich...
12.01.2018 07:30

Důkaz o klimatické změně v Česku leží ve vodních nádržích, ukazují hydrobiologové

České vodní nádrže prozrazují, jak hospodaříme v krajině i jak se mění klima. Rozsáhlý výzkum už desítky let provádějí českudějovičtí vědci na slapské přehradě a vodní nádrži Římov. „Chemické...
11.01.2018 07:41

Nová linka pražské čistírny odpadních vod bude hotová letos v létě

Stavba nové vodní linky pražské Ústřední čistírny odpadních vod (ÚČOV) by měla být dokončena letos v srpnu. Poté bude následovat rok až rok půl zkušebního provozu. Po dokončení linky bude město...
10.01.2018 12:49

Společnost PORR zahájila dva nové velké projekty v Polsku v hodnotě téměř 148 mil. eur

Společnost PORR odstartovala rok 2018 dvěma novými kontrakty na polském trhu v celkové výši přibližně 148 milionů eur (621 milionů PLN). Získala zakázku na výstavbu protipovodňové retenční...
10.01.2018 07:31

Stát plánuje zpoplatnit vodu pro umělé zasněžování

Začátek lyžařské sezony závisí na tom, kdy se spustí sněžná děla. Čekat na přírodní sníh znamená prodělat. Vlekaři investují do technologií, které vyrobí umělého sněhu ještě víc. Vodu odebírají z...
08.01.2018 10:48

Nová výzva OPŽP podpoří protipovodňová opatření

Státní podniky a příspěvkové organizace mohou vyčerpat z Operačního programu Životní prostředí až 250 milionů korun na zpracování podkladových analýz na státní a regionální úrovni. Dotace získají i...
04.01.2018 18:15

Připomínky: Návrh nařízení vlády o způsobu a kritériích stanovení minimálního zůstatkového průtoku

Cílem předkládaného návrhu Ministerva životního prostředí je sjednotit a závazně stanovit způsob a kritéria stanovení minimálního zůstatkového průtoku, a to pro potřeby vodoprávních úřadů v rámci...
03.01.2018 08:22

Petice varuje před čističkou, která by mohla zamořit zdroje pitné vody

Staré čistírně odpadních vod umístěné v areálu bývalé březhradské Salmy, kterou nyní provozuje firma Purum, udělil v létě Krajský úřad integrované povolení k rozšířenému provozu,...
02.01.2018 12:21

Studie Arniky: Pražské potoky nejsou zatížené těžkými kovy

Pracovníci z Arniky odebrali čtyři vzorky sedimentů z opomíjených malých vodních toků na území Prahy a zjišťovali, zda se v nich nachází toxické látky. Přestože se jedná o toky ohrožené průmyslovým...