Více času na podstatné

 

Novinky

15.03.2019 14:20

Napoprvé snížení DPH na vodné a stočné neprošlo

Dne 13. 3. 2019 byl na 27. schůzi Poslanecké sněmovny projednán Senátem vrácený návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony (sněmovní tisk 206/5). Senát do...
13.03.2019 16:29

Aktuální Priorita se věnuje hospodaření s dešťovou vodou

V tištěném vydání najdete uprostřed časopisu speciální přílohu, kterou si můžete vytrhnout. Shrnuje opatření, která můžete ve vaší obci zavést, abyste zlepšili hospodaření se srážkami. A navíc je...
12.03.2019 19:00

Konference ODPAD ZDROJEM otevře téma přeměny odpadů na zdroje, ekoinovací a cirkulárních měst

I letos, ve dnech 28. a 29. března, proběhne odborná konference ODPAD ZDROJEM. Po úspěšných předchozích letech naváže na témata ODPADY, ENERGIE, VODA, STAVBY a doplní jej o nové – cirkulární...
11.03.2019 17:34

Královéhradecký kraj zvýšil své nároky na ekologii při přípravě investic

A to konkrétně na efektivnější hospodaření s dešťovou vodou při přípravě svých investic. Rada kraje úpravou směrnice pro zadávání veřejných zakázek rozhodla, že v rámci projektové přípravy se musí...
11.03.2019 13:17

ČIŽP rozdala pokuty za havarijní únik, nepovolené nakládání s vodami a provozování elektrárny

Inspektoři z úseku ochrany vod České inspekce životního prostředí v Hradci Králové uložili pokutu ve výši 148 750 Kč společnosti Park Golf a.s., Hradec Králové za nakládání s podzemními vodami....
06.03.2019 13:54

Rada přijala směrnici upravující standardy pro pitnou vodu

Rada dnes přijala postoj k návrhu revize směrnice o pitné vodě. Navržená pravidla aktualizují normy pro kvalitu pitné vody a zavádějí nákladově efektivní přístup založený na rizicích ke sledování...
28.02.2019 14:06

Firma dostala pokutu za překročení limitu odpadních vod vypouštěných do řeky

Inspektoři z České inspekce životního prostředí (ČIŽP) z oddělení ochrany vod v Brně uložili pokutu 350 tisíc korun společnosti Metaldyne Oslavany spol. s r.o. Firma ve svém výrobním závodě v...
20.02.2019 13:23

V recyklaci vody dosaženo významného posunu

Dne 12. 2. 2019 schválilo plenární zasedání Evropského parlamentu návrh nařízení o minimálních požadavcích na opětovné využívání vody. Zpravodajem byl italský europoslanec Simon Bonafè. Schválený...
15.02.2019 14:36

V období blahobytu se těžce vyjednávají nepopulární opatření

S extrémními hydrologickými jevy, jako je sucho nebo povodeň, úzce souvisí vhodné hospodaření s vodními zdroji. A právě vodní zdroje a hospodaření s nimi budou jedním z důležitých témat letošní...
08.02.2019 11:15

Budeme chránit vodu Ústavou?

Sociální demokraté by chtěli zahájit diskusi o ústavní ochraně vody. Návrh hodlá vypracovat ministr zemědělství Miroslav Toman (za ČSSD) a inspirovat se chce třeba na Slovensku. Tam úprava například...