Více času na podstatné

 

Novinky

13.12.2018 10:02

Sucho ode dneška monitoruje nový systém MŽP - HAMR

Ministerstvo životního prostředí dnes spustilo v ostrém provozu online předpovědní systém pro zvládání sucha s názvem HAMR. V první fázi cílí především na informovanost široké veřejnosti. Druhou...
07.12.2018 13:35

Doplnění informací k článku Novela zákona o vodách a platba záloh od ledna 2019

Upřesňujeme Vám informace o povinnosti platby záloh na poplatky: za vypouštění odpadních vod do vod povrchových a za odebrané množství podzemní vody (původní článek ZDE). Od konce...
05.12.2018 20:03

Stát proti žumpám. Úřady budou rozdávat pokuty a přibude papírování

Od ledna začne platit novela vodního zákona, která má změnit ledabylé nakládání s odpadní vodou. Majitelé domů budou muset prokázat, kolik odpadu z jejich žumpy fekální vůz odvezl. Pokud objem...
03.12.2018 15:17

Budeme všichni na suchu? Aneb novelizace vodního zákona má celou řadu nedostatků

Svaz průmyslu předložil v meziresortním připomínkovém řízení stanovisko k návrhu novely vodního zákona. V posledních letech je v souvislosti s problematikou povodní a nyní i sucha kladen stále větší...
30.11.2018 11:47

Novela zákona o vodách a platba záloh od ledna 2019

Z pohledu zákona o vodách č. 254/2001 Sb. je jeho současná změna zákonem č. 113/2018 Sb. po dlouhé době zase jednou z těch zásadních. Za celou dobu jeho platnosti se jedná...
27.11.2018 11:44

Česko a Izrael budou spolupracovat při využívání vody či třídění

Česká republika bude intenzivněji spolupracovat s Izraelem v oblasti využívání vody či třídění odpadů. Vyplývá to z mezivládní dohody, kterou dnes v Jeruzalému český ministr pro životní prostředí...
27.11.2018 11:36

VODA: Poplatková povinnost v roce 2019

Dne 25.11.2018 vydal Odbor ochrany vod MŽP očekávané sdělení k poplatkové povinnosti za odběr vod podzemních a vypouštění odpadních vod do vod povrchových na rok 2019 v souvislosti s novelou...
26.11.2018 18:10

Při výstavbě skleníků i provozu se dbá především na trvalou udržitelnost

Pro pěstování se využívá energie z obnovitelných zdrojů a odpadního tepla. K závlaze slouží dešťová voda a přebytečná zálivka se recykluje. Pěstuje se v organickém substrátu, který se...
26.11.2018 13:00

Inspektoři letos zkontrolovali 135 malých vodních elektráren, 14 jich porušilo zákon

Inspektoři z České inspekce životního prostředí (ČIŽP) z oddělení ochrany vod zkontrolovali v letošním roce (stav do 20. 11. 2018) 135 malých vodních elektráren (MVE). Zaměřili se především na...
23.11.2018 16:44

Déšť v posledních pěti letech nestíhá dorovnat odtok v řekách

Český hydrometeorologický ústav připravuje komplexní vyhodnocení meteorologických, klimatologických a hydrologických parametrů sucha v roce 2018 a v celém suchém období posledních pěti let...