Více času na podstatné

 

Novinky

13.05.2024 10:10

Ekolog Šperling si na střeše vybudoval mokřad. Slouží mu třeba jako kořenová čistírna odpadních vod

S vášní vymýšlí, inovuje a rozvíjí kořenové čistírny a další přírodní stavby sloužící lidem i životnímu prostředí. Stavitel a ekolog Michal Šperling je mimo jiné tvůrcem chytrého domu s mokřadní...
08.05.2024 13:35

Nové dotace pro obce na výstavbu vodovodů a kanalizací vypsány

Vybudování kanalizace, čistírny odpadních vod nebo vodovodních řadů je finančně náročnou záležitostí. Bez podpory státu je realizace takového projektu pro obec téměř nemožná. Nyní dostává druhou...
06.05.2024 15:36

Domácnosti vodou nadále šetří, v průmyslu její spotřeba mírně roste

Češi v roce 2023 denně spotřebovali v průměru téměř 87 litrů vody, což bylo o zhruba tři litry méně než v předchozím roce. Ztráty vody v Česku loni meziročně vzrostly o 0,6 %, když dosáhly hodnoty...
06.05.2024 10:21

Sněmovna schválila novelu, která má omezit rizika havárií na řekách

Omezit rizika havárií na řekách a upřesnit pravomoci úřadů při jejich likvidaci má novela vodního zákona, kterou schválila Sněmovna. Havárie na vodách se podle ní budou nahlašovat hasičům. Schválená...
23.04.2024 19:30

Připomínky: Novela prováděcí vyhlášky o vodovodech a kanalizacích

Návrh vyhlášky je předkládán zejména z důvodu změny stavebních právních předpisů a přijetí nové vyhlášky o požadavcích na výstavbu. Vyhláškou o požadavcích na výstavbu, která je prováděcím právním...
23.04.2024 18:55

Od zelené energie, přes ESG reporting, průzkum až po ovzduší a nedostatek srážek

Česko pravidelně trápí nedostatek vody nejen na povrchu, ale především pod povrchem. Mnoho lidí si nechce tento fakt přiznat, případně proti opatřením rovnou aktivně vystupují. Někteří z vás mají v...
20.04.2024 20:05

Od letectví a větrníků po vodní toky a chytré popelnice

V národním leteckém průmyslu se každoročně spotřebuje přibližně 22 miliard galonů leteckého paliva, které vyprodukuje přibližně 1 miliardu tun oxidu uhličitého, což představuje 3 % světových emisí...
17.04.2024 16:00

Rada EU schválila aktualizovaná pravidla pro zlepšení ochrany životního prostředí

Dne 12. dubna 2024 Rada EU schválila znění revize směrnice o průmyslových emisích (IED) a nového nařízení o portálu průmyslových emisích (IEP). Dalším krokem je podepsání revize IED a následně...
15.04.2024 18:15

Malé obce a voda

Projekt s názvem Malé obce a voda je orientován na veřejnou správu – především na starosty a zastupitele obcí, dále na technology a provozovatele zařízení pro zásobování pitnou vodou a pro čištění...
12.04.2024 15:21

Novela vodního zákona je před schválením. Poslanci zmírnili postoj k vodním elektrárnám

Vládní novela vodního zákona míří ve sněmovně opět k závěrečnému schvalování. Původně návrh nezahrnoval v úpravě, která zjednodušovala a zkracovala povolovací proces pro stavbu obnovitelných zdrojů,...