Více času na podstatné

 

Novinky

18.04.2018 21:03

Město Písek plánuje energeticky využívat čistírenské kaly

Rada města Písek na svém dubnovém zasedání schválila návrh na zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na investiční akci „Stanice energetického využití kalu a biomasy, I. etapa – ČOV...
17.04.2018 10:21

Pitná voda: Aktualizovaný návod k hodnocení zdravotních rizik

Státní zdravotní ústav vydal dne 16.4.2018 aktualizovaný autorizační návod k hodnocení zdravotního rizika expozice chemickým látkám v pitné vodě. Metoda hodnocení zdravotních rizik bývá používána...
13.04.2018 17:06

Město dostalo od ČIŽP pokutu přes půl milionu za nelegální odběr podzemních vod

Inspektoři České inspekce životního prostředí (ČIŽP) z oddělení ochrany vod v Olomouci uložili pokutu 521 825 korun městu Moravský Beroun. To zhruba měsíc bez povolení odebíralo podzemní vody a...
12.04.2018 17:43

Registrace do kurzu celoživotního vzdělávání Oběhové hospodářství otevřena

Fakulta technologie ochrany prostředí VŠCHT v Praze bude pořádat již druhý kurz nástavbového vysokoškolského studia celoživotního vzdělávání s názvem Oběhové hospodářství. Cílem kurzu je osvojení si...
11.04.2018 14:54

Z kravína unikaly výluhy z hnoje. Inspektoři za to uložili pokutu 180 tisíc korun

Inspektoři České inspekce životního prostředí (ČIŽP) z oddělení ochrany vod v Liberci uložili pokutu 180 tisíc korun zemědělské společnosti ROVS s.r.o. Z areálu kravína v Heřmanicích v Podještědí...
11.04.2018 13:08

Poslanci projednali ve třetím čtení novelu vodního zákona

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR dnes projednala v závěrečném čtení novelu zákona o vodách. Za zcela zásadní lze považovat hlasovaní o pozměňovacím návrhu poslance Jana Schillera. Ten by prakticky...
10.04.2018 18:17

Stanovisko SOVAK ČR k revizi Směrnice o pitné vodě

V únoru letošního roku byl široké veřejnosti představen návrh revize Směrnice o pitné vodě. Evropská komise (EK) tak reaguje na iniciativu evropských občanů, kteří požadují zajistit přístup k...
08.04.2018 19:24

Poslanci projednají v závěrečném čtení novelu vodního zákona

Na pořadu 12. schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, která bude zahájena v úterý 10. dubna, je zařazeno i 3. čtení vládní novely zákona č. 254/2001 Sb., o vodách. Poslanecká...
03.04.2018 14:03

POLEMIKA: Využívání sedimentů na povrchu terénu

Při novele vyhlášky č. 294/2005 Sb. došlo k úpravě přílohy č. 11 vyhlášky č. 294/2005 Sb., mimo jiné z důvodu nakládání se sedimenty. Redakce Odpadového fóra se ptá: „Pokud v sedimentu pro využití...
29.03.2018 14:36

Havarijní připravenost a zpětný odběr jako témata nového čísla časopisu Odpadové fórum

V novém čísle časopisu Odpadové fórum najdete například rozhovor s Jakubem Johnem, zakladatelem a ředitelem společnosti VIA ALTA a.s., příspěvek na téma úlohy Hasičského záchranného sboru ČR...