Více času na podstatné

 

Novinky

15.06.2018 11:06

Novela vodního zákona vyšla ve Sbírce zákonů

Novela zákona o vodách vychází ve Sbírce zákonů ČR pod číslem 113/2018 Sb. Mezi hlavní změny patří novelizace správy poplatků, implementace Rámcové směrnice o vodách, odpadních vod a další. Novela...
15.06.2018 11:02

SOVAK ČR – vyjádření k plánovanému snížení sazby DPH na vodné a stočné

Sdružení oboru vodovodu a kanalizací ČR, z.s., dlouhodobě upozorňuje na vysoké daňové zatížení vodného a stočného současnou 15% sazbou DPH a velice vítá uvažovaný návrh na snížení této sazby. Jedna...
14.06.2018 18:23

Vodovody a kanalizace Pardubice vypouštěly do Velké strouhy odpadní vody s nadlimitním obsahem zinku

Inspektoři České inspekce životního prostředí (ČIŽP) z oddělení ochrany vod v Hradci Králové uložili pokutu 120 tisíc korun společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. Provozovatel...
14.06.2018 18:21

Masokombinát z Poličky vypouštěl nedostatečně vyčištěné odpadní vody

Inspektoři České inspekce životního prostředí (ČIŽP) z oddělení ochrany vod v Hradci Králové uložili pokutu sto tisíc korun společnosti MASO UZENINY POLIČKA, a.s. Masokombinát více než rok...
12.06.2018 14:17

SOVAK ČR má nového předsedu

Představenstvo Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR, z.s., (SOVAK ČR) zvolilo 12. 6. 2018 nového předsedu Ing. Miloslava Vostrého. Nahradil tak odstupujícího předsedu Ing. Františka Baráka,...
06.06.2018 08:38

Prezident podepsal novelu vodního zákona

Prezident republiky Miloš Zeman podepsal v úterý dne 5. června 2018 zákon ze dne 29. května 2018, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění...
05.06.2018 14:11

Návrh EK na úpravy požadavků na kvalitu recyklované odpadní vody, využívané pro zemědělské účely, je konečně venku!

Evropská komise od roku 2013 intenzivně pracuje na přípravě legislativy znovuvyužívání odpadních vod. Tlak na právní úpravu je možné sledovat jak přímo z Evropské komise, jmenovitě DG Envi, tak i ze...
01.06.2018 19:42

Vodovody a kanalizace - nový dotační podprogram

Nový dotační podprogram byl vytvořen v souvislosti s usnesením vlády č. 184 z 21. března 2018 k návrhu opatření k řešení dopadů plánovaného rozšíření těžby polského hnědouhelného dolu. Sekce vodního...
31.05.2018 11:05

Novela vodního zákona schválena, jaké jsou hlavní změny?

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky měla dne 29. 5. 2018 na programu své 13. schůze i novelu zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, který jí byl vrácen Senátem. Poslanecká sněmovna rozhodnutí...
29.05.2018 17:30

Poslanci schválili novelu vodního zákona

Novela vodního zákona byla znovu projednána v dolní komoře Parlamentu ČR, poté co jí zamítl Senát v polovině května. Vládní novela vodního zákona upravuje především následující ustanovení týkající...