Více času na podstatné

VYBERTE OBLAST:

VŠE - ODPADY - VODA - OVZDUŠÍ - CHEMICKÉ LÁTKY - ENERGIE - DOTACE - AKCE

 

Novinky

29.04.2022 19:00

MŽP vydalo dubnové číslo Věstníku

Na webových stránkách Ministerstva životního prostředí naleznete další číslo Věstníku MŽP. Obsahem třetí částky je: Metodická instrukce odboru adaptace krajiny na klimatickou změnu a odboru...
26.04.2022 19:16

Konzultace: Snížení dopadu znečištění mikroplasty na životní prostředí

Evropská komise zveřejnila k připomínkování veřejnou konzultaci k opatřením ke snížení dopadu znečištění mikroplasty na životní prostředí. Tato iniciativa se zabývá mikroplasty, které se nechtěně...
21.04.2022 21:32

Jednotná nabíječka: EU je o krok blíže k nové legislativě

Kabelová koncovka USB typu C by se podle EU v budoucnu měla stát jednotným standardem pro nabíjení malých elektronických zařízení. Mít různé nabíječky pro různá zařízení je jednak nepříjemné pro...
21.04.2022 09:24

Nenechte si ujít! ODPADNÍ VODY A SARS-CoV-2

Seminář je určen pro široký okruh osob, které se chtějí dozvědět víc o problematice výskytu SARS-CoV-2 a jeho variant v odpadních vodách, o možnosti využití monitoringu odpadních vod jako nástroje...
20.04.2022 18:52

Poslanci souhlasí s návrhem omezující elektronický odpad

Poslanci Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele EP 20. dubna odsouhlasili nová pravidla na snížení elektronického odpadu. Cílem tohoto stanoviska k revidované směrnici o rádiových zařízení je...
20.04.2022 18:45

Nařízení Komise (EU) 2022/586 - aktualizace přílohy XIV nařízení REACH

Začátkem května 2022 vstoupí v platnost nové nařízení, kterým se rozšiřuje seznam chemických látek v příloze XIV nařízení REACH o dalších 5 látek podléhajících povolení pro určitá použití. Nové...
18.04.2022 20:16

Pozvánka na seminář k oznamování nebezpečných směsí do portálu ECHA

Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci se společností Consulteco, s.r.o. bude pořádat jednodenní seminář s cílem zlepšit informovanost společností, které uvádějí nebezpečné chemické směsi na...
13.04.2022 15:48

Nenechte si ujít! Odpady v podnikové ekologii 2022

Už rok platí nové odpadové zákony. Znáte a plníte všechny povinnosti, které z nich vyplývají? Umíte efektivně odpadům předcházet? Přijměte pozvání na 2. ročník konference Odpady v podnikové ekologii...
11.04.2022 20:41

Připomínky: Nařízení o stanovení hodnoty vnitřního výnosového procenta pro jednotlivé druhy obnovitelných zdrojů

Novelou zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie byl schválen interval hodnot výše IRR, který je v rozmezí 8,4 až 10,6 %, s tím, že vláda v nařízení vlády stanoví konkrétní hodnoty...
11.04.2022 20:09

Skupinové hodnocení bisfenolů směřuje k potřebě omezení

Agentura ECHA a členské státy posoudily skupinu 148 bisfenolů s doporučením, že více než 30 bisfenolů je potřeba omezit kvůli jejich možným hormonálním nebo reprotoxickým účinkům. Mnohé bisfenoly...

Rubrika "PRÁVNÍ PŘEDPISY" obsahuje:

  • informace o jednání Parlamentu ČR, vlády ČR
  • přehled legislativních novinek
  • podklady pro připomínkové řízení
  • přehled účinnosti nových předpisů
  • aktuální stav vývoje nového předpisu
  • legislativu EU (věstník, konzultace...)

 

Více o předplatném ZDE