Více času na podstatné

 

Novinky

25.02.2021 13:11

Segment biopotravin pandemie neohrozila, Češi více nakupují bezobalově online

Dle údajů Ministerstva životního prostředí stoupá v Česku dlouhodobě podíl ekologické zemědělské výroby. V tuzemsku se ale stejně od roku 2001 zdesetinásobilo množství výrobců biopotravin, které...
22.02.2021 18:49

Lego bude balit stavebnice do papíru, nahradí jím plastové obaly

Lego bude balit stavebnice do papíru, nahradí jím plastové obaly. V Kladně začal pilotní projekt. Udržitelné materiály hodlá firma využívat globálně, už dříve se zavázala, že do roku 2025 začne...
22.02.2021 18:43

Uhlíková stopa odpadů

Odpady, produkce surovin a nakládání s odpadem, mají výraznou uhlíkovou stopu. Až 85 % je spojeno s jejich produkcí. Proto je nejdůležitější vzniku odpadů předcházet. Každý den jich můžeme...
12.02.2021 09:22

Likvidace a recyklace větrných elektráren na konci životnosti

Větrné elektrárny postavené na přelomu tisíciletí jsou nahrazovány novějšími, výkonnějšími i efektivnějšími typy. Jak naložit s materiálem, který zbyde po starých elektrárnách? Hmotnost větrné...
12.02.2021 08:53

Nová legislativa: Metodický pokyn - baterie a akumulátory, elektrozařízení, pneumatiky a vozidla

V návaznosti na nabytí účinnosti zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností dnem 1. ledna 2021 vydává odbor odpadů MŽP toto metodické sdělení, které má za cíl vyjasnit některé otázky...
09.02.2021 11:51

Nenechte si ujít: Obaly a výrobky s ukončenou životností

V pořadí druhý webinář na téma nové odpadové legislativy pořádaný ve spolupráci s digitálním odpadovým tržištěm Cyrkl se uskuteční ve čtvrtek 11. února od 9:30 do 12:30.  Hosty budou Mgr. et...
09.02.2021 11:40

Obce řeší, kam s plasty nevhodnými pro další recyklaci

Města a obce od začátku letošního roku řeší, kam s plasty nevhodnými pro další recyklaci. V platnost totiž vešlo ustanovení zákona o odpadech, které znemožňuje některé z dosavadních možností, jak...
09.02.2021 11:28

MŽP: Dvojí odpadová data ČSÚ a MŽP se blíží ke shodě

Český statistický úřad (ČSÚ) v pátek zveřejnil publikaci s odpadovými daty za rok 2019. Vykazovaná data se výrazně přiblížila údajům, které sestavuje Ministerstvo životního prostředí (MŽP). Problém...
07.02.2021 14:19

ČSÚ: Česko v roce 2019 vyprodukovalo 37 mil. tun odpadu

Celková produkce odpadů dosáhla v České republice v roce 2019 hodnoty 37,0 mil. tun. Z celkového množství odpadu tvořil 14,4 % odpad komunální. Na jednoho obyvatele České republiky připadalo v roce...
02.02.2021 19:41

Bez vážení odpadů těžko půjde správně počítat třídící sleva

V nově přijatém zákonu č. 541/2020 Sb. Je podle mého názoru dost nejasností. A to zejména ve vykazování separátně sebraného odpadu pro recyklaci. Myslím, že na to systém sběru není připraven....

Zásadní informační zdroj:

 

Odpadové fórum je odborný měsíčník pro průmyslovou a komunální ekologii. Tématem je ochrana ovzduší, vodní hospodářství, EIA/SEA, aktuální legislativní změny a kontext měnící se evropské politiky.