Více času na podstatné

VYBERTE OBLAST:

VŠE - LEGISLATIVA - ODPADY - VODA - CHEMICKÉ LÁTKY - ENERGIE - DOTACE - AKCE

 

Novinky

31.01.2015 10:03

LN: Česko začne měřit smrtící dým z kamen

DNES V LN Zvyšuje výskyt nádorů, bronchitid u předškoláků či kardiovaskulárních onemocnění. Řeč je o uhlovodíku benzo-a-pyrenu. Do ovzduší se uvolňuje při nedokonalém spalování a jeho koncentrace se...
30.01.2015 14:11

Jaká byla kvalita ovzduší v České republice v roce 2014?

Na řadě míst opět došlo k překročení imisních limitů pro ochranu zdraví lidí pro suspendované částice PM10 a PM2,5, v menší míře došlo k překročení imisního limitu pro přízemní ozon. Na několika...
23.10.2014 10:48

Znečištění ovzduší na území České republiky v roce 2013

PRÁVĚ VYCHÁZÍ Dnešním dnem vychází souhrnný materiál Úseku ochrany čistoty ovzduší Českého hydrometeorologického ústavu „Znečištění ovzduší na území České republiky v roce 2013“. Ročenka...
20.10.2014 15:44

Díky speciálními nátěru se střechy domů mohou podílet na pročišťování ovzduší

Studentský tým z Bournsovy strojírenské fakulty při Kalifornské univerzitě v Riverside ověřovali řešení, jak snížit množství škodlivin z městského ovzduší - použít střešní krytinu opatřenou...
25.08.2014 07:51

ČT24: Znečištěné ovzduší lidem ubere až pět dní života ročně

Každý Čech starší třiceti let ztratil v roce 2012 v průměru 5 dní života kvůli znečištěnému ovzduší. Uvádí to Státní zdravotní ústav. Podle něj umírá každý rok kvůli špatnému vzduchu víc než 5 tisíc...
29.07.2014 12:32

České elektrárny nejsou mezi 30 největšími znečišťovateli

Podle nedávno zveřejněné studie "Europe´s Dirty 30", kterou vypracovalo sdružení pěti ekologických organizací, nemá Česko mezi třicítkou největších producentů emisí ani jednoho zástupce. Podle...
27.05.2014 09:42

Veřejná doprava se v ČR negativně podílí na kvalitě ovzduší, výměna starých vozidel sníží emise až o 90 %

Automobilová doprava se dnes na množství emisí v ovzduší podílí z asi 30 % a má negativní vliv na kvalitu života obyvatel. Problém se vedle osobních automobilů týká také veřejné dopravy. V České...
26.05.2014 08:35

Znečištění ovzduší v ČR a související civilizační dopady

V rámci cyklu odborných seminářů zaměřených na význam vědeckých poznatků pro konkurenceschopnost naší země diskutovala ve čtvrtek 22. května 2014 v prostorách Poslanecké sněmovny Parlamentu (PSP) ČR...
16.05.2014 18:57

MŽP vyjednává 9 miliard korun na kotlíkové dotace, vyměnit by se tak mohlo 15O tisíc kotlů

V rámci návštěvy Moravskoslezského kraje ministr Richard Brabec dnes představil nové možnosti financování „kotlíkových dotací“ v podobě až 9 miliard korun z evropských fondů v období po roce 2014, a...
16.05.2014 10:29

Novely zákona o ochraně ovzduší a energetického zákona vycházejí ve sbírce. Směrnice EIA již v platnosti.

Ve sbírce předpisů vychází zákon, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a dále zákon, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v...