Více času na podstatné

 

Dovolujeme si Vás tímto pozvat na seminář „Kontroly a provoz domácích topenišť od 1. ledna 2017“. Cílem semináře je seznámení zástupců měst a obcí s problematikou kontrol domácích topenišť. Kontrolovat domácí topeniště je možné od 1. ledna 2017 v souvislosti se zákonem č. 369/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb. (o ochraně ovzduší), a zákon č. 634/2004 Sb. (o správních poplatcích).

 

Novela zákona mj. zavádí povinnost provozovatelům spalovacích zdrojů v domácnostech umožnit osobám pověřeným obecním úřadem obce s rozšířenou působností přístup ke zdroji, k jeho příslušenství a používaným palivům. Podmínkou je opakované podezření úřadu, že tepelný zdroj provozuje daná domácnost v rozporu s povinnostmi stanovenými zákonem.

 

Předmětem semináře bude podrobný rozbor postupu kontrol i širší kontext v podobě upozornění na nejvýznamnější změny zákona z pohledu obcí, související povinnosti kontrol kotlů, zdravotní dopady znečišťujících látek a dotační příležitosti (kotlíkové dotace a Nová zelená úsporám).

 

TERMÍN KONÁNÍ: Konání semináře bylo odloženo za účelem získání akreditace. Pokud máte zájem o aktuální informace k novém termínu konání, napište nám na email studentv@cemc.cz.

 

MÍSTO KONÁNÍ: Konferenční centrum GreenPoint

                                Dvouletky 529/ 42

                        100 00 Praha 10

PROGRAM:

Čas Název přednášky Přednášející
8,00 Prezence  
9,00

Novela zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší

nejdůležitější změny z pohledu obcí – pachové látky, vyhlašování smogových situací, nízkoemisní zóny a zahraniční plakety…

Ing. Pavel Hotař

MŽP

 

9,15

Kontrola domácích topenišť od 1. 1. 2017

legislativní rámec, principy, postupy, kontrolní mechanismus, pravomoci a odpovědnost, sankce, diskuse…
10,00

Legislativní podmínky provozu domácích kotlů

kontrola technického stavu (legislativa, povinnosti, postupy, předmět revize, revizní technici, požadavky na potvrzení o revizi, lhůty), čištění a kontroly spalinových cest, emisní třídy kotlů, sankce
10,30 Přestávka  
10,50

Zdravotní dopady polutantů z domácích topenišť

situace v ČR, hlavní polutanty, zdravotní rizika, vliv na zdraví a kvalitu života…

MUDr. Helena Kazmarová

SZÚ

11,20

SMOKEMANovo desatero správného topiče

praktické příklady správné praxe a nejčastější prohřešky…

VEC VŠB

(v jednání)

11,50

Kotlíkové dotace

statistiky, přehled, připravované výzvy, podmínky, alokace…

Ing. Bohdan Polák

SFŽP

12,10

Program Nová zelená úsporám

vše k novému dotačnímu programu

Ing. Jakub Hrbek

SFŽP

12,30 Diskuse a ukončení semináře  

 

POŘADATEL:

České ekologické manažerské centrum, z.s.

28. pluku 524/25, 101 00 Praha 10

Tel.: 274 784 417, FAX.: 274 775 869

https://www.cemc.cz, cemc@cemc.cz

IČO: 45249741, DIČ: CZ45249741

číslo účtu: 27534061/0100

 

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI: