Více času na podstatné
Energy Tour 2015
Praha, Brno, Ostrava, Plzeň

 

Od 1. července 2015 vstoupila v platnost novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, jejímž cílem je především upravovat podmínky ke zvyšování energetické účinnosti v České republice a podporovat energetické úspory. Novela má dopady zejména na Průkazy energetické náročnosti budov (PENB) a Energetické audity.

České ekologické manažerské centrum (CEMC) Vás zve na cyklus seminářů, kde Vám představí zásadní změny a na praktických příkladech Vám ukáže jak se s povinnostmi v praxi vypořádat. Seminář je určen zejména pro zástupce realitních kanceláří a firem.

 

Část I - Průkazy energetické náročnosti budov (realitní kanceláře):

 • Povinnost opatření PENB nyní nastává pouze při prodeji nebo pronájmu (byla zrušena všeobecná povinnost jeho opatření dle stanoveného harmonogramu)
 • Ve všech infomateriálech musí zprostředkovatel prodeje vždy uvádět klasifikační třídu ukazatele energetické náročnosti (A – G)
 • Navíc se dozvíte:
  • Kdo může průkaz zpracovat, jak vypadají, jak se v nich orientovat, jaká je časová a finanční náročnost jejich zpracování, jaké podklady jsou potřeba, jak si správně vybrat zpracovatele, jaká je jejich platnost, jak ověřit jejich kvalitu, komu se oznamuje jejich zpracování a zejména jak výsledná třída ovlivní cenu nemovitosti.
  • Jak se zprostředkovatelé prodeje či pronájmu mají vypořádat s povinností uvádění klasifikační třídy ukazatelů energetické náročnosti při inzerci na internetu, billboardech, televizi nebo rádiu a co si počít, když průkaz od vlastníka neobdrží.
  • Jaké jsou nejčastější prohřešky, jaký kontrolní orgán v ČR působí a jaké hrozí sankce.
  • Jak správně postupovat v případě bytových domů a lze ještě místo PENB předkládat pouze vyúčtování za energie?
  • Povinnosti jsou oproštěny stavby postavené před rokem 1947 i kulturní památky, co to bude v praxi znamenat a jaká kritéria je potřeba naplnit?

 

Část II - Energetický audit (firmy):

V souladu s implementací evropské směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti vzniká velkým podnikům povinnost nechat si zpracovat energetický audit, a to opakovaně každé 4 roky. Tato povinnost se bude v ČR týkat přibližně 2150 podniků. Seminář se mj. zaměří:

 • Týká se tato povinnost pouze velkých nebo i malých a středních podniků? Jak správně stanovit velikost podniku?
 • Energetický audit – výjimky, na koho se obrátit, cena a časová náročnost, potřebné podklady, termíny k provedení auditu, přínosy, průběh, platnost, možnosti financování, kontroly a sankce.
 • ČSN ISO 50 001 – základní principy a přínosy zavedení a certifikace managementu hospodaření s energií, souvislost s ISO 14 001, praktické příklady.

 

Program semináře:

Čas

Název přednášky

Přednášející

9,00

Prezence

 

 

Část I - Průkazy energetické náročnosti budov (PENB)

 

9,30

Zákon č. 406/2000 Sb. po novelizaci z pohledu PENB

Přehled související legislativy, výčet hlavních práv a povinností a zásadních změn včetně dopadů oproti dosavadní praxi s důrazem na PENB.

Ing. Marcela Juračková,

Státní energetická inspekce

 

10,00

Uvádění klasifikačních tříd ukazatelů energetické náročnosti při prodeji nebo pronájmu

Zákonná povinnost, kontroly a sankce, ukázkové příklady nejčastějších prohřešků a správné praxe.

10,30

Vše o PENB

PENB – vzor a vysvětlení uváděných údajů, význam, náklady na zpracování, časová náročnost, nejčastější chyby, výběr zpracovatele, ověřovací nástroj kvality zpracování, platnost a další.

Ing. Jiří Cihlář

Asociace energetických specialistů

12,00

Příklady praxe  - Q&A

Zodpovězení nejčastějších otázek a odpovědí z problematiky uvádění klasifikačních třídy ukazatelů energetické náročnosti a PENB.

12,30

Přestávka na oběd

 

 

Část II - Energetický audit

 

13,00

Zákon č. 406/2000 Sb. po novelizaci z pohledu Energetického auditu

Přehled související legislativy, výčet hlavních práv a povinností a zásadních změn včetně dopadů oproti dosavadní praxi s důrazem na Energetický audit.

Ing. Marcela Juračková,

Státní energetická inspekce

13,30

Energetický audit

Povinnosti, dotčené a oprávněné osoby, výjimky, náklady, platnost, energetický posudek, možnosti financování projektů na snížení energetické náročnosti, kontroly a sankce.

Ing. Jiří Cihlář

Asociace energetických specialistů

14,30

ČSN ISO 50 001 – požadavky, přínosy a nároky

Management hospodaření s energií – požadavky, principy, indikátory ve spojitosti s energetickým auditem.

15,30

Příklady praxe  - Q&A

Zodpovězení nejčastějších otázek a odpovědí z problematiky Energetických auditů.

16,00

Ukončení semináře

 

 

Místa konání a kódy seminářů:

 • Praha (kód: 012015), 6. 11. 2015, Konferenční centrum GreenPoint, s. r. o. (Dvouletky 529/ 42, 100 00 Praha 10, www.kc-greenpoint.cz)
 • Brno (kód: 022015), 11. 11. 2015, Noem Arch Restaurant & Design Hotel (Cimburkova 9, 612 00 Brno – Královo Pole, https://www.noemarch.cz)
 • Ostrava (kód: 032015), 18. 11. 2015, Harmony Club Hotel (28. října 170, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory, https://www.harmonyclub.cz/)
 • Plzeň (kód: 042015), 25. 11. 2015, Konferenční prostory Éčko (Guldenerova 17, Plzeň, https://www.centrum-ecko.cz)

 

Pořadatel:

České ekologické manažerské centrum, z.s.                   

28. pluku 524/25, 101 00 Praha 10, tel.: 274 784 417

https://www.cemc.cz, cemc@cemc.cz

IČO: 45249741, DIČ: CZ45249741

Číslo účtu: 27534061/0100

 

Vložné605 Kč vč. 21% DPH (500 Kč bez DPH). Vložné tj. cenu vč. DPH prosíme uhradit bezhotovostně na bankovní účet: 27534061/0100 (jako variabilní symbol použijte kód semináře, do poznámky uvádějte příjmení účastníka/ů). Daňový doklad obdrží účastníci semináře u prezence. V ceně vložného je zahrnuto občerstvení po celý den konání semináře.

Přihlášení na akci

Vyplňte prosím níže uvedené údaje:


Přijetí přihlášky potvrzujeme automaticky do dvou pracovních dnů, v případě neobdržení potvrzení nás neprodleně kontaktujte.

Stornovat lze odeslanou přihlášku pouze písemně, a to tak, aby storno bylo organizátorům doručeno min. 5 dní před termínem konání akce. Zruší-li závazně přihlášený účastník svou účast po uzávěrce nebo se akce nezúčastní, vložné nevracíme a neuhrazené platby dodatečně fakturujeme.

 

Seminář je uskutečněn za finanční podpory Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2015 – Program EFEKT.