Více času na podstatné

 

České ekologické manažerské centrum (CEMC) Vás srdečně zve na cyklus seminářů zaměřený na aktuální témata z oblasti energetiky. Přednášejícími jsou přední experti z oboru. Semináře proběhnou v říjnu a listopadu v Praze, Jihlavě a Olomouci, a to ve spolupráci s místními Kraji. Vstup je pro účastníky zdarma.

 

TÉMATA a PROGRAM:

  • Poskytování energetických služeb se zárukou nejen ve veřejném sektoru (PROGRAM)
  • Energetický audit a management hospodaření s energií (PROGRAM)
  • Průkazy energetické náročnosti budov (PROGRAM)

 

TERMÍN A MÍSTA KONÁNÍ       

  • 11. 10. 2016 - PRAHA, Krajský úřad Středočeského kraje - místnost č. 1015 (Zborovská 11, 150 21 Praha 5, MAPA)
  • 25. 10. 2016 - JIHLAVA, Krajský úřad Kraje Vysočina – Kongresový sál (Žižkova 57, 587 33 Jihlava, MAPA)
  • 16. 11. 2016 - OLOMOUC, Krajský úřad Olomouckého kraje – Kongresový sál (Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, MAPA)

 

VLOŽNÉ: ZDARMA

 

POŘADATEL:
České ekologické manažerské centrum, z.s.
28. pluku 524/25, 101 00 Praha 10
Tel.: 274 784 417, FAX.: 274 775 869
https://www.cemc.cz, cemc@cemc.cz
IČO: 45249741, DIČ: CZ45249741
   
ODBORNÍ PARTNEŘI:
Asociace Poskytovatelů Energetických Služeb


 
Asociace energetických specialistů
   
ZÁŠTITA:
     

 

Ing. Bc. Martin Hyský

radní Kraje Vysočina pro oblast regionálního rozvoje a územního plánování

 

 

Mgr. Karel Horčička

náměstek hejtmana pro oblast regionálního rozvoje

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI:

   
Seminář je uskutečněn za finanční podpory Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2016 – Program EFEKT.