Více času na podstatné

Historie ETV v ČR

 

Seminář je pořádán pod záštitou MPO

 

Témata:

  • ETV nový dobrovolný nástroj pro komercionalizaci aplikovaného výzkumu a inovací
  • Připravované novinky podpory VaVaI v roce 2016

 

Cílem semináře je upozornit na novinku v podobě metodiky Environmental Technology Verification (ETV), jako dobrovolného nástroje na podporu komercionalizace aplikovaného výzkumu a inovací a otevřít diskusi k jeho širšímu využití. O připravovaných výzvách na podporu aplikovaného výzkumu a inovací a jejich hodnocení budou informovat významní poskytovatelé a také představitelé zainteresovaných ministerstev.

 

Součástí semináře je předání vůbec prvního certifikátu k Prohlášení o ověření fermentoru EWA společnosti AGRO-EKO, spol. s r.o. za účasti vrcholového vedení MPO.

 

Seminář je určen inovačním firmám, výzkumným institucím, realizátorům projektů financovaných prostřednictvím grantů, exportérům, rizikovým investorům, poskytovatelům a správcům grantových schémat, organizacím sdružujícím podnikatele a sítě na podporu podnikání nstitucím na podporu exportu a relevantním pracovníkům ústředních orgánů.

 

Termín konání: 22. 9. 2016, od 9 hod.

 

Místo konání:  Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (místnost č. 239)

 Na Františku 1039/32, 110 00 Praha

 

Výše vložného: zdarma

 

Povinná registrace:  viz formulář níže a to nejpozději do 15.9.2016

 

Program:

08,30

Registrace

Registration

Prezentace

09,00

Úvodní slovo

Opening words

Ing. Eduard Muřický, nám. ministra, MPO

 

09,10

CEMC a ETV

Ing. Vladimír Študent, výkonný ředitel CEMC

09,20

Pilotní projekt EU ETV a jeho perspektiva

EU ETV pilot and its perspective

Pierre Henry, EK, DG Environment

10.00

Zkušenosti s pilotním programem EU ETV

Experience with EU ETV pilot

Ing. Evžen Ondráček, vedoucí inspekčního orgánu č. 4055 CEMC ETVCZ

10,20

Oceněný fermentor EWA 2014 a zkušenosti s ověřováním ETV

Verified fermenter EWA 2014 and experience with ETV verification

RNDr. Václav Holuša, ředitel a jednatel AGRO EKO, spol. s r.o.

10,40

Přestávka

 

11,10

Možnosti podpory výzkumu, vývoje a inovací z MPO

Possible support of Research, Development and Innovation from MIT

odbor výzkumu a inovací, MPO
 

11,30

Podpora aplikovaného výzkumu a inovací TA ČR

Support of Applied Research and Innovation from Technology Agency of CR

Ing. Petr Očko, Ph.D., předseda TA ČR

11,50

EGAP - podpora exportu výsledků výzkumu a vývoje

EGAP – support of results of applied research and innovation

Ing. David Havlíček, Ph.D., náměstek generálního ředitele

12,10

Možná podpora na získání ETV certifikátu z OP PIK

Possible support for ETV verification from Operational Programs

Ing. Radek Navrátil, ředitel odboru VaV, CzechInvest

12,30

Dobrovolné nástroje v gesci MŽP

Voluntary instruments under Ministry of Environment

Ing. Jan Kříž, nám. ministra, MŽP

12,50

Diskuse za účasti panelistů

Discussion with panelists

nám. Ing. Eduard Muřický, Ing. Luděk Knorr, Ing. Jan Kříž, Ing. David Havlíček, Ph.D., Ing. Radek Navrátil, RNDr. Václav Holuša, Ing. Vladimír Študent.

Téma: podpora a hodnocení aplikovaného výzkumu, nezávislé ověřování projektů aplikovaného výzkumu a inovací, překážky rychlejšího uvádění inovativních projektů na trh
Topic: support and assessment of applied research, independent verification, barriers to faster uptake of innovative technologies
 

13,10

Slavnostní předání certifikátu k Prohlášení o ověření za účasti ministra Mládka, Pierre Henryho DG Enviroment, EK a prezidenta CEMC,  Ing. Jiřího Dostála, generálního ředitele Kovohutí Příbram, nástupnická, a.s.

Official delivery of ETV Verification Statement,

Ceremony attended by minister Jan Mládek, Pierre Henry DG Environment, and CEMC president, Ing. Jiří Dostál, CEO Kovohutě Příbram nástupnická
 

 

Pořadatel:

 

České ekologické manažerské centrum, z.s.

28. pluku 524/25, 101 00 Praha 10

tel.: 274 784 417, fax.: 274 775 869

https://www.cemc.cz, cemc@cemc.cz

IČO: 45249741, DIČ: CZ45249741

 

 

Kontakt na pořadatele: Ing. Jiří Študent st., tel.: 274 771 353, student@cemc.cz

 

Záštita: Mediální partneři: