Více času na podstatné

Program EU ETV (EU Environmental Technology Verification Programme):

NOVINKA: Připravuje se rozšíření technologických oblasti hodnocených EU ETV a to už od roku 2022!     

Inovace jsou hnací silou evropského hospodářství. I když nové environmentální technologie mohou znamenat výrazné zlepšení, pokud jde o zdroje a úspory, často se nedostanou na trh jednoduše proto, že jsou nové a nevyzkoušené. Přijít na trh s inovovanou technologií je výzvou jak přesvědčit potenciální kupce o výhodnosti nákupu, jelikož inovace z jejich podstaty nelze doložit úspěchem. Bez důvěryhodných informací to nepůjde, praxe ukazuje, že nelze věřit všem sdělením výrobců. V důsledku toho čelí výrobci a prodejci obtížím při nabízení inovativních, potenciálně vynikajících technologií na trhu. To na druhé straně vytváří překážku dalšímu technologickému rozvoji ve společnosti a efektivnímu řešení environmentálních problémů.

UŽITEČNÉ ODKAZY A DOKUMENTY:

   
ETV zaštítěný Evropskou komisí reaguje na tento neutěšený stav a přichází s certifikovaným nástrojem, jehož cílem je poskytovat nezávislé a důvěryhodné informace o nových environmentálních technologiích prostřednictvím ověřování, a navázat tak důvěryhodné obchodní vztahy mezi výrobci,  potencionálními zákazníky a investory. Koncovým produktem je Prohlášení o ověření a Zpráva o ověření, což jsou dokumenty, které slouží k doložení výkonnosti technologie a odlišuje ji od konkurence, která takový důkaz uznávaný EK nemůže předložit. MÉDIA:

VIDEO O EU ETV (Jak zapnout české titulky? Návod ZDE):

 

 

 

ETV není systémem udělování známek, neposkytuje vyhovující či nevyhovující posudek výkonnosti technologií ani technologie nesrovnává. Každá technologie se hodnotí podle vlastních charakteristik s ohledem na proklamovanou výkonnost. Cílem je aby informace poskytnuté ETV umožnily kupujícím učinit srovnání, která považují za vhodná. ETV je dynamický proces zacílený na:

  • nezávislé prokázání ověřitelných výkonnostních parametrů,
  • způsob validace inovativních technologických vlastností, které uspokojují specifické potřeby uživatele,
  • prokázání přidané hodnoty pro životní prostředí.


Jako tržní nástroj má EU ETV následující trojí cíl:

  • pomáhat výrobcům technologií, zejména malým a středním podnikům, uvádět na trh jejich ekologické technologie prostřednictvím poskytování věrohodných důkazů o výkonnosti technologií za účelem přesvědčení kupujících (a investorů) o jejich přednostech a rovněž pomáhat vstupovat na nové světové trhy,
  • pomáhat kupujícím technologií (z veřejného či soukromého sektoru) zvolit výkonné ekologické technologie vyhovující jejich potřebám prostřednictvím poskytování informací, o něž mohou opřít svá rozhodnutí o koupi, tj. systém ETV široce uznávaný jakožto vědecky opodstatněný a přijatelný jako důkaz pro výběrová řízení a nákup,
  • usnadňovat implementaci veřejných politik a nařízení poskytováním solidních informací týkajících se výkonnosti dosažitelné environmentálními technologiemi připravenými pro vstup na trh občanům, řídícím a rozhodujícím osobám.