Více času na podstatné

Technologie ověřené v rámci EU ETV

Aktuální přehled EU ETV (ze dne 26.1.2021):

  • Ověřeno: 278 aplikací, z toho:
  • 123 prošlo tzv. Rychlým ověřením (Quck Scan),
  • 47 je ověřeno a registrováno v databázi ověřených inovativních technologií s přínosem pro životní prostředí.

 

Přehled ověřených a registrovaných inovativní technologie podle oblastí (bližší informace k jednotlivým ověřeným technologiím naleznete na příslušných odkazech):

 

Poznámka: Pilotní program EU ETV realizuje 15 akreditovaných organizací v sedmi Členských státech, na území ČR a SR je CEMC jedinou organizací, která ověření metodikou EU ETV provádí. Inspekční orgán č. 4055 CEMC ETVCZ je akreditován v technologické oblasti č.1 a č.2.

 
Přehled technologií ověřovaných CEMC EU ETV:

Fermentor EWA

Aerobní fermentor EWA je diskontinuálně pracující zařízení určené ke zpracování biologicky rozložitelných odpadů. Zpracování probíhá v uzavřeném bezodtokovém prostoru (kontejneru) o objemu 36 m3. Jedinečnost EWA spočívá ve schopnosti provádět překopávání zakládky uvnitř fermentoru. Spolu se specifickým systémem provzdušování zakládky v celém objemu a tepelnou izolací pracovního prostoru minerální vlnou umožňuje potřebné okysličení pro dosažení hygienizace zakládky. Pracovní prostor fermentoru a veškeré jeho součásti jsou vyrobeny z nerezové oceli. K iniciaci fermentace se nepoužívají žádné pomocné látky a ani přípravky.

Aerobní fermentor EWA je snadno přemístitelné zařízení, vybavené řídícím počítačem pro automatické řízení provozu. Je určen pro zpracování široké škály biologicky rozložitelných odpadů, včetně gastroodpadu, odpadu z trávicího traktu jatečných zvířat a kalů. Součástí dodávky je receptura sestavená pro specifické podmínky uživatele. Při řešení nestandardních událostí a servisní činnosti se využívá trvalého internetového připojení zařízení, což umožňuje vzdálený náhled na řídící systém fermentoru.

Výrobce: AGRO-EKO Ltd.

LIGNO – ENZYM

LIGNO-ENZYM je určen k redukci biologicky rozložitelného odpadu - kalu vznikajícího v čistírnách odpadních vod a k intenzifikaci procesu v bioplynových stanicích. Technologie LIGNO-ENZYM je založena na hydrolytické a oxidační aktivitě enzymů obsažených v LIGNO-ENZYMu.

Výrobce: CORFORMITY, s.r.o.

BIOLEACHING-TECHNOLOGY-HETEROTROPHIC-BACTERIA

Technologie BIOLEACHING POMOCÍ HETEROTROFNÍCH BAKTERIÍ je ve skutečnosti bezodpadová technologie. Ve srovnání s alternativami se jedná o technologii bez negativních dopadů na životní prostředí a také spotřeba energie je minimální. Přeměňuje odpad nebo nekvalitní nerostné suroviny (křemičitý písek) na hodnotu uvolňováním kovů v důsledku činnosti bakterií. Vedlejším produktem této technologie je hnojivo, které lze využít v zemědělství.
Výrobce: Ekolive, s.r.o., ekolive@ekolive.eu