Více času na podstatné

Přínosy EU ETV

EU ETV je garantem nezávislých a důvěryhodných informací o nových environmentálních technologiích. Výstupem procesu Ověřenování je potvrzený výrok o výkonnosti technologie prezentován ve formě Prohlášení o ověření. Prohlášení o ověření spolu se Zprávou o ověření pomáhají navázat důvěryhodný obchodní vztah s potencionálním zákazníkem nebo investorem. Ověřená technologie prostřednictvím EU ETV je hlavním marketingovým nástrojem napomáhajícím uplatnění inovovaného řešení na světových trzích, EU ETV je shodné s ISO 14034 a ISO 14035.

 

Hlavní přínosy:

 • Pomoc při vstupu produktu na trh;
 • Podpora marketingu – náskok před konkurencí díky certifikovanému Prohlášení o výkonnosti;
 • Podpora exportu – oslovení zahraničních zákazníků celoevropskou certifikací s celosvětovým dopadem;
 • Prokázání shody s právními předpisy
 • Ochrana životního prostředí – podpora inovativních řešení s environmentálním přínosem.

 

Úspěšně ověřené technologie se stávají součástí databáze environmentálních technologií Evropské komise a klienti tak získávají možnost jejich komerční prezentace na akcích pořádaných Evropskou komisí v klientem vybraných zemí.

ETV nabízí vývojářským subjektům zřejmé výhody. Jak?

 • ETV produktům zajišťuje viditelnost a legitimitu na trzích;
 • ETV vytváří referenční hodnoty na trhu, na němž momentálně žádné normy neexistují, zejména pro inovativní produkty;
 • ETV přidává na důvěryhodnosti malým a středním podnikům vyvíjejícím nové technologie;
 • ETV může zahrnout specifikace zákazníků a snížit rizika pro investory;
 • Klienti preferují evropské ověřování, a ne ověřování v jednotlivých zemí.

 

Kdy je systém nezávislého posouzení  dle EU ETV nejvýhodnější pro váš marketing?

 • Vyvinuli jste/vyrábíte/dodáváte technologii, která má výrazný přínos mj. i pro životní prostředí i když není prioritně určena jen za tímto účelem;
 • Chcete získat nové podnikatelské příležitosti na mezinárodních trzích (EU, USA, Kanada, Jižní Korea, Japonsko, Filipíny, Čína), kde se obdobné systémy ověřování zavádějí do praxe;
 • Pro prohlašované tvrzení o výkonnosti vaší technologie neexistuje žádná norma nebo certifikace a/nebo normy, které se vztahují k vaší technologii, nejsou mezi trhy harmonizované, případně inovativní prvky nejsou stávajícími normami adekvátně reflektovány;
 • Trh, na který máte v úmyslu vstoupit, je obsazen relativně homogenními technologiemi, vaše technologie je samostatný produkt a úplná novinka na trhu, neexistují žádné stávající technologie, se kterými by ji zákazník mohl porovnat, pak nezávislé ověření dává jistotu kvality;
 • Dobře znáte specifické potřeby a požadavky vašich klientů a potřebujete prokázat soulad technologie s jejich očekáváními.