Více času na podstatné

Je EU ETV vhodné i pro vás?

Jak poznáte, že je právě vaše technologie vhodná k ověřování prostřednictvím programu EU ETV? Zkontrolujte si, zda splňuje následující kritéria:
  • bylo dosaženo dostatečné úrovně technologické inovace z hlediska konstrukce, použitých surovin, procesu výroby, použití, recyklovatelnosti či konečného použití v porovnání s relevantními alternativami,
  • je připravena ke komerčnímu využití nebo je již dostupná na trhu,
Pokud vaše technologie vyhovuje uvedeným požadavkům a měli byste zájem o její ověření, pak nás kontaktujte na emailové adrese: euetv@cemc.cz, anebo tel. 274 784 416.
  • naplňuje požadavky uživatelů,
  • je v souladu s legislativními požadavky,
  • jste majitelem duševního vlastnictví.
 
Technologii ucházející se o ověření v rámci programu EU ETV může navrhnout jakákoli právnická či fyzická osoba se sídlem v Evropské unii či mimo ni. Navrhovatelem může být vývojář, výrobce technologie i oprávněný zástupce.