Více času na podstatné

Reference CEMC ETVCZ

V EVROPSKÉ DATABÁZI EU ETV REGISTROVANÉ TUZEMSKÉ TECHNOLOGIE:

Fermentor EWA

Aerobní fermentor EWA je diskontinuálně pracující zařízení určené ke zpracování biologicky rozložitelných odpadů. Zpracování probíhá v uzavřeném bezodtokovém prostoru (kontejneru) o objemu 36 m3. Jedinečnost EWA spočívá ve schopnosti provádět překopávání zakládky uvnitř fermentoru. Spolu se specifickým systémem provzdušování zakládky v celém objemu a tepelnou izolací pracovního prostoru minerální vlnou umožňuje potřebné okysličení pro dosažení hygienizace zakládky. Pracovní prostor fermentoru a veškeré jeho součásti jsou vyrobeny z nerezové oceli. K iniciaci fermentace se nepoužívají žádné pomocné látky a ani přípravky.

Aerobní fermentor EWA je snadno přemístitelné zařízení, vybavené řídícím počítačem pro automatické řízení provozu. Je určen pro zpracování široké škály biologicky rozložitelných odpadů, včetně gastroodpadu, odpadu z trávicího traktu jatečných zvířat a kalů. Součástí dodávky je receptura sestavená pro specifické podmínky uživatele. Při řešení nestandardních událostí a servisní činnosti se využívá trvalého internetového připojení zařízení, což umožňuje vzdálený náhled na řídící systém fermentoru.

 

Výrobce: AGRO-EKO Ltd.

Ověřovací orgán: The Czech Environment Management Center (CEMC)

Země: Česká republika

Číslo registrace: VN20160014 (vydáno: 15/04/2016)

 

OVĚŘENÉ INOVATIVNÍ PROJEKTY (převážně finančně podpořené TA ČR)

2020
 • Enzym LIGNOCELULASA biodegradation of hardly degradable organic matter, CONFORMITY, s.r.o., Slovensko,
 • Technology for the destruction of persistent substances, E&H Services, Inc.
 • Udržitelné způsoby recyklace čistírenských kalů – Ústecký kraj, VÚV, TGM, v.v.i.,DEKONTA, a.s.
 • Metodika pro monitoring a hodnocení rizik kontaminace životního prostředí chloroetyleny, EPS biotechnology, s.r.o.
 • Re-verifikace: Fermentor EWA model 2020, RPS Ostrava, a.s.
 • Pokračují dalšími etapami ověřování: VÚV, TGM, v.v.i a DEKONTA, a.s.
 • Zahájení posuzování zahraničních projektů financovaných z HORIZON: CALCEM, Alternative low embodied carbon hydraulic road binder, Universitat Politècnica de Catalunya, Španělsko
 • MUDIPEL, Back-fill material for geotechnical structures, VIPAP, Slovinsko
2019
 • Fotochemická oxidace pro odstranění farmaceutických látek z odpadních vod, DEKONTA, a.s.
 • Pokračují dalšími etapami ověřování: The Frac-In Technology a Certificate Methodology for Nitrate Elimination, DEKONTA, a.s.
2018
 • Certificate Methodology for Nitrate Elimination in Groundwater and water Surface, DEKONTA, a.s.
 • The Frac-In Technology (Certificate technology for organic matter disposal in poorly permeable sediments), DEKONTA, a.s.
 • Pokračují dalšími etapami ověřování: Profikomp Inc. a SAS Instruments Reserch and Development ltd. (projekty ukončeny ve fázi zkoušek)
2017
 • Postup výroby nové teplonosné kapaliny, CLASSIC Oil s.r.o.,
 • Metodika kritérií a požadavky na způsobilost osob oprávněných ke vzorkování vod, VÚV TGM, v.v.i.
 • Pokračují dalšími etapami ověřování: Profikomp Inc. a SAS Instruments Reserch and Development ltd.
2016
 • ProfiKomp® technology with ProfiKomp® Lifting System (ProfiKomp® PLS) for composting/biological stabilization/ biodrying with membrane, Profikomp Inc. Maďarskol (Zahraniční projekt, bez návaznosti na TA ČR)
 • Pokračuje dalšími etapami ověřování: SAS Instruments Reserch and Development ltd.
2015
 • Metodika aplikace epidemiologie odpadních vod pro stanovení odnosu nezákonných látek (drog) v České Republice, VÚV TGM, v.v.i.
 • KARBOTECH, BIOUHEL.CZ s.r.o.
 • XOiler- in situ soil and water decontamination, SAS Instruments Reserch and Development ltd., Izrael (Zahraniční projekt, bez návaznosti na TA ČR)
2014
 • Kalové hospodářství malých čistíren s animálními nároky na energii, DEKONTA, a.s.
 • Technologie odstraňování fosforu z reálných odpadních vod ze zemědělské produkce, DEKONTA, a.s.
 • Termická desorpce tuhých materiálů působením mikrovlnného ohřevu, DEKONTA, a.s.
 • Antimikrobiální nanovlákenné filtry s obsahem aktivních látek, Technická univerzita v Liberci
 • Stabilizace/solidifikace kapalného odpadu s využitím vedlejších produktů a dosažením optimální konzistence pasty solidifikátu“, VŠCHT