Více času na podstatné

Buďte součástí ověřovacího orgánu:

CEMC trvale rozšiřuje expertní tým, s kterým chce spolupracovat při ověřování inovativních technologií. Prioritně hledáme experty pro oblast „Materiály, odpady a zdroje“:

 • Recyklace průmyslových vedlejších produktů a odpadů na sekundární materiály, recyklace stavebního odpadu na stavební materiály (např. opětovné zpracování cihel);
 • Separační či třídicí techniky pro pevný odpad (např. opětovné zpracování plastů, smíšeného odpadu a kovů), znovuzískávání materiálů;
 • Recyklace baterií, akumulátorů a chemikálií (např. technologie pro opětovné zpracování kovů);
 • Snižování obsahu rtuti v pevném odpadu (např. separační technologie, technologie odstraňující rtuť z odpadu a technologie pro bezpečné skladování);
 • Produkty z biomasy (produkty pro zdraví, tkané produkty, bioplasty, biopaliva, enzymy).

 

PROČ SE ZAPOJIT?

 • Prestiž - stanete se součástí unikátního certifikovaného systému hodnocení inovativních řešení;
 • Honorář - veškeré práce jsou honorované.

NÁPLŇ PRÁCE:

 • hodnocení úrovně inovací v nových technologiích,
 • hodnocení potenciálních přínosů pro životní prostředí vyplývajících z nové technologie,
 • definice klíčových environmentálních aspektů technologie s ohledem na životní cyklus,
 • definice výkonnostních parametrů pro nové technologie, včetně interpretace potřeb uživatelů do měřitelných parametrů,
 • definice požadavků na zkoušky a požadavků na kvalitu zkušebních dat,
 • hodnocení ověřovacích protokolů a zkušebních plánů.
ZAUJALI JSME VÁS??
V případě, že máte zájem o spolupráci, pak nás kontaktujte na emailové adrese
euetv@cemc.cz, anebo na tel.: 274 784 416.

Případně rovnou vyplňte připravený
registrační formulář, který společně se strukturovaným životopisem zašlete na výše uvedenou emailovou adresu.