Více času na podstatné

Zapojte se do činnosti ověřovacího orgánu:

 

CEMC trvale rozšiřuje expertní tým, s kterým chce spolupracovat při ověřování inovativních technologií. Prioritně hledáme experty pro oblast:

 "Materiály, odpady a zdroje" (příklady):

 • Recyklace průmyslových vedlejších produktů a odpadů na sekundární materiály, recyklace stavebního odpadu na stavební materiály (např. opětovné zpracování cihel);
 • Separační či třídicí techniky pro pevný odpad (např. opětovné zpracování plastů, smíšeného odpadu a kovů), znovuzískávání materiálů;
 • Recyklace baterií, akumulátorů a chemikálií (např. technologie pro opětovné zpracování kovů);
 • Snižování obsahu rtuti v pevném odpadu (např. separační technologie, technologie odstraňující rtuť z odpadu a technologie pro bezpečné skladování);
 • Produkty z biomasy (produkty pro zdraví, tkané produkty, bioplasty, biopaliva, enzymy).

 

        "Úprava a monitorování vody" (příklady):

 • Monitorování kvality vody na mikrobiální a chemické kontaminanty (např. testovací soupravy, sondy, analyzátory),                       
 • Úprava pitné vody na mikrobiální a chemické kontaminanty (např. filtrace, chemická dezinfekce, pokročilá oxidace) a odsolování mořské vody,
 • Čištění odpadních vod na mikrobiální a chemické kontaminanty (např. separační techniky, biologické čištění, elektrochemické metody, malé čisticí systémy pro řídce osídlené oblasti),
 • Úprava průmyslových vod (např. dezinfekce, filtrace, čištění).

 

        "Čistší výroba a procesy" (novinka od roku 2022):

 • Úspory materiálových zdrojů díky optimalizaci procesů, např. úspory chemikálií nebo uhlíku,
 • Zlepšení energetické účinnosti optimalizací procesů (tj. specifické techniky použitelné pro konkrétní průmyslové procesy),
 • Prevence a snižování znečištění a odpadů z průmyslových procesů (např. nové metody povrchových úprav).                                                  

 

PROČ SE ZAPOJIT?

 • Prestiž - stanete se součástí unikátního certifikovaného systému hodnocení inovativních řešení;
 • Honorář - veškeré práce jsou honorované.
 

NÁPLŇ PRÁCE:

 • hodnocení úrovně inovací v nových technologiích,
 • hodnocení potenciálních přínosů pro životní prostředí vyplývajících z nové technologie,
 • definice klíčových environmentálních aspektů technologie s ohledem na životní cyklus,
 • definice výkonnostních parametrů pro nové technologie, včetně interpretace potřeb uživatelů do měřitelných parametrů,
 • definice požadavků na zkoušky a požadavků na kvalitu zkušebních dat,
 • hodnocení ověřovacích protokolů a zkušebních plánů.
ZAUJALI JSME VÁS??
V případě, že máte zájem o spolupráci, pak nás kontaktujte na emailové adrese
euetv@cemc.cz, anebo na tel.: 274 784 416.

Požadujeme vyplnit 
registrační formulář  , který společně se strukturovaným životopisem zašlete na výše uvedenou emailovou adresu.

 


 

Kontaktní údaje:

CEMC ETVCZ (inspekční orgán)

Ing. Jiří Študent

28. Pluku 524/25

Praha 10, PSČ 101 00

Mail: euetv@cemc.cz

Tel: 274 784 416