Více času na podstatné

Zájem o zasílání aktuálních informací z redakce WASTE FORUM


Souhlas se zpracováním osobních údajů pro neobchodní účely:

Podmínky zpracování osobních údajů:

  • Správcem osobních údajů podle Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) je vydavatel časopisu WASTE FORUM – České ekologické manažerské centrum, z.s., 28. pluku 524/25, 101 00 Praha 10, cemc@cemc.cz, +420 274 784 416, IČO: 45249741
  • Ochrana osobních údajů odpovídá požadavkům Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR).
  • Osobní údaje zpracováváme z důvodu informování o vydávání předmětného časopisu, např. upozornění na právě vydaná čísla, zprávy z redakce apod., a také pro hromadné rozesílání informací ke každoročně konání Týdne výzkumu a inovací pro praxi a životní prostředí (TVIP) a symposia ODPADOVÉ FÓRUM.
  • Předmětem zpracování je pouze e-mailová adresa. Uvedený osobní údaj za tímto účelem budeme uchovávat maximálně 15 let.
  • Vaše osobní údaje bez vašeho výslovného souhlasu neposkytneme žádné třetí osobě s výjimkou institucí k tomu zmocněným zákonem. V případě přechodu časopisu pod jiného vydavatele, bude požadován nový Souhlas.
  • Kdykoliv máte právo odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, jejich opravu nebo výmaz, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, máte-li za to, že při zpracování vašich osobních údajů postupujeme v rozporu s GDPR. Odvolání souhlasu a žádost o změnu je třeba zaslat na email prochazka@cemc.cz.
  • Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřil zpracováním Vašich osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu GDPR.
  • Při zpracování Vašich osobních údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování.
  • Subjekt údajů prohlašuje, že byl Správcem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů, že výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány dobrovolně.

Autorská práva:

Creative Commons License

WASTE FORUM, jejímž autorem je CEMC - České ekologické manažerské centrum, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně 3.0 Česko. V případě převzetí článku vždy uvádějte WASTE FORUM jako zdroj s prolinkem, děkujeme.

WASTE FORUM, authored by CEMC - Czech Environmental Management Center, is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial 3.0 Czechia license. When taking over the article, always mention WASTE FORUM as a source with a link, thank you.


ISSN: 1804-0195