Více času na podstatné

VYBERTE OBLAST:

VŠE - LEGISLATIVA - ODPADY - VODA - OVZDUŠÍ - ENERGIE - DOTACE - AKCE

 

Novinky

20.04.2017 09:05

Chemické látky a přípravky - přehled novinek

Termín poslední vlny registrací látek se nezadržitelně blíží a sním i poslední příležitost předregistrace látek v roční tonáži 1 – 100 t, která je možná pouze do 31. května 2017. Látky musejí...
20.02.2017 13:43

Chemické novinky od ECHA

Chemická agentura pro životní prostředí (ECHA) vydala letošní první zpravodaj. ECHA v něm vysvětluje, co se dělá, aby registrace plnili očekávaný standard. Dle ECHA představuje, jak vám může...
03.02.2017 08:00

Pozvánka: CHEMICKÉ LÁTKY/SMĚSI OD VÝROBCE/DOVOZCE AŽ PO NÁSLEDNÉHO UŽIVATELE

Společnost EKONOX, s.r.o. si Vás dovoluje pozvat na seminář, který se bude zabývat plněním povinností při nakládání s chemickými látkami a směsmi, vyplývajících z platné legislativy České republiky...
23.01.2017 09:43

CHLP novinky: Aktualizované pokyny a rozšíření Kandidátského seznamu

ECHA zveřejnila v závěru roku 2016 aktualizované Pokyny pro označování a balení v souladu s nařízením CLP v českém jazyce. ECHA dále zveřejnila aktualizované Pokyny pro sdílení údajů a...
11.05.2016 09:38

CHLP: Biocidy a strategie podpory registrantů

Do 1. září 2016 musí firmy požádat o schválení účinných látek ve svých biocidních přípravcích. To se týká účinných látek přicházejících do styku s potravinami a účinných látek vyráběných na místě...
01.10.2015 11:41

CHLP novinky: Aktualizované pokyny k CLP, SVHC látky a stanoviska SEAC

ECHA oznámila překlad aktualizované verze Úvodních pokynů k nařízení CLP. Cílem aktualizace Úvodních pokynů je poskytnout přehled o povinnostech podle nařízení CLP, zejména po skončení přechodných...
24.09.2015 15:43

Povinnost ohlášení způsobu používání látek vzbuzující velké obavy

Pokud firma reprezentující v dodavatelském řetězci roli tzv. následného uživatele (uživatel látky) používá jednu z látek vzbuzující velké obavy podléhající autorizaci (příloha č. XIV nařízení...
18.02.2015 08:02

KLASIFIKACE, OZNAČOVÁNÍ chemických látek a směsí podle nařízení CLP a BEZPEČNOSTNÍ LIST včetně expozičních scénářů. PRAKTICKÉ PŘÍKLADY!

UŽITEČNÉSEMINÁŘE.cz se Vás dovolují pozvat na seminář "KLASIFIKACE, OZNAČOVÁNÍ chemických látek a směsí podle nařízení 1272/2008/EC (nařízení CLP) a BEZPEČNOSTNÍ LIST včetně expozičních scénářů....
03.07.2014 08:53

Pozvánka na seminář KLASIFIKACE SMĚSÍ CHEMICKÝCH LÁTEK - PRAKTICKÉ PŘÍKLADY (Říjen, Hradec Králové)

UŽITEČNÉSEMINÁŘE.cz se Vás dovolují pozvat na seminář "KLASIFIKACE SMĚSÍ CHEMICKÝCH LÁTEK KLASIFIKOVANÝCH JAKO NEBEZPEČNÉ podle směrnice 1999/45/EC (zákona č. 350/2011 Sb.), zejména však podle...