Více času na podstatné

VYBERTE OBLAST:

VŠE - LEGISLATIVA - ODPADY - VODA - OVZDUŠÍ - ENERGIE - DOTACE - AKCE

 

Novinky

17.01.2018 14:56

Na Kandidátský seznam bylo zařazeno dalších 7 látek SVHC

ECHA zařadila na Kandidátský seznam 7 látek vzbuzujících velmi velké obavy (látky SVHC) a současně aktualizovala záznam pro bisphenol A. Kandidátský seznam nyní obsahuje 181 látek (zveřejněno ECHA...
16.01.2018 08:59

Označování výrobků podle nařízení CLP a dohody ADR

Nebezpečný výrobek (látky, směsi, předměty, zboží) ve svém životním cyklu podléhá několika legislativním nařízením, které určují, jak má být daný výrobek označen. Zaměříme se na etiketu dle nařízení...
11.01.2018 09:46

Legislativa EU: Změna přílohy XVII nařízení REACH

V Úředním Věstníku Evropské unie (L 6/45) bylo publikováno Nařízení Komise (EU) 2018/35 ze dne 10. ledna 2018, kterým se mění příloha XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o...
11.08.2017 07:41

Připomínky: Návrh vyhlášky o seznamu nebezpečných chemických látek, směsí a prachů a podmínkách nakládání s nimi

Ministerstvo školství‚ mládeže a tělovýchovy zahájilo připomínkové řízení k návrhu vyhlášky o seznamu nebezpečných chemických látek, směsí a prachů a podmínkách nakládání s nebezpečnými chemickými...
02.08.2017 12:13

Přehled chemických novinek

Evropská agentura pro chemické látky se v rámci pilotního projektu zaměřila na masivní mezinárodní kontrolu 13 látek vzbuzujících velké obavy (tzv. SVHC), jejichž používání je omezeno od roku...
26.06.2017 08:04

Přehled novinek v oblasti chemických látek a přípravků

V případě, že se i vás týká poslední registrační lhůta (31.5.2018), můžete pro přípravu registrační dokumentace využít osm publikovaných ilustrativních příkladů provádějících uživatele celým...
20.04.2017 09:05

Chemické látky a přípravky - přehled novinek

Termín poslední vlny registrací látek se nezadržitelně blíží a sním i poslední příležitost předregistrace látek v roční tonáži 1 – 100 t, která je možná pouze do 31. května 2017. Látky musejí...
20.02.2017 13:43

Chemické novinky od ECHA

Chemická agentura pro životní prostředí (ECHA) vydala letošní první zpravodaj. ECHA v něm vysvětluje, co se dělá, aby registrace plnili očekávaný standard. Dle ECHA představuje, jak vám může...
03.02.2017 08:00

Pozvánka: CHEMICKÉ LÁTKY/SMĚSI OD VÝROBCE/DOVOZCE AŽ PO NÁSLEDNÉHO UŽIVATELE

Společnost EKONOX, s.r.o. si Vás dovoluje pozvat na seminář, který se bude zabývat plněním povinností při nakládání s chemickými látkami a směsmi, vyplývajících z platné legislativy České republiky...
23.01.2017 09:43

CHLP novinky: Aktualizované pokyny a rozšíření Kandidátského seznamu

ECHA zveřejnila v závěru roku 2016 aktualizované Pokyny pro označování a balení v souladu s nařízením CLP v českém jazyce. ECHA dále zveřejnila aktualizované Pokyny pro sdílení údajů a...