Více času na podstatné

 

Novinky

01.08.2013 21:11

Pozastavení administrace akcí OPŽP s elektronickým losováním veřejných zakázek

Na základě pokynu Ministerstva financí v návaznosti na rozsudek Krajského soudu v Brně (rozsudek 62 Af61/2012-108 ze dne 6. 6. 2013) pozastavil Státní fond životního prostředí ČR administraci...
01.08.2013 21:08

Obyvatelé Ústeckého kraje mohou na výměnu kotlů získat až dvacet milionů korun

Ministr životního prostředí Tomáš Jan Podivínský dnes s hejtmanem Ústeckého kraje Oldřichem Bubeníčkem podepsal dohodu, na základě které obyvatelé Ústeckého kraje mohou získat celkem až dvacet...
23.07.2013 08:18

MŽP podpoří jednou miliardou projekty na využití CNG

Ministerstvo životního prostředí podpoří miliardou korun projekty využívající stlačený zemní plyn - CNG. Peníze půjdou na nákup autobusů i výstavbu plnících stanic, napsal server Českénovinky.cz....
17.07.2013 21:50

Priorita: Realokace prostředků z OPŽP

Aktuální číslo Priority detailně popisuje jednání Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí. Hlavním bodem jednání byla realokace finančních prostředků z Operačního programu Životní...
02.07.2013 08:57

Dotace na výměnu kotlů v Moravskoslezské kraji spuštěny

Ministerstvo životního prostředí a Moravskoslezský kraj vyhlašují 1. výzvu k podávání žádostí o poskytnutí dotace ze Společného programu na podporu výměny kotlů. Cílem Programu je snížení...
27.06.2013 13:25

SFŽP vyhlásil novou výzvu pro prioritní osu 2 (dotace pro zlepšování kvality ovzduší)

Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje prostřednictvím Státního fondu životního prostředí České republiky další výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní...
27.06.2013 08:14

SFŽP vyhlásil výzvy v rámci prioritních os 2 (2.2b), 3 a 6

Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí ČR vyhlašuje prostřednictvím Státního fondu životního prostředí České republiky další výzvy pro podávání žádostí...
26.06.2013 12:44

SFŽP: Aktualizace Směrnice MŽP č. 12/2012 – dodatek č. 2

Ministerstvo životního prostředí vydává dodatek č. 2 ke směrnici č. 12/2012 pro předkládání žádostí a o poskytování finančních prostředků pro projekty z OPŽP včetně spolufinancování ze Státního fondu...
10.06.2013 15:02

Dotační programy Ministerstva životního prostředí na pomoc po povodních

Prvním z nich je program na výměnu kotlů, který je určený územně samosprávným celkům a fyzickým osobám. Celkem je připraveno 100 milionů korun. V případě obcí bude výše podpory záviset na...
05.06.2013 13:26

OPŽP: Pokud se vaše žádost dostala do tzv. zásobníku projektů, tak máte stále šanci na podporu

Pokud se mezi schválenými žádostmi uvolní finanční prostředky, potom nastupují automaticky k realizaci žádosti ze zásobníku projektů.  Zásobník projektů OPŽP představuje část seznamu...