Více času na podstatné

Novinky

30.08.2021 11:06

Cena emisních povolenek v EU vystoupila na rekordních více než 60 eur za tunu

Cena emisních povolenek v Evropské unii dnes poprvé překročila 60 eur (přes 1500 Kč) za tunu. Informovala o tom agentura Reuters. Systém obchodování s povolenkami je hlavním nástrojem EU k omezování...
30.08.2021 10:58

Kofola a Mattoni chtějí znovu prodávat i ve vratných lahvích ze skla

Společnost Kofola chce své nápoje znovu prodávat i ve vratných skleněných lahvích, a nabídnout tak alternativu k plastovým lahvím a plechovkám. V projektu Cirkulka připravuje na lahve i speciální...
30.08.2021 10:53

Měla by ČR zavést povinné zálohy na PET lahve? Přírodě by ulevily, mohly by však vést ke zdražování

Česko má jednu z nejhustších sběrných sítí v Evropě, a dosahuje proto uspokojivých výsledků ve sběru různých druhů materiálů. Pro dosažení vysokých evropských recyklačních cílů to však nemusí...
24.08.2021 17:51

Jak (ne)vypadají cirkulární veřejné zakázky

Cirkulární zadávání zohledňuje environmentální a sociální aspekty udržitelnosti s důrazem na racionální využívání přírodních zdrojů. Pozornost směřuje na kvalitu namísto kvantity a na dlouhodobou...
24.08.2021 17:47

Návrh hodnocení glyfosátu byl aktualizován

Skupina hodnotící glyfosát (AGG) (vnitrostátní orgány Francie, Maďarska, Nizozemska a Švédska) předložila agentuře ECHA a úřadu EFSA aktualizovanou verzi harmonizované klasifikace a označení (CLH) a...
24.08.2021 17:45

Pokyny pro registraci byly aktualizovány

Nová verze Pokynů pro registraci ze srpna 2021 poskytuje společnostem aktuální podporu při plnění registračních povinností. Pokyny jsou nyní sladěny se dvěma prováděcími nařízeními Komise – jedno se...
24.08.2021 17:43

Výzva k podání informací o PFAS

Dánsko Německo, Nizozemsko, Norsko a Švédsko mají v úmyslu do 15. 7. 2022 agentuře ECHA předložit návrh na omezení výroby, uvádění na trh a používání PFAS. Per- a polyfluoroalkylované látky (PFAS)...
12.08.2021 19:54

Rekapitulace: Životní prostředí v červenci 2021

EU chce zlepšit udržitelné financování, Komise předložila balík Fit for 55, který má pomoci naplnit cíle Zelené dohody pro Evropu, Komise zveřejnila strategii týkající ochrany a obnovy lesů, EP a...
12.08.2021 19:27

ČIŽP omezila provoz skládky Celio u Litvínova kvůli nebezpečným odpadům

Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) rozhodla o omezení provozu skládky Celio u Litvínova na Mostecku. Důvodem je hrozba bezprostředního závažného dopadu na životní prostředí kvůli nesprávnému...
12.08.2021 15:57

Praha plánuje přeměnit odpad ze spalovny v Malešicích na stavební materiál

Hlavní město chystá přeměnu desítek tun škváry, která vzniká při spalování odpadu v malešické spalovně, na stavební materiál. Místo odpadu, který se musí za desítky milionů korun ročně odvážet na...