Více času na podstatné

Novinky

10.08.2021 18:39

Veřejná konzultace: Ekodesign mobilních telefonů a tabletů

Evropská komise zveřejnila k připomínkování veřejnou konzultaci k Ekodesignu mobilních telefonů a tabletů a k uvádění spotřeby energie na energetických štítcích mobilních telefonů a tabletů. Tato...
10.08.2021 18:31

Nařízení Komise (EU) 2021/1297 - změna přílohy XVII nařízení REACH

Nové nařízení Komise (EU) 2021/1297, kterým se mění příloha XVII nařízení REACH, se týká perfluorkarboxylových kyselin, které obsahují 9 až 14 atomů uhlíku v řetězci (C9-C14 PFCA), jejich solí a...
10.08.2021 17:43

Frézování pařezů ničí ekosystémy v lese, varují ochranáři. Podle lesníků to zas tak špatné není

Pařezy, které zůstávají po kácení v lese, jsou důležité pro hmyz a další živočichy. Lesníkům ale překáží při strojovém zalesňování, proto je takzvaně frézují. Lesníci po této metodě likvidace...
10.08.2021 17:37

Sněmovní komise si předvolala první osoby k otravě Bečvy. Jedem podle nich nemusely být kyanidy

Loňskou ekologickou havárii v řece Bečvě nemusely způsobit kyanidy, míní někteří z těch, kteří v pondělí ve Zlíně mluvili se členy sněmovní vyšetřovací komise. Podle jejích zástupců je třeba také...
10.08.2021 07:53

Panel OSN apeluje na rychlé snižování emisí

Lidská činnost jednoznačně způsobila růst teploty na Zemi, stojí za nedávnými zásadními výkyvy klimatu, vlnou veder či záplavami a vedla k menší stabilitě celé planety. Vyplývá to ze zprávy, kterou...
08.08.2021 12:25

Program konference Životní prostředí – prostředí pro život

Na webových stránkách konference Životní prostředí – prostředí pro život byl uveřejněn program konference, kterou pořádá CENIA ve dnech 16. a 17. září (v Ballingově sálu Národní technické knihovny v...
08.08.2021 12:19

Nelegální přeprava odpadu z Německa bude stát českou firmu 200 tisíc korun

Společnost VS Transport & Logistic s.r.o. porušila při přeshraniční přepravě odpadů nařízení Evropského parlamentu a Rady a dostala tak pokutu ve výši 200 tisíc korun, která nabyla v červnu...
08.08.2021 12:12

Nový Věstník MŽP ke stažení

Ministerstvo životního prostředí vydalo další číslo Věstníku MŽP. V pořadí pátá částka v tomto roce obsahuje: Metodické sdělení odboru obecné ochrany přírody a krajiny MŽP k ustanovení § 9 odst. 8...
08.08.2021 12:09

Nová kritéria, při jejichž splnění přestává být recyklát z SDO, znovuzískaná asfaltová směs a výstupy ze zařízení určeného pro nakládání s BRO odpadem

Dnem 7. srpna 2021 nabyde účinnosti nová vyhláška č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, která je prováděcím právním předpisem k zákonu č. 541/2020 Sb., o odpadech a kde jsou uvedeny...
08.08.2021 12:00

Přečtené knihy mohou Pražané nově odkládat do re-use center

Přečtené knihy mohou Pražané nově odkládat ve sběrných dvorech ve Vysočanech, Spořilově a Horních Počernicích. Svazky budou z těchto pražských tzv. re-use center odebírat pracovníci společnosti...