Více času na podstatné

VYBERTE OBLAST:

VŠE - LEGISLATIVA - ODPADY - VODA - CHEMICKÉ LÁTKY - ENERGIE - DOTACE - AKCE

 

Novinky

12.11.2018 06:57

Vychází nový Věstník MŽP

Ministerstvo životního prostředí vydalo nové číslo Věstníku MŽP. Obsahem sedmé částky je: Sdělení odboru ochrany ovzduší, kterým se stanoví seznam reprezentativních měřících lokalit pro vyhlašování...
08.11.2018 20:49

Komise vyzvala Česko, aby upravilo své předpisy o kvalitě ovzduší

Největší rezervy z hlediska znečištění ovzduší má ČR podle ministra životního prostředí Richarda Brabce (ANO) v lokálním vytápění a dopravě. Lokální topeniště podle něj řeší tzv. kotlíkové dotace,...
02.11.2018 13:10

Lakovny porušily zákon o ochraně ovzduší. Dostaly pokuty 150 a 120 tisíc korun.

Inspektoři z oddělení ochrany ovzduší České inspekce životního prostředí (ČIŽP) v Brně uložili v říjnu 2016 pokutu 150 tisíc korun společnosti HAJDIK a.s., se sídlem...
31.10.2018 09:57

Znečištění ovzduší je v celé Evropě stále příliš vysoké

Z aktualizovaných dat a informací zveřejněných Evropskou agenturou pro životní prostředí (EEA) vyplývá, že i přes pomalé zlepšování kvality ovzduší jsou i nadále překračovány imisní limity a...
15.10.2018 12:18

Stop zápachu a emisím těžkých kovů. Podnikům a obcím pomůže 30milionová dotace

Obyvatele řady měst a obcí stále obtěžuje zápach z průmyslových areálů a jiných provozů, které ač splňují zákonem stanovené emisní limity, potýkají se s problémem zápachu. K nápravě a zlepšení...
10.10.2018 17:35

Potravinářský řetězec BILLA neprováděl zkoušky těsnosti u chladicích a mrazicích zařízení. Dostal pokutu 290 tisíc korun

Inspektoři z České inspekce životního prostředí (ČIŽP) z oddělení ochrany ovzduší uložili pokutu 290 tisíc korun společnosti BILLA spol. s r.o. za neprovádění zkoušek těsnosti u chladicích a...
03.10.2018 21:20

Europoslanci podpořili přísnější návrh na snížení emisí CO2 u aut

Evropský parlament se vyslovil pro přísnější snížení emisí oxidu uhličitého u nových aut, než jaké navrhovala Evropská komise (EK). Europoslanci zvedli ruku pro návrh, podle kterého od roku 2030...
03.10.2018 21:12

Zveřejnění dat v IRZ za rok 2017

Dne  30. 09. 2018 byly na webových stránkách https://www.irz.cz zveřejněny údaje ohlášené do Integrovaného registru znečišťování životního prostředí (IRZ). IRZ je veřejně přístupná databáze...
28.09.2018 19:39

SPČR: Stanoviska k poslanecké novele stavebního zákona a zákona o ochraně ovzduší

Svaz průmyslu a dopravy ČR vyjádřil k návrhu novely stavebního zákona nesouhlasné stanovisko. SP ČR s maximální odborností posuzuje každý návrh na změnu stavebního zákona, jehož současnou podobu...
27.09.2018 08:52

Ve Švédsku uvádějí revoluční bezemisní výrobu oceli v život

Výroba oceli je energeticky velmi náročná. V současné době jsou uhlí nebo zemní plyn.  Švédsko zahájilo spolupráci s průmyslem na vývoji alternativy. K tomuto účelu by měl sloužit vodík....