Více času na podstatné

VYBERTE OBLAST:

VŠE - LEGISLATIVA - ODPADY - VODA - CHEMICKÉ LÁTKY - ENERGIE - DOTACE - AKCE

 

Novinky

07.01.2020 18:33

Elektrárna Chvaletice odstraní prach ze spalin látkovými filtry

Elektrárna Chvaletice využije na odstraňování prachových částic ze spalin látkové filtry. Technologie se osvědčila v Teplárně Kladno, která loni přešla do vlastnictví skupiny Sev.en Energy, uvedl v...
19.12.2019 17:01

Firma provozovala lakovnu rozpouštědlových nátěrových hmot v rozporu s povolením. Inspektoři ČIŽP jí uložili pokutu 180 tisíc korun

Obchodní firma UNICON, spol. s r.o. z Třebíče provozovala zdroj znečišťování ovzduší - lakovnu rozpouštědlových nátěrových hmot ve Vladislavi, která je vyjmenovaným stacionárním zdrojem, v rozporu s...
19.12.2019 16:50

Aktualizace: Národního akčního plánu čisté mobility

Národní akční plán čisté mobility (NAP CM) vznikl na základě požadavku směrnice 2014/94/EU, která uložila členským státům vytvořit svůj národní rámec politiky na podporu rozvoje alternativních paliv...
12.12.2019 17:28

Pokuty za přestupky firem u vykazování emisí vzrostou

Horní hranice pokut firmám za přestupky týkající se vykazování emisí a nákupu emisních povolenek se zdesetinásobí na 20 milionů korun. Postihy zvýší vládní novela o podmínkách obchodování s...
10.12.2019 20:22

EU a Švýcarsko propojily systémy pro obchodování s emisemi

EU se dnes během zasedání COP25 v Madridu dohodlo se Švýcarskem na sladění systémů obchodování s emisemi. Od roku 2020 mohou být povolenky z obou systémů použity pro kompenzaci emisí vyskytujících...
09.12.2019 13:21

NKÚ: Česká republika nemá účinná daňová opatření, která by pomohla splnit cíle v ochraně klimatu

Nejvyšší kontrolní úřad prověřil finanční a daňová opatření z let 2015 až 2018, která by měla ČR pomoci v ochraně klimatu, pokud jde o snížení emisí u dopravy i domácností. Nastavení těchto opatření...
05.12.2019 17:37

Téměř čtvrtina vytipovaných aut nesplnila emise, ukázalo pilotní měření emisí na silnicích

Pilotní kontroly mobilního měření provedené experty Centra služeb pro silniční dopravu přímo na silnicích ukázaly, že každé čtrnácté auto neplní zákonné limity pro emise škodlivých látek. Tzv....
18.11.2019 21:21

Připomínky: Vyhl. o způsobu posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění

Předložená novela vyhlášky č. 330/2012 Sb., o způsobu posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění, rozsahu informování veřejnosti o úrovni znečištění a při smogových situacích, v platném znění si...
15.11.2019 06:03

Ministerstvo životního prostředí uvolnilo na výměny kotlů a půjčky další téměř dvě miliardy

Ministerstvo životního prostředí uvolní další 1,5 miliardy korun z programu Nová zelená úsporám (NZÚ) na výměnu zastaralých kotlů. Zájem o dotaci z třetí vlny takzvaných kotlíkových dotací převýšil...
11.11.2019 19:28

EU vydala v roce 2018 téměř 22 mld. euro na boj proti klimatickým změnám

Ze závěrů pátečního jednání Rady pro hospodářské a finanční záležitosti vyplývá, že se příspěvky EU a členských zemí na podporu snižování emisí v rozvojových zemích a dopadů klimatických změn od...