Více času na podstatné

Štítek: ECHA

ECHA zveřejnila nové nařízení Komise (EU) č. 453/2010 týkající se bezpečnostních listů

ECHA vybízí ke kontrole správnosti zařazení firmy mezi malé a střední podniky

ECHA vybízí ke kontrole správnosti zařazení firmy mezi malé a střední podniky

Opakujeme výzvu: ECHA vyzývá MSP žadatele o registraci k ověření velikosti své společnosti

Pozvánka na seminář REACH a CLP: výměna zkušeností, Praha, 17.2.2011

Pozvánka na seminář REACH a CLP: výměna zkušeností, Praha, 17.2.2011

Kontroly REACH a CLP budou zahájeny v létě roku 2011

Návrh pokynů pro sestavování bezpečnostních listů (SDS)

Prezentace z webové konference týkající se procesu dotazování