Více času na podstatné

Štítek: IRZ

Revize legislativy týkající se integrovaného registru znečišťování

Revize legislativy týkající se integrovaného registru znečišťování

Odpady z hygieny zaměstnanců a plnění ohlašovací povinnosti do IRZ

Stanovení polétavého prachu (PM10) pro účely IRZ

Otázky a odpovědi k IRZ – 5. část

Výpočet celkového množství úniku amoniaku do ovzduší ze zemědělských provozoven

Výpočet celkového množství úniku amoniaku do ovzduší ze zemědělských provozoven

Souhrnná zpráva o údajích nahlášených do IRZ za rok 2008

Dozorová činnost ČIŽP v oblasti integrovaného registru znečišťování za 1. čtvrtletí roku 2010

Metody stanovení znečišťujících látek v půdách