Více času na podstatné

VODNÍ ZPRAVODAJSTVÍ:

15.09.2017 09:39

Havel: Mediální údaje o (ne)kvalitě pitné vody nemají vypovídací hodnotu

Pesticidy ve vodách podzemních a mikroplasty ve vodách veškerých, včetně vody pitné, hýbají poslední dobou laickou veřejností. Bohužel je třeba konstatovat, že jde v drtivé většině o informace, jejichž cílem je především snaha o nárůst atraktivity příslušných médií, která je šíří. Mikroplasty...
14.09.2017 17:44

Se sledováním nejen mikroplastů v pitné i odpadní vodě by mohl pomoci Izrael

Česko-izraelská spolupráce v oblasti životního prostředí pokračuje. Ministr životního prostředí Richard Brabec a izraelský ministr životního prostředí Zeev Elkin dnes podepsali společnou deklaraci ke spolupráci ČR a Izraele v oblasti vody, ale také třeba ochrany ovzduší. Rýsuje se možná i...
11.09.2017 07:15

Co ukázal průzkum podzemních vod?

Česká geologická služby dokončila rozsáhlý průzkum o stavu podzemních vod. Z šestapadesáti zkoumaných regionů vědci označili celkem čtrnáct za rizikové. Zařadili k nim i Svitavsko v Pardubickém kraji či území západně od Veselí nad Lužnicí. Rajony bohaté na vodu, o nichž se ví dlouhá léta, pak leží...
07.09.2017 18:22

Stanovisko SOVAK ČR k přítomnosti mikroplastů ve vodách

SOVAK ČR dlouhodobě sleduje vývoj v oblasti identifikace přítomnosti nových znečišťujících látek (tzv. emerging pollutants) ve vodách a spolupracuje na přípravě legislativního rámce a regulace jak v přímo v ČR ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem a Ministerstvem zdravotnictví, tak i v EU...
07.09.2017 10:19

Vědci: Pitná voda na celé planetě je kontaminována plastem

Vědci analyzovali vzorky pitné vody ze dvanácti států celého světa. Výsledky jsou podle autorů studie katastrofální: 83 procent vzorků bylo kontaminováno vlákny plastu. Nejhůře dopadly Spojené státy, kde bylo kontaminovaných celkem 94 procent vzorků. Naopak nejlépe skončily evropské státy, včetně...

Reklama:

Mediální partneři rubriky:

Vodní hospodářství

 

Proč si pořídit naší Věrnostní kartu?

  • pravidelné novinky emailem
  • informace z jednání parlamentu a vlády
  • přehled legislativních novinek
  • podklady pro připomínkové řízení
  • přehled účinnosti nových předpisů
  • aktuální stav vývoje nového předpisu
  • legislativu EU (věstník, konzultace...)
  • další podrobnosti ZDE

Rychlá navigace:

 

Podklady - SUCHO
Vodoprávní úřad
Správci vodních toků
Vodohospodářský informační systém
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací ČR

Plánovaní v oblasti vod

Modré zprávy
Publikace vodovody a kanalizace v ČR
BAT - čištění odpadních vod a plynů
Seznam laboratoří
VÚV vodohospodářský T.G.M.
Český hydrometeorologický ústav
Lesy ČR
Vodní doprava v ČR

Státní plavební správa

Výklady
Koncepce vodohospodářské politiky MZe do roku 2015

Vodohospodářský slovník

Přehled osob pověřených MZe k provádění TBD nad VD a zpracování posudků pro zařazení VD do kategorií z hlediska TBD (k 1.4.2014)