Více času na podstatné

VODNÍ ZPRAVODAJSTVÍ:

28.08.2017 13:13

VaK: Údaje z majetkové a provozní evidence za rok 2016

Ministerstvo zemědělství (MZe) zveřejnilo Vybrané údaje majetkové evidence (VÚME) a Vybrané údaje provozní evidence (VÚPE) za rok 2016. Tyto údaje mají povinnost každoročně předávat vlastníci na příslušné vodoprávní úřady v souladu s ustanovením § 5 odst. 3 zákona o vodovodech a kanalizacích....
25.08.2017 14:29

Má program Dešťovka smysl?

Dešťovka je nový program, který má přivést lidi k zadržování vody z okapů. Ti, kteří touto vodou chtějí zalévat nebo s ní splachovat, mají už druhou šanci si při koupi zařízení odečíst z ceny státní podporu. Vodohospodáři i někteří komentátoři ale varovně zvedají prst, protože jde prý o gesto,...
24.08.2017 11:04

Zapeklitý problém spojený s vodou? Zadejte ho do soutěže Pro vodu

Potýká se váš region se suchem, nebo naopak povodněmi? Řeší vaše organizace neúspěšně úspory pitné vody či čistění použité vody? Zkuste najít řešení problematické situace s pomocí účastníků celostátní soutěže Pro vodu 2018. Ta nabízí obcím, školám, firmám, neziskovým organizacím i drobným...
23.08.2017 10:57

Dovoz odpadních vod

OTÁZKA: Naše společnost hodlá dovážet ze Slovenska odpadní vody, které vznikají při provozu biodegradační plochy pevných odpadů, jež jsou znečištěny ropnými látkami. Nejsme si však jisti, zda je takový dovoz z hlediska předpisů na ochranu ŽP povolen. Jaký máte názor? Na otázku odpovídá soudní...
22.08.2017 13:09

SOVAK ČR: Nejvyšší dlouhodobou jistotu zdrojů pitné vody představují veřejné vodovody

Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR, z.s. (SOVAK ČR) oceňuje veškeré aktivity státu v zajištění zásobování obyvatel České republiky pitnou vodou v lokalitách, kde jsou v současné době její zdroje nedostatečné. S ohledem na měnící se klima a rostoucí riziko sucha nicméně SOVAK ČR konstatuje, že...

Reklama:

Mediální partneři rubriky:

Vodní hospodářství

 

Proč si pořídit naší Věrnostní kartu?

  • pravidelné novinky emailem
  • informace z jednání parlamentu a vlády
  • přehled legislativních novinek
  • podklady pro připomínkové řízení
  • přehled účinnosti nových předpisů
  • aktuální stav vývoje nového předpisu
  • legislativu EU (věstník, konzultace...)
  • další podrobnosti ZDE

Rychlá navigace:

 

Podklady - SUCHO
Vodoprávní úřad
Správci vodních toků
Vodohospodářský informační systém
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací ČR

Plánovaní v oblasti vod

Modré zprávy
Publikace vodovody a kanalizace v ČR
BAT - čištění odpadních vod a plynů
Seznam laboratoří
VÚV vodohospodářský T.G.M.
Český hydrometeorologický ústav
Lesy ČR
Vodní doprava v ČR

Státní plavební správa

Výklady
Koncepce vodohospodářské politiky MZe do roku 2015

Vodohospodářský slovník

Přehled osob pověřených MZe k provádění TBD nad VD a zpracování posudků pro zařazení VD do kategorií z hlediska TBD (k 1.4.2014)