Více času na podstatné

VODNÍ ZPRAVODAJSTVÍ:

05.08.2009 10:13

seminář - ZÁKON O VODOVODECH A KANALIZACÍCH (20.8.2009)

DATUM : 20.8.2009 ČÍSLO: 942 NÁZEV SEMINÁŘE: ZÁKON O VODOVODECH A KANALIZACÍCH GARANT: Ing. Vladimír Jakoby ...
22.05.2009 13:48

POZOR: Změna územní působnosti složky ochrany vod ČIŽP!

Po analýze současného stavu územního členění oblastních inspektorátů ve složce ochrany vod a v zájmu zjednodušení agendy pro vodoprávní úřady, podnikatelské subjekty a styku s veřejností, dochází od 1.7.2009 ke změně územní působnosti ve složce ochrany vod České inspekce životního...
15.05.2009 09:15

Novela vodního zákona předána k projednání v orgánech Legislativní rady vlády a ve vládě

Dne 10. dubna 2009 byl vládě předán návrh zákona, který mění „vodní“ zákon č. 254/2001 Sb. Novela navazuje na tzv. malou novelu (zákon č. 1981/2008 Sb.).  Cílem navrhované novely je transpozice směrnice 2006/118/ES o ochraně podzemních vod před znečištěním a zhoršováním stavu a směrnice...

Reklama:

Mediální partneři rubriky:

Vodní hospodářství

 

Proč si pořídit naší Věrnostní kartu?

  • pravidelné novinky emailem
  • informace z jednání parlamentu a vlády
  • přehled legislativních novinek
  • podklady pro připomínkové řízení
  • přehled účinnosti nových předpisů
  • aktuální stav vývoje nového předpisu
  • legislativu EU (věstník, konzultace...)
  • další podrobnosti ZDE

Rychlá navigace:

 

Podklady - SUCHO
Vodoprávní úřad
Správci vodních toků
Vodohospodářský informační systém
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací ČR

Plánovaní v oblasti vod

Modré zprávy
Publikace vodovody a kanalizace v ČR
BAT - čištění odpadních vod a plynů
Seznam laboratoří
VÚV vodohospodářský T.G.M.
Český hydrometeorologický ústav
Lesy ČR
Vodní doprava v ČR

Státní plavební správa

Výklady
Koncepce vodohospodářské politiky MZe do roku 2015

Vodohospodářský slovník

Přehled osob pověřených MZe k provádění TBD nad VD a zpracování posudků pro zařazení VD do kategorií z hlediska TBD (k 1.4.2014)