Více času na podstatné

Naše služby:

CEMC – České ekologické manažerské centrum disponuje odborným a zkušeným týmem, který Vám v rozsáhlé a komplikované problematice REACH nabízí komplexní služby.


Nabídka služeb:

  • Školení
  • Služby v oblasti předregistrace a registrace

 

V případě zájmu o naše služby nás kontaktujte emailem: reach@cemc.cz, anebo telefonicky: +420 274 784 417. Rádi Vám sdělíme podrobnější informace a vypracujeme cenovou nabídku.

 

ŠKOLENÍ

CEMC nabízí v problematice REACH, CLP a biocidů služby v oblasti školení pod vedením odborných lektorů. Aktuální seznam školení včetně bližších informací a přihlášek naleznete zde.

 

PŘEDREGISTRACE  a REGISTRACE

Předregistrace probíhaly do 30. 11. 2008, avšak i po tomto termínu je možné za určitých podmínek látky předregistrovat a získat tak odkladný termín na vlastní registraci (více). Pokud Vám připadá proces předregistrace příliš složitý a nechcete ztrácet příliš svého drahocenného času, CEMC právě Vám nabízí své komplexní služby. Cílem této služby je identifikovat a předregistrovat požadované látky klienta. Součástí spolupráce je také veškerá konzultační podpora.

 

CEMC se dále zaměřuje na asistenční služby v oblasti registrace látek. Nabízíme management procesu registrace látek, tedy od komunikaci v rámci jednotlivých SIEF anebo konsorcií, až po služby zajištění všech potřebných údajů pro vytvoření kompletní registrační dokumentace. Služby registrace zahrnují:

  • Instalace IUCLID (včetně potřebných doplňků);
  • Zadávání a vyplňování údajů registrační dokumentace v programu IUCLID 5;
  • Poradenství a zastupování společnosti v rámci SIEF (Fórum pro výměnu informací);
  • Poradenství při jednání s členy dodavatelského řetězce za účelem sběru dat;
  • Poradenství při sběru a vyhodnocování potřebných dat včetně poradenství při zadávání potřebných analýz;
  • Předložení registrační dokumentace prostřednictvím REACH-IT v rámci společného předložení (joint submissions).
  • Asistenční služby při jednání s Agenturou ECHA.

Pozn.: CEMC tyto služby nabízí ve spolupráci s Ing. Oldřichem Petirou, CSc., předním expertem na problematiku CHLP.