Více času na podstatné

STAHUJ:

Označení a popis dokumentu

Soubor ke stažení:

Symboly nebezpečnosti (PDF) 2004s232p04_symboly.pdf (61,6 kB)
Výstražné symboly a písmenná označení nebezpečných vlastností (příloha č. 5 vyhl. 402/2011 Sb.) PDF (165kB)
R věty (Seznam standardních vět označujících specifickou rizikovost - příloha č. 6 vyhl. 402/2011 Sb.) PDF (260kB)
S věty (Seznam standardních pokynů pro bezpečné zacházení - příloha č. 7 vyhl. 402/2011 Sb.)  PDF (195kB) 
Text nařízení REACH (verze ze dne 6.4.2011) PDF
Text nařízení CLP (verze ze dne 30.3.2011) PDF
Výstražné symboly nebezpečnosti (Příloha V nařízení CLP) DOC  [EN]
Přehled standardních vět o nebezpečnosti (Příloha III nařízení CLP) DOC [EN]
Seznam harmonizovaných klasifikací a označení nebezpečných látek (Příloha IV, tab. 3.1 nařízení CLP) DOC [EN]
Písemné poky pro řidiče ADR Pokyny pro ridice_ADR09.pdf (232,3 kB)
Bezpečnostní značky ADR ADR_bezpečnostní značky_b.doc (226 kB)
Zásady pro poskytování první pomoci při expozici chemickým látkám  odkaz ZDE (www.tis-cz.cz, část publikace)