Více času na podstatné

Diskusní téma: DISKUZE

Datum: 12.06.2013

Vložil: Martin Mach

Titulek: Re: sklady chemikálií

Dobrý den, pojem skladování hledejte v příslušné ČSN normě - definice pojmů. Co do množství, studujte PBŘS předmětné stavby, rsp. objektu (samostatně/volně stojící sklad). Zde by mělo být technikem PO stanoveno maximální množství jednotlivých tříd nebezpečnosti. Primárně čerpejte s výše uvedených zdrojů.

Pěkný den.

Datum: 30.07.2009

Vložil: Ing.Anna Suchá

Titulek: Předlékařská první pomoc.

Víceméně se jedná o dotaz. Prosím Vás, můžete mi sdělit kontakt nebo doporučit kde bych sehnala materiály ( CD, internet. adresu , písemný materiál) k poskytování předlékařské první pomoci při nehodách s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky?

Děkuji Vám předem.

P.s. Velmi jsem uvítala názorné ukázky jak prakticky využít sorpčních a hasících prostředků a moc Vám za ně děkuji.

Datum: 06.08.2009

Vložil: j.

Titulek: Re: Předlékařská první pomoc.

Tyto informace najdete v bezpečnostních listech případně ve vydaných písemných pravidlech pro určitý okruh CHLP. Dále se můžete obrátit na svého či závodního lékaře, případně zkuste specializované weby zabývající se první pomocí (www.prvni-pomoc.com)

Datum: 11.03.2014

Vložil: Ludmila Nováková

Titulek: Re: Předlékařská první pomoc.

Materiály k první pomoci najdete na stránkách KHS Brno - www.khsbrno.cz,
vlevo kliknete na Hygienu práce, dole je související odkaz - Zasažení chemickými látkami - zásady první pomoci.