Více času na podstatné

Voda

 

1. Kdekoliv v terénu zadržujte vodu např. vytvořením hrázek, rybníčků, vysazováním stromů apod. Zvýšíte tak její zasakování a udržíte vodu v krajině, snížíte erozi půdy a zabráníte škodám na vlastním anebo cizím majetku, popřípadě škodám na životech. Přispějete ke zlepšení lokálního klimatu.

 

2. Pokud máte v okolí studánku, všímejte si jí, pečujte o ni, a hlavně nedovolte, aby ji někdo zničil, zavezl, anebo zastavěl. Ochrana pramenů patří ke kultuře vyspělé společnosti. Navíc se Vám může stát, že ji budete někdy opravdu potřebovat.

 

3. Nechte přírodu žít. Mokřady a tzv. zanedbaná místa v krajině jsou ostrůvky, kde se přírodě a biodiverzitě daří. Uvědomte si, že zde ještě funguje přirozené zasakování a zadržování vody. Nepřipusťte, aby z těchto míst vznikly parky s cestičkami anebo tenisové kurty. Přeměna „divoké“ krajiny zvyšuje odtok vody z krajiny!

 

4. Pro přírodu a krajinu je největší nebezpečí technická krása. Hrbolatá bažina s kopřivami je pro Vás stokrát prospěšnější. Proto dohlédněte, aby zásahy do krajiny nezpůsobovaly zrychlené proudění srážkové vody, erozi a nebránily zasakování vody do terénu.

 

5. Neznečišťuj krajinu a potoky přímo ani nepřímo svým chováním. Předcházejte nezajištěnému skladování nebezpečných látek. Vyhýbejte se nevhodnému hospodaření v krajině, které podporuje erozi půdy.

 

6. Chraňte přirozenou biodiverzitu. Nevysazuj do potoků a tůní ryby a další živočichy, kteří tam nepatří. Vyhni se pěstování rostlin (i okrasných), které mají invazívní chování.

 

Myslete na svou kapsu, přemýšlejte jak opravdu ušetřit

7. Cena vody v budoucnosti i nadále poroste, a poroste i její podíl na celkových nákladech domácností. Například v roce 2011 vzrostla průměrná cena vodného a stočného, oproti předchozímu roku, o 6,1%. Zamyslete se, jestli není možné něco změnit, zmírnit zbytečné plýtvání vodou a ušetřit tak. Platí to stejně pro obyvatele městského činžáku jako obyvatele pro majitele domků.

 

8. Průměrná denní spotřeba vody v domácnostech se u nás pohybuje kolem 90 litrů na osobu, což v případě čtyřčlenné rodiny reprezentuje necelých 9 000 Kč/rok. To už je zajímává částka, nemyslíte? Uvědomte si, že většina této vody se spotřebuje na splachování, praní, koupání, mytí nádobí a podlahy, proto se zejména zde bez výrazného snížení komfortu dá nejvíce ušetřit v rodinném rozpočtu.

 

9. Nepouštějte kohoutky, když voda právě nemusí téci! Například při mytí, čištění zubů, holení, apod. Pokud necháte téci vodu po celou dobu čištění zubů, která se pohybuje kolem 2 min, pak zbytečně kohoutkem proteče 18 – 20l/min. vody, či-li jedno čištění zubů vás přijde cca na 2,50 Kč!

 

10. Pokud chcete pít studenou vodu z kohoutku, neodtáčejte ji, raději použijte karafu s vychlazenou vodou z ledničky.

 

11. Instalujte si na vodovodní baterie tzv. perlátory, které budí dojem, že teče více vody než ve skutečnosti, a tím šetří za vás a bez vašeho vědomí. Běžně kohoutkem proteče 18 – 20l/min., dnešní perlátory nabízí omezení průtoku na 2 - 8l/min. a to už je znatelná úspora! Pozn.: preferujte anti vápenné perlátory, ve kterých se neusazuje vodní kámen ani bakterie a není třeba je tak často čistit.

 

12. Využívejte sprchy s moderními úspornými hlavicemi, které vám v průměru ušetří až 30 % vody. Pokud bude navíc sprchová hlavice vybavena i tzv. stop ventilem, pak můžete ušetřit dalších 30 %. Výhodou je, že po namydlení ihned teče voda o požadované teplotě.

 

13. Používejte pákové baterie, zkracují dobu nastavování správné teploty vody a minimalizují tak zbytečné plýtvání vodou. Ideálním řešením jsou termostatické baterie, které dokáží uspořit až 50 % vody jen díky tomu, že si teplotu vody nastavíme předem.

 

14. Nedopusťte, aby vám kapal kohoutek anebo protékala toaleta. Mírně kapající kohoutek představuje ztrátu okolo 25 litrů vody za den. Pokud kape kohoutek silně, můžete ztratit až 60 litrů vody denně. Ještě horší je to s toaletou. Protékající toaleta může způsobit únik 150 až 2000 litrů vody denně!

 

15. Máte pocit, že vám protéká záchod, ale nevíte jak to ověřit? Použijte potravinářské barvivo, které upozorní na protékání barevným proužkem v míse.

 

16. Dávej přednost sprchování před plnou vanou. Sprchováním se spotřebuje cca 3x méně vody, ale pozor vše je závislé na čase sprchování! Pokud se zapomeneme a strávíme sprchováním např. 10 min., pak je spotřeba vody téměř totožná s koupelí ve vaně!

 

17.  Instalujte doma úsporné záchody s nízkou spotřebou vody. Klasickou nádržkou na jedno spláchnutí proteče kolem 10 litrů vody, v případě nádržky s možností dvojitého splachování, proteče pouze 6 l na plné a 3 l na poloviční spláchnutí. Pokud chcete ušetřit, ale investice do nové nádržky s dvojitým splachováním, vám přijde vysoká, pak využijte alternativní řešení tzv. automatický WC stop. Montáž zvládnete sami, pořizovací cena začíná od 250 Kč a návratnost je 3 až 6 měsíců. Díky jeho instalaci si sami můžete nastavit objem spotřebované vody na malé a velké spláchnutí.

 

18. Při vaření vajec stačí naplnit hrnec vodou pouze z poloviny, jelikož se vajíčka uvaří i ve vznikající páře. Šetříte tak vodu i energii, ale nikdy nezapomínejte na pokličku!

 

19. Mytí nádobí pod tekoucí vodou je velice nehospodárné, při průměrném průtoku 18 – 20 l/min., nám za 10 min. proteče mezi rukama 180 – 200 l vody (tj. cca 12 – 13Kč pouze za vodu bez uvážení ceny tepla). Pro vaši představu, toto množství by naplnilo velkou vanu! Pokud nemáte myčku, myjte raději nádobí v napuštěném dřezu, spotřeba vody by pak neměla přesáhnout 40 l (2,70 Kč). Pozn.: Spotřeba dnešních myček na nádobí se v úsporném režimu blíží k 10 l na jeden mycí cyklus.

 

20. Při nákupu nové pračky uvažte nejen vzhled, rozměr, objem/váhu náplně, otvírání a spotřebu energie, ale zaměřte se na spotřebu vody! Kolem roku 1980 nebyla výjimkou spotřeba kolem 180 l na prací cyklus, avšak dnes se spotřeba praček pohybuje pod 50 litry. Pokud chcete maximálně ušetřit, pak perte vždy s plnou pračkou, důsledně vybírejte správný program a třiďte důsledně prádlo. Pokud máte tvrdou vodu, používejte změkčovač nebo gelové prací prostředky, ale s mírou!

 

Další rady do domácnosti

21. Pračky a myčky na nádobí zapínejte, až budou opravdu plné a pokud to umožňují, využívejte úsporných režimů. Při výběru mycích a pracích prášků a prostředků vybírejte takové, které obsahují minimum látek nebezpečných vodnímu prostředí. Obecně platí, že čím více aditiv, tím hůře pro odpadní vody a životní prostředí! Ideálně preferujte přípravky s atesty „šetrné k životnímu prostředí“.

 

22. Balená voda není po kvalitativní stránce lepší než voda z veřejného vodovodu a ještě šetříte svou kapsu! Výhodou pitné vody z kohoutku je, že je bezpečnější než voda balená, jelikož je kontrolována několikrát denně, oproti pouhé jedné kontrole při stáčení v případě balených vod. Avšak tím nejdůležitějším aspektem je cena, kdy vás např. pouhý litr minerální vody v PET lahvi stojí stejně jako 100 litrů vody z kohoutku! Nezapomínejte ani na ekologický aspekt, spojený s plastovými obaly. Pravdou však je, že nošením balené vody z obchodu zlepšujete svou fyzickou kondici. Pozn.: věděli jste, že limonády se většinou vyrábí z vodovodní vody?

 

23. Pokud máte pochyby o jakosti své pitné vody, nebo vám jen nechutná, prozkoumej stav své přípojky a domovních rozvodů. Mnoho domácností má ještě v rozvodech olověné trubky a ty je třeba odstranit co nejdříve! Zajímejte se o stáří přívodního potrubí a rozvodů, možná, že si napravíte chuť z vody, ochráníte své zdraví a ještě ušetříte na vodném!

 

24. Využívejte samo zavlažovacích truhlíků, zabráníte přelévání rostlin a plýtvání vodou.

 

25. Stavíte dům? Uvažujte o hospodaření s vodou na 30 let dopředu! Uvažujte tedy o studni, sběru dešťové vody, separátním čištění odpadních vod, o odděleném svedení hnědých a šedých vod, záchodech s dvojitým splachováním, sprchovém koutu vedle vany. Tyto investice se v dlouhodobém měřítku vyplatí.

 

26. Pokud máte zahradu, nenechávejte dešťovou vodu ze střechy zbytečně odtékat do kanalizace. Sbírejte ji a využívejte např. na zalévání, praní, anebo splachování. Dej ale pozor na hygienické hledisko a také na to, abyste nešidili na stočném (je vypočteno z vodného)!

 

27. Domácí systémy čištění odpadních vod jsou zvláště citlivé na znečištění nebezpečnými látkami. Zvláště chceme-li část odpadní vody dále využívat, měli bychom se vyhnout používání nebezpečných látek. Protože zůstanou u nás na zahradě a v naší domácí zelenině a pravděpodobně i v našem těle! Pozor, varování platí i pro prostředky pro údržbu domácnosti.

 

28. Pokud nejste připojeni na veřejnou kanalizaci a uvažujete o nezávislých systémech likvidace odpadních vod ze své domácnosti, uvažujte ekonomicky s výhledem na 20-30 let. Kromě investičních nákladů vybraného řešení uvažte provozní náklady, které v dlouhodobém výhledu nakonec mohou zhoršit ekonomiku!

 

29. Malé domovní čistírny vybírej obezřetně, s ohledem na svůj režim produkce odpadních vod a podle jejich atestů kvality. Vždy se poraďte s odborníkem!

 

30. Stavíte dům? Dejte si pozor, abyste nekontaminovali podzemní vodu použitím nevhodných materiálů anebo technologií a to nejen během vlastní stavby. Například stačí podložit cestu stavební sutí s asfaltem, a sousedé v blízkém okolí mají po studni.

 

31. Uvažujete o instalaci malé domovní čistírny? Zvažte také výhody kořenové čističky, která je bezúdržbová, nevyžaduje energii a není závislá na trvalém přítoku odpadní vody, tedy ani na Vaší přítomnosti či nepřítomnosti v objektu. Deset centimetrů čtverečních dokáže za den vyčistit až 1 litr vody, proto počítej s tím, že na kořenovou čističku budeš potřebovat minimálně cca 5 m2 na jednoho člena domácnosti.

 

32. Chcete-li správně ručně mýt nádobí, pak postupujte podle těchto základních kroků (postup je podložen vědeckou studií):

§ z nádobí seškrábněte stěrkou zbytky potravin,

§  dejte nádobí na chvíli odmočit do dřezu (čím zaschlejší jsou zbytky jídla, tím delší bude odmáčení),

§  začněte s mytím toho nádobí, které je méně špinavé a méně zaschlé,

§  opláchněte nádobí v dřezu se studenou vodou,

§ dejte na odkapávač. Nádobí nechte uschnout, není třeba jej utírat!

 

Upozornění:

33. Neohrožujte kanalizaci a provoz čistírny odpadních vod vysypáváním anebo vyléváním jedovatých látek, nepoužitých a prošlých léků, barev, rozpouštědel, ale i kuchyňských olejů, do odpadu!

 

34. odpadním vodám nepřidávejte nic, co tam nepatří! Drtiče odpadů v kuchyňských dřezech jsou sice moderní a elegantní, ale také zároveň zvyšují zatížení komunálních odpadních vod. Zbytky potravin patří výhradně do popelnice anebo tříděného odpadu!

 

35. Z  použité vody se nutně stane voda odpadní, kterou je nutno čistit. Vyvarujte se proto jejímu nelegálnímu vypouštění bez čištění s vidinou ušetřit. V 21. století je to opravdu nemravnost, která může být pokutována.

 

36. Zjednodušení údržby domácnosti použitím zázračných chemických přípravků je jistě krásné, následkem je ale zvýšené zatížení domácích odpadních vod různými specifickými látkami. Příkladem mohou být preparáty do myček nádobí, které vedle drsných odmašťovadel obsahují např. preparáty pro ochranu příborů před korozí, což jsou rezistentní látky škodlivé životnímu prostředí. Preferujte přípravky, které jsou šetrné.

 

37. Oleje, hnojiva, pesticidy a další nebezpečné látky skladujte a uchovávejte tak, aby nemohly být vyplaveny deštěm nebo zasáknuty do podzemní vody. I malá množství mohou nadlouho znehodnotit podzemní vody nebo porosty.

 

38.  Maluješ, lakuješ, anebo natíráš? Nikdy nevylévej zbytky barev a rozpouštědel do kanalizace, ty patří do sběrných dvorů!

 

39. Mytí auta na zahradě nebo na veřejném prostranství s použitím saponátů vede ke kontaminaci okolí a podzemní vody. Na březích toků je toto chování zvláště nemravné a zároveň se dopouštíte přestupků s možností uložení pokuty. Dopřejte raději sobě i vašemu autu komfort myčky, která je úspornější a využívá recyklované vody.

 

40. Víte, že jeden litr motorového oleje dokáže znečistit vodní plochu o velikosti až 1 km2? Škodlivost spočívá v tom, že olej znepřístupní živočichům a rostlinám přístup ke kyslíku.  Pozor týká se to i užitečných bakterií v čistírnách odpadních vod!

 

41. Komposty zakládej tak, aby je deště nevyplavily, a aby zbytečně neprosakovaly pod zem a do podzemní vody.

 

42. Pokud udržujete svůj trávník chemicky, pak si při výběru přípravků uvědomte, že všechny tyto použité látky se vsakují do podzemních vod. Buďte proto ještě obezřetnější pokud využíváte vodu z vlastní studně.

 

43. Vylévání nebezpečných látek (barvy, rozpouštědla) na terén vede ke znečišťování povrchových i podzemních vod. Totéž platí i pro hnojiště apod.

 

44. Vyhazování odpadů v blízkosti potoků (i občasných) vede k jejich  nebezpečnému znečišťování!!!

 

45. Víte, že na čerpání a vypouštění odpadní potřebujete povolení od vodoprávního úřadu? Povolení na vypouštění odpadních vod nepotřebujete jen tehdy, pokud vaše domovní čistírna nebo septik jsou napojeny na veřejnou kanalizaci anebo používáte vyváženou žumpu. Povolení potřebujete na čerpání vody z potoka, pokud k tomu používáte zařízení. Totéž platí pro využívání vlastní studny. Povolení vydává příslušný vodoprávní úřad. Povolení nepotřebujete, pokud vodu z řeky nabíráte ručně a v případě studny, když jí nepoužíváte.

 

46. Víte, že za nepovolené čerpání, anebo vypouštění odpadní vody můžete dostat pokutu až 50 tis. Kč, a pokud jste právnickou osobou pak až 10 mil. Kč?

 

47. Víte že, pro kanalizaci jsou nejvíce nepříjemné oleje a tuky z fritovacích hrnců? Usazují v tělese kanalizace a mohou ucpat průchod odpadní vody a navíc nepříjemně zapáchají. V případě domácích systémů čištění odpadních vod výrazně snižují účinnost čištění. Tuky z fritovacích hrnců tedy raději odneste do sběrného dvora, kam patří!

 

Pro informaci:

48. Havárie a přerušení dodávky vody může nastat kdykoliv, počítejte s tím. Zajistěte si telefonní číslo na dispečink provozovatele rozvodné sítě. Neuděláte chybu, pokud máte doma alespoň na vaření pohotovostní zásobu vody.

 

49. Dvojí vodovody pitná a „horší“ voda v jedné domácnosti vedou k hygienickému riziku. Proto pamatuj, že se nikdy nesmí propojit!

 

50. Hlídejte rozvody teplé vody, ve kterých se mohou namnožit bakterie, které pak můžeme např. vdechnout ve sprše. Tady převaření nepomáhá.

 

51. Pokud máte studnu, nenechejte ji chátrat i když ji zrovna nevyužíváte. Voda z vodovodu bude v budoucnu jen a jen dražší a třeba ji časem ještě rádi využijete.

 

52. Víte, že „zelenou“ střechou můžete zadržet až 30 % srážkové vody a tak odlehčit kanalizačnímu systému?

 

53. Jak moc znečištěnou odpadní vodu můžete do kanalizace vypouštět, to určuje kanalizační řád, který vychází z vodního zákona a ze zákona o vodovodech a kanalizacích.

 

54. Věnujte pozornost návodům k bílé technice (pračka, lednička, myčka atd.), zejména prostudujte možnosti jejich provozu v úsporném režimu, a také možnosti používání chemikálií šetrnějších k životnímu prostředí, a to bez snížení jejich užitné hodnoty.