Více času na podstatné

VYBERTE OBLAST:

VŠE - LEGISLATIVA - ODPADY - VODA - OVZDUŠÍ - ENERGIE - DOTACE - AKCE

 

Novinky

16.03.2020 15:44

Firma dovážející na trh nebezpečné chemické směsi porušila chemický zákon i nařízení EU. Dostala pokutu 120 tisíc korun

Pravomocnou pokutu 120 tisíc korun uložili inspektoři z České inspekce životního prostředí v Hradci Králové společnosti GRASS EU s.r.o. za porušení chemického zákona a nařízení Evropského parlamentu...
10.03.2020 17:19

Máte další informace k použití 7 látek navržených pro autorizaci?

CHA zahájila veřejnou konzultaci k návrhu 10. doporučení na zařazení dalších 7 látek na seznam látek podléhajících povolení. Konzultace potrvá do 5. června 2020. ECHA pravidelně doporučuje látky z...
05.03.2020 13:49

Pět návrhů na identifikaci látek vzbuzujících mimořádné obavy (SVHC)

Upozorňujeme na veřejnou konzultaci k návrhům na identifikaci dalších 5 látek vzbuzujících mimořádné obavy. Látky navržené k identifikaci jako látky SVHC a příklady jejich...
02.03.2020 20:12

V roce 2019 bylo zkontrolováno o 50 % více dokumentací kvůli dodržování kontroly souladu

V roce 2019 zvýšila ECHA o 50 % počet kontrol dokumentací. Byly vyžádány informace k objasnění dlouhodobých účinků chemických látek na lidské zdraví a životní prostředí, pokud nebylo zřejmé, zda je...
02.03.2020 14:00

Pozvánka na kurz CHELEPO – Chemická legislativa pro průmysl a obchod

Víte o všech legislativních novinkách a povinnostech z nich plynoucí, v oblasti chemických látek a směsí? Zajímá vás zpětné získávání chemických látek z odpadů, oznamování nebezpečných chemických...
27.02.2020 19:19

Veřejná konzultace k návrhům harmonizované klasifikace a označování pro 6 látek

V současné době probíhá další veřejná konzultace k návrhům harmonizované klasifikace a označování (CLH) v termínu do 24. dubna 2020. ECHA zahájila veřejnou konzultaci k návrhu harmonizované...
27.02.2020 19:17

Společnosti musí poskytnout více údajů o nanoformách

ECHA dosud obdržela nízký počet registračních dokumentací k nanomateriálům (pouze 10%, toho, co očekávala). Do 1. ledna 2020 bylo registrováno pouze 36 látek v nanoformách podle aktualizovaných...
27.02.2020 18:15

Invakuace, hoření skládek, nanobezpečnost i to je letošní APROCHEM

Rizikoví manažeři musí počítat s celou paletou rizik vyplývajících ze změn prostředí, změny klimatu, transformace evropské společnosti, dopadů geopolitiky, kybernetické bezpečnosti, generační...
21.02.2020 18:04

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/217 mění přílohu VI nařízení (ES) č. 1272/2008

V Úředním věstníku EU bylo zveřejněno nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 (nařízení CLP) - zveřejněno 18. 2. 2020. Nařízení...
19.02.2020 13:50

Otestujte databázi SCIP pro sledování škodlivých chemických látek ve výrobcích

Společnosti mohou nyní otestovat databázi SCIP týkající se výrobků obsahujících látky SVHC z Kandidátského seznamu. Konečná databáze bude spuštěna koncem roku 2020 a společnosti budou muset...