Více času na podstatné

VYBERTE OBLAST:

VŠE - LEGISLATIVA - ODPADY - VODA - OVZDUŠÍ - ENERGIE - DOTACE - AKCE

 

Novinky

29.11.2019 10:49

Veřejná konzultace k návrhům harmonizované klasifikace a označování pro 2 látky

ECHA zahájila veřejnou konzultaci k návrhům harmonizované klasifikace a označování (CLH) v termínu do 24. ledna 2020. Probíhá další veřejná konzultace k návrhu harmonizované klasifikace a označování...
25.11.2019 18:42

Společnosti musí zlepšit informace o nebezpečných látkách ve výrobcích

Pilotním projektem Fóra o prosazování v 15 zúčastněných zemích bylo zjištěno, že 12% kontrolovaných výrobků obsahuje látky SVHC. Většina dodavatelů (88%) předává spotřebitelům nedostačující...
22.11.2019 18:44

Pozvánka: 10. ročník konference Chemická legislativa 2020

Konference Chemická legislativa 2020 je první konference o managementu chemických látek v roce, a také jediná v ČR, kde máte možnost si na jednom místě vyslechnout informace o tom, co Vás v oblasti...
20.11.2019 17:56

Evropská komise přepracuje svůj další návrh na regulaci olověného střeliva

Česká republika, konkrétně zástupci Ministerstva životního prostředí, včera odmítli další návrh Evropské komise na regulaci použití olověného střeliva na území členských států EU. Evropská komise, s...
14.11.2019 19:58

Inspektoři v EU se zaměří na autorizační povinnosti podle nařízení REACH

Fórum o prosazování rozhodlo o hlavním projektu zaměřeném na autorizaci podle REACH. Byl také iniciován pilotní projekt týkající se znovuzískaných látek a projekt ke klasifikaci směsí se zaměří na...
08.11.2019 15:33

Aktualizace portálu ECHA pro oznámení toxikologickým střediskům zahrnutím služby system-to-system

ECHA spustila aktualizovanou verzi portálu pro oznámení toxikologickým střediskům, která zavádí vylepšení podporující aktualizace oznámení a službu system-to-system (S2S). Nejdůležitější novinky u...
31.10.2019 17:32

Veřejná konzultace k limitním hodnotám expozice na pracovišti pro 2 látky

ECHA zahájila veřejnou konzultaci k limitním hodnotám expozice na pracovišti pro olovo a jeho sloučeniny a diisokyanáty v termínu do 16. prosince 2019. Na žádost Komise agentura ECHA hodnotila dvě...
30.10.2019 21:13

Olovo: Vláda se dohodla s myslivci i rybáři

Snaha Evropské unie zakázat olovo ve střelivu a rybářském náčiní vyvolal mezi českými myslivci, střelci a rybáři velké pozdvižení. Prozatím si však mohou oddechnout - vláda problematiku olova v...
25.10.2019 15:21

Členské státy budou hodnotit 74 látek v letech 2020 – 2022

ECHA v rámci průběžného akčního plánu Společenství (CoRAP) navrhla 74 látek k hodnocení členskými státy v letech 2020-2022. Registranti těchto látek by měli spolupracovat se svými koregistranty a...
22.10.2019 20:40

Veřejná konzultace k návrhu vědeckého stanoviska EFSA k charakterizaci kumulativních účinků pesticidů na nervový systém a na štítnou žlázu

EFSA vyzývá k veřejné konzultaci k návrhu vědeckého stanoviska k charakterizaci kumulativních účinků pesticidů na nervový systém (akutní účinky) a na štítnou žlázu (chronické účinky) v termínu do...