Více času na podstatné

VYBERTE OBLAST:

VŠE - LEGISLATIVA - ODPADY - VODA - OVZDUŠÍ - ENERGIE - DOTACE - AKCE

 

Novinky

01.10.2019 16:39

CHLP: Veřejné konzultace a stanovisko

SEAC přijal stanovisko k omezení polycyklických aromatických uhlovodíků v granulích a mulčích používaných jako výplňový materiál v syntetických trávnících. RAC přijal stanovisko k návrhu na omezení...
27.09.2019 10:58

Změna nařízení REACH

V Úředním Věstníku EU vyšlo Nařízení Komise (EU) 2019/1390 ze dne 31. července 2019, kterým se přizpůsobuje technickému pokroku příloha nařízení (ES) č. 440/2008, kterým se stanoví zkušební metody...
23.09.2019 14:18

Recyklační středisko shromažďovalo odpady mimo kontejnery na volné ploše a porušilo tím provozní řád. Dostalo už druhou pokutu

Inspektoři z České inspekce životního prostředí (ČIŽP) z oddělení odpadového hospodářství v Ostravě uložili pokutu 200 tisíc korun společnosti ECOPAK, spol. s r.o. Firma ve svém recyklačním...
18.09.2019 13:05

SCIP databáze zlepší transparentnost informací o nebezpečných látkách v předmětech

ECHA zveřejnila informační požadavky pro připravovanou databázi předmětů, které obsahují látky z Kandidátského seznamu (SVHC). Společnosti budou muset do databáze požadované informace předkládat od...
17.09.2019 18:40

Řetězec Penny Market neplnil povinností týkající se označování nebezpečných chemických směsí. Dostal pokutu 140 tisíc korun

Inspektoři z oddělení odpadového hospodářství České inspekce životního prostředí (ČIŽP) v Hradci Králové uložili pokutu 140 tisíc korun společnosti Penny Market s.r.o. za porušení chemického zákona...
10.09.2019 19:03

Čtyři návrhy na identifikaci látek vzbuzujících mimořádné obavy (SVHC)

Upozorňujeme, že probíhá veřejná konzultace k návrhům na identifikaci 4 dalších látek vzbuzujících mimořádné obavy. Látky navržené k identifikaci jako látky SVHC a příklady jejich...
02.09.2019 13:12

Nepropásněte podzimní termín kurzu CHELEPO – Chemická legislativa pro průmysl a obchod

Zajímá Vás, jak vytvořit expoziční scénáře pro směsi, jakut správně sestavený bezpečnostní list, jak značit ošetřené předměty, co bude po Brexitu nebo jaké jsou novinky v oznamování chemických...
30.08.2019 12:12

Veřejná konzultace k návrhu harmonizované klasifikace a označování (isokyanátů)

ECHA vyzývá k veřejné konzultaci k návrhům harmonizované klasifikace a označování (CLH) v termínu do 25. října 2019. V současné době probíhá veřejná konzultace k návrhům harmonizované klasifikace a...
22.08.2019 14:40

Rozsudek Evropského soudu o identifikaci bisfenolu A jako látky SVHC

Dne 11. července 2019 vydal Evropský soudní dvůr rozsudek ve věci T-185 / 17, kterým v plném rozsahu zamítl žalobu podanou společností PlasticsEurope. Tato společnost nesouhlasila se zařazením látky...
22.08.2019 14:35

Veřejná konzultace k návrhům harmonizované klasifikace a označování 5 chemických látek

ECHA zahájila veřejnou konzultaci k návrhům harmonizované klasifikace a označování (CLH) v termínu do 11. října 2019 (zveřejněno ECHA 14. 8. 2019). V současné době probíhá další veřejná konzultace k...