Více času na podstatné

VYBERTE OBLAST:

VŠE - LEGISLATIVA - ODPADY - VODA - OVZDUŠÍ - ENERGIE - DOTACE - AKCE

 

Novinky

25.03.2019 08:14

ECHA zahájila veřejnou konzultaci k návrhům harmonizované klasifikace a označování 4 chemických látek

Dne 18. 3. 2019 zahájila ECHA veřejnou konzultaci k návrhům harmonizované klasifikace a označování následujících chemických látek:       beta-cyfluthrin (ISO); reaction mass of...
22.03.2019 10:53

Připomínky: Novela NV o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních

Ministerstvo průmyslu a obchodu poslalo do připomínkového řízení Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických...
18.03.2019 16:18

Veřejná konzultace k identifikaci tří látek vzbuzujících velmi velké obavy

ECHA zahájila veřejnou konzultaci k návrhům na identifikaci tří látek vzbuzujících velmi velké obavy (SVHC), která bude ukončena 29. 4. 2019 (zveřejněno ECHA 13. 3. 2019).   Látky, které mají...
11.03.2019 17:58

ECHA zahájila veřejnou konzultaci k návrhům harmonizované klasifikace a označování 2 chemických látek

Dne 4. 3. 2019 zahájila ECHA veřejnou konzultaci k návrhům harmonizované klasifikace a označování následujících chemických látek:         silanamine,...
28.02.2019 16:02

Přehled aditiv používaných v plastech a vyráběných ve vysokých objemech

ECHA společně s průmyslem zmapovaly řadu chemických látek vyráběných ve vysokých objemech, které se používají jako aditiva do plastů. Získané informace použije ECHA k identifikaci látek prioritních...
28.02.2019 15:55

Data z registrací 2018 jsou již zahrnuta do nástroje QSAR

Aktualizace nástrojové sady QSAR začleňuje data z registrací podle nařízení REACH do listopadu 2018, včetně údajů z posledního termínu registrace, která se týkala látek vyráběných v nízkých objemech...
25.02.2019 15:41

ECHA zveřejnila dva aktualizované praktické průvodce k nařízení REACH a nařízení CLP

První průvodce je nový a týká se povinností oznamování změn právní subjektivity registrantů do ECHA. Druhý průvodce je aktualizovaný a týká se hodnocení registrační dokumentace agenturou ECHA...
20.02.2019 15:20

Upřesnění požadavků na žádosti o povolení podle nařízení REACH

ECHA aktualizovala webové formáty žádostí o povolení a zpráv o přezkumu látek vzbuzujících mimořádné obavy, zařazených do přílohy XIV nařízení REACH. Formáty jsou kompatibilní s aktualizovanými...
19.02.2019 18:34

ECHA zveřejnila aktualizované pokyny k nařízení CLP

Aktualizace Úvodních pokynů k  nařízení CLP (verze 3.0, leden 2019) obsahuje řadu změn, jednak změny vyplývající z přizpůsobení technickým pokrokům/ATPs a jednak byly z textu Pokynů vyčleněny...
19.02.2019 18:30

ECHA navrhuje omezit záměrné přidávání mikroplastů

ECHA zhodnotila rizika pro lidské zdraví i životní prostředí u záměrně přidávaných mikroplastů a dospěla k závěru, že celounijní omezení bude oprávněné. Bude-li návrh přijatý, mohlo by být výsledkem...