Více času na podstatné

VYBERTE OBLAST:

VŠE - LEGISLATIVA - ODPADY - VODA - OVZDUŠÍ - ENERGIE - DOTACE - AKCE

 

Novinky

19.02.2020 13:50

Otestujte databázi SCIP pro sledování škodlivých chemických látek ve výrobcích

Společnosti mohou nyní otestovat databázi SCIP týkající se výrobků obsahujících látky SVHC z Kandidátského seznamu. Konečná databáze bude spuštěna koncem roku 2020 a společnosti budou muset...
13.02.2020 16:44

Nařízení Komise (EU) 2020/171 - aktualizace přílohy XIV nařízení REACH

Koncem února 2020 vstoupí v platnost nové nařízení, kterým se rozšiřuje seznam chemických látek v příloze XIV nařízení REACH o dalších 11 látek podléhajících povolení pro určitá použití. Nové...
10.02.2020 16:24

Veřejná konzultace k návrhům harmonizované klasifikace a označování pro 3 látky

Další veřejná konzultace k návrhům harmonizované klasifikace a označování (CLH) v termínu do 3. dubna 2020. ECHA vyzývá k veřejné konzultaci k návrhům harmonizované klasifikace a označování pro...
05.02.2020 16:56

Deklarovali jste správně velikost vaší společnosti?

ECHA brzy ověří velikost podniků MSP, které registrovaly látky podle nařízení REACH a využívaly snížené poplatky. Zkontrolujte, zda jste správně uvedli velikost svého podniku a nahráli dokumenty do...
03.02.2020 10:54

Nová vylepšení portálu pro oznámení toxikologickým střediskům

ECHA Submission portal je online nástroj který umožňuje průmyslu připravit a předložit dokumentaci pro oznámení toxikologickým centrům (PCN). Nejvýznamnější vylepšení portálu pro oznámení...
27.01.2020 15:22

Inspektoři zkontrolují výrobky prodávané online, které obsahuji škodlivé látky

Byly zahájeny kontroly fóra o prosazování (REF-8), zda společnosti prodávající online nebezpečné látky, směsi, biocidní přípravky a předměty v členských státech a zemích EHP dodržují nařízení REACH,...
16.01.2020 21:34

Na Kandidátský seznam byly zařazeny 4 další látky SVHC

ECHA zařadila na Kandidátský seznam 4 nové látky, které byly identifikovány jako látky vzbuzující velmi velké obavy (SVHC). Kandidátský seznam nyní obsahuje 205 látek. Kandidátský seznam (dále KS)...
19.12.2019 16:37

Povinnosti týkající se klasifikace a označování nesplňuje 44 % nebezpečných směsí

Projekt fóra o prosazování v celoevropském měřítku zjistil závažnou neshodu v klasifikaci a označování směsí. Šestý celoevropský projekt fóra o prosazování (REF-6) byl zaměřený na klasifikaci a...
16.12.2019 19:48

Výbory ECHA přijaly stanovisko ke 2 návrhům na omezení a 10 návrhům na harmonizované klasifikace a označení

Výbor pro socioekonomickou analýzu (SEAC) přijal stanovisko k návrhu na omezení N,N-dimethylformamidu (DMF). Výbor pro posuzování rizik (RAC) přijal stanovisko k návrhu na omezení siloxanů D4, D5,...
11.12.2019 17:09

Distributoři chemických čističů neuvedli na etiketách nebezpečné vlastnosti výrobků. Inspektoři jim dali pokuty za celkem 300 tisíc

Za porušování chemického zákona uložili inspektoři České inspekce životního prostředí (ČIŽP) z Oblastního inspektorátu v Hradci Králové pokuty dvěma firmám, které na český trh uvedly tisíce kusů...