Více času na podstatné

VYBERTE OBLAST:

VŠE - LEGISLATIVA - ODPADY - VODA - OVZDUŠÍ - ENERGIE - DOTACE - AKCE

 

Novinky

14.07.2019 13:45

Veřejná konzultace k návrhu harmonizované klasifikace a označování 4 látek

ECHA vyzývá zainteresované strany k další veřejné konzultaci k návrhům harmonizované klasifikace a označování (CLH) v termínu do 30. srpna 2019. V současné době probíhá veřejná konzultace k návrhům...
14.07.2019 13:44

MSC jednomyslně odsouhlasil identifikaci HFPO-DA jako SVHC

Výbor členských států na svém jednání v červnu 2019 jednomyslně odsouhlasil identifikaci látky vzbuzující velmi velké obavy (látky SVHC): 2,3,3,3-tetrafluoro-2-(heptafluoropropoxy)propionic...
25.06.2019 12:16

Veřejná konzultace k návrhu harmonizované klasifikace a označování (quinoclamine; tellurium; tellurium dioxide)

ECHA zahájila veřejnou konzultaci k návrhu harmonizované klasifikace a označování pro tři látky. V současné době probíhá  další veřejná konzultace k návrhu harmonizované klasifikace a...
25.06.2019 12:14

Veřejná konzultace k omezení polycyklických aromatických uhlovodíků (PAH)

Byla zahájena veřejná konzultace k návrhu stanoviska výboru SEAC k omezení polycyklických aromatických uhlovodíků. Návrh na omezení osmi karcinogenních polycyklických aromatických uhlovodíků (PAH)1...
21.06.2019 12:52

RoHS: Vyhlášení 3. novely nařízení vlády ve Sbírce zákonů

Nařízení vlády č. 146/2019 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, ve znění pozdějších...
06.06.2019 21:36

Veřejná konzultace k návrhu harmonizované klasifikace a označování a dodatečná cílená konzultace

ECHA zahájila veřejnou konzultaci k návrhu harmonizované klasifikace a označování pro následující chemické látky:     A group entry for 2-ethylhexanoic acid  and...
23.04.2019 14:40

RoHS: 22. červenec 2019 je dnem rozšíření působnosti směrnice RoHS 2/NV 481/2012 Sb.

Upozornění pro výrobce, zplnomocněné zástupce výrobců, dovozce, distributory elektrozařízení. Ode dne 22. července 2019 dojde k rozšíření počtu omezovaných látek a rozšíří se množství...
16.04.2019 13:53

ECHA zahájila veřejnou konzultaci k návrhům harmonizované klasifikace a označování 2 chemických látek

ECHA vyzývá všechny zainteresované strany k zaslání připomínek k předloženým návrhům. Dne 1. 4. 2019 zahájila ECHA veřejnou konzultaci k návrhům harmonizované klasifikace a označování následujících...
02.04.2019 16:43

Změna nařízení CLP

Změna nařízení CLP je provedena nařízením Komise (EU) 2019/521 a úpravy se týkají příloh I – VI Nařízení CLP harmonizuje předpisy a kritéria týkající se klasifikace, označování a balení látek, směsí...
27.03.2019 13:26

Doporučení ECHA v návaznosti na stávající vývoj v odchodu Spojeného království z EU

Dříve publikovaná doporučení a praktické instrukce ECHA pro společnosti uvádějící chemické látky na trh EU a EHS zůstávají v platnosti. Evropská rada prodloužila datum odchodu Spojeného království...