Více času na podstatné

Novinky

23.01.2013 09:58

MMR ve věcném záměru zákona o stavebních úřadech navrhuje novou soustavu stavebních úřadů

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) poslalo do připomínkového řízení návrh věcného záměru zákona o stavebních úřadech. Záměr přináší reformu výkonu státní správy ve věcech stavebního zákona a zákona...
23.01.2013 08:42

EurActiv.cz: Klimatická politika EU nám škodí, stěžují si průmyslníci

Evropský těžký průmysl si stěžuje na zátěž, kterou mu přináší vysoké ceny energie vyvolané evropskou klimatickou politikou. Jednou z hlavních starostí energeticky náročného průmyslu v EU je...
23.01.2013 08:30

Čína investuje 1,55 miliardy do průzkumu ložisek břidlicového plynu, odhadují se rezervy okolo 25 biliónů kubíků

Čína zvyšuje investice do průzkumu ložisek břidlicového plynu v úsilí vykrýt rostoucí poptávku po energiích, informuje portál energie-portal.sk. Za tímto účelem udělila v posledním období 16 domácím...
22.01.2013 14:34

Česko se na backloading emisních povolenek dívá spíše skepticky, uvádí EurActiv.cz

EurActiv.cz dnes informuje, že podle evropské komisařky pro oblast klimatu se musí členské státy brzy rozhodnout, jak se postaví k plánům na dočasné stažení části emisních povolenek z obchodování....
22.01.2013 14:25

Majitelé elektromobilů se mohou těšit na nový tarif D27d a C27d

Od letošního července si budou moci odběratelé z řad domácností i firem maloodběratelů sjednat u E.ONu novou sazbu elektřiny. Pro domácnosti se chystá zavedení sazby D27d, firmy pak pro stejný...
22.01.2013 13:50

Vláda měla zítra projednat další výsledky etapy prací na tzv. ekoauditu, bod programu bude odložen sdělilo MŽP

Vláda měla zítra projednat bod "Návrhy na řešení opatření k posílení konkurenceschopnosti a rozvoje podnikání v České republice z pohledu právních předpisů na ochranu životního prostředí". Materiál...
22.01.2013 08:27

ECHA vydala 4. doporučení pro zařazení dalších 10 látek z Kadidátského seznamu do přílohy XIV REACH

Látky byly vybrány z Kandidátského seznamu jako prioritní k zařazení do přílohy XIV nařízení REACH na základě svých nebezpečných vlastností, používaného objemu a použití v aplikacích, kde může...
21.01.2013 15:54

E15.cz: ČEZ v Albánii přišel o licenci, hrozí arbitráž

Anabáze českého gigantu ČEZ v Albánii nejspíše skončí mezinárodní arbitráží. Albánský regulační úřad se totiž dnes rozhodl odebrat ČEZu licenci na distribuci elektřiny. Vyvrcholily tak dlouhodobé...
21.01.2013 12:52

Dojednán text nové Minamatské úmluvy o rtuti

V sobotu 19. 1. 2013 byl za podpory České republiky dojednán text nové Minamatské úmluvy o rtuti. Úmluva přinese celosvětové snížení emisí rtuti do ovzduší a dalších složek životního prostředí,...
21.01.2013 06:55

ECHA zkoumá argumenty pro rozšíření omezení kadmia a jeho sloučenin v plastových materiálech

ECHA žádá o předložení informací ohledně použití kadmia a jeho sloučenin v plastových materiálech v souvislosti s přípravou dokumentace podle přílohy XV REACH. Cílem je posoudit dopad případného...