Více času na podstatné

 

Novinky

12.03.2021 11:10

Voda už není neomezenou surovinou, je třeba ji šetřit a recyklovat. Nyní mohou firmy na vodohospodářský audit získat dotace

Období sucha dokáže potrápit nejednu firmu, jejíž provoz je na vodě přímo závislý. Podle predikcí budou společnosti kvůli klimatickým změnám takovým situacím čelit stále častěji a měli by se na to...
25.02.2021 17:21

Nová legislativa: Novela vyhlášky o rozsahu údajů v evidencích stavu povrchových a podzemních vod a o způsobu zpracování, ukládání a předávání těchto údajů do informačních systémů veřejné správy

Ve Sbírce předpisů ČR vyšla Vyhláška č. 87/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 252/2013 Sb., o rozsahu údajů v evidencích stavu povrchových a podzemních vod a o způsobu zpracování, ukládání a...
25.02.2021 14:07

Ministerský rada - interní hodnotitel projektů v oddělení cirkulární ekonomiky, úspor vody a alternativní dopravy (MPO)

Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerský rada - interní hodnotitel/ka projektů v oddělení cirkulární ekonomiky, úspor vody a...
09.02.2021 16:07

Legislativní novinka: Novela vyhlášky o vymezení útvarů povrchových vod

Ve Sbírce předpisů ČR vyšla Vyhláška č. 44/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 49/2011 Sb., o vymezení útvarů povrchových vod. Důvodová zpráva k novele vyhlášky uvádí, že cílem novely je změna...
02.02.2021 19:24

Vodní audit: Metodika hodnocení využívání vody na úrovni podniků

V rámci výzkumného projektu na téma „Hospodárnější užívání vod v průmyslu a energetice ČR“ byla připravena certifikovaná Metodika hodnocení využívání vody na úrovni podniků (tzv. „vodní audit“) a...
22.01.2021 22:09

Bečva: Hranický úřad prozradil, komu předal vzorky od rybářů. ČIŽP to odmítá

Když se 20. září 2020 objevily v řece Bečvě mrtvé ryby, první si toho všimli místní rybáři. A byli také zřejmě první, kdo odebral vzorky vody a mrtvých ryb. Tyto vzorky byly cenné právě tím, že byly...
21.01.2021 17:48

Veřejná konzultace: Akční plán EU „Cesta k dosažení cíle nulového znečištění ovzduší, vody a půdy“

Evropská komise uveřejnila k připomínkování veřejnou konzultaci k akčnímu plánu EU „Cesta k dosažení cíle nulového znečištění ovzduší, vody a půdy“. Dle Zelené dohody pro Evropu musí EU v zájmu...
21.01.2021 17:19

Bečva: Odebrání vzorků z Bečvy bylo podle expertů opožděné a nedostatečné

Odborníci, kteří spolupracují na vyšetřování ekologické katastrofy v Bečvě, v pořadu Reportéři ČT řekli, že odebrání vzorků po havárii z loňského 20. září bylo nedostatečné a opožděné. Podle nich se...
21.01.2021 17:08

Modro-zelená infrastruktura jako investice do měst na mezinárodní online konferenci

Ve čtvrtek 11. 2. 2021 se uskuteční mezinárodní konference POČÍTÁME S VODOU, která se již tradičně věnuje nejnovějším trendům v oblasti hospodaření se srážkovou vodou. Letošní 6. ročník se zaměří na...
06.01.2021 17:23

Nová směrnice pro pitnou vodu byla vydána

Dne 15. prosince potvrdil Evropský parlament aktualizaci směrnice o pitné vodě z roku 1998 a dne 23. 12. 2020 byla tato novelizovaná směrnice oficiálně vydána v Úředním věstníku Evropské unie pod...