Více času na podstatné

 

Novinky

05.05.2021 16:17

Diskuze o možnosti srovnání podmínek při kácení v ochranném pásmu se dala opět do pohybu

Jak jsme Vás informovali v březnu letošního roku pan poslanec Kott se svým pozměňovacím návrhem k zákonu o ochraně přírody a krajiny snaží srovnat postavení vodohospodářské infrastruktury vůči...
23.04.2021 16:34

Dotazník k revizi nařízení o E-PRTR

Evropská komise zveřejnila dotazník k probíhající revizi nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006, kterým se zřizuje evropský registr úniků a přenosů znečišťujících látek. Dotazník je...
14.04.2021 17:30

Inspektoři ČIŽP nejdříve provoz čistírny zastavili a potom dali jejímu provozovateli pokutu 460 tisíc korun

Při kontrole „Čistírny odpadních vod Březhrad“ (ČOV), zahájené v květnu 2019, zjistili inspektoři České inspekce životního prostředí (ČIŽP) v Hradci Králové závažné porušení integrovaného povolení....
08.04.2021 16:36

Norská výzva pomůže najít cestu, jak zbavit řeky zbytků léčiv a hormonů

I když je čištění odpadních vod u nás na pokročilé úrovni, ne vždy dokážeme zbavit vodu všech nečistot. Výzkumy prokázaly, že se v povrchových vodách vyskytují zbytky antibiotik, hormonů a jiných...
06.04.2021 17:58

MŽP vydalo další číslo Věstníku

Ministerstvo životního prostředí vydalo nové číslo Věstníku MŽP, který obsahuje: Sdělení odboru ochrany vod a odboru legislativního MŽP k vypouštění odpadních vod z odlehčovacích komor po novelizaci...
06.04.2021 17:45

Připomínky: Novela vodního zákona

Cílem navrhované právní úpravy spočívá v legislativním nastavení řešení havárií mimořádného rozsahu a zpřísnění sankcí na úseku havárií, nedovoleného vypouštění odpadních vod s obsahem nebezpečných...
06.04.2021 08:32

Znečištěné řeky "vydechují" skleníkové plyny

Na první pohled by se mohlo zdát, že Nová teritoria jsou jednou z nejzelenějších oblastí Hongkongu. Je to převážně venkovská oblast, kde jsou rozlehlé plochy zemědělské půdy, zeleně, mokřadů, hor,...
22.03.2021 18:28

Česká společnost pro právo životního prostředí: Aplikace zákona o předcházení ekologické újmě a případ řeky Bečvy

Na základě všech veřejně dostupných informací lze říci, že v případě úniku znečišťujících látek do řeky Bečvy příslušné správní orgány dostatečně nevyužily všech pravomocí, které jim platné právní...
18.03.2021 16:58

Jak se promítne Bečva do legislativy? U velkých havárií budou mít zřejmě hlavní slovo hasiči

Viník otravy řeky Bečvy ještě znám není, ale pomalu se rýsuje, jak se havárie projeví v legislativě. U velkých havárií by měli mít hlavní slovo hasiči. Informoval o tom ministr životního prostředí...
18.03.2021 10:01

Připomínky: Návrh vyhlášky o ochraně zemědělské půdy před erozí

Předmětem vyhlášky je stanovení půd nevhodných pro změnu trvalého travního porostu na ornou půdu z hlediska jejich fyzikálních nebo biologických vlastností a jejich erozního ohrožení (§ 2 zákona),...