Více času na podstatné

 

Novinky

26.07.2021 16:21

Připomínky: Zpráva o stavu vodního hospodářství České republiky v roce 2020

Cílem ročenky je podat přehled o činnostech souvisejících s vodním hospodářstvím v působnosti předkládajících resortů Ministerstva zemědělství a Ministerstva životního prostředí. Materiál podává...
19.07.2021 10:56

Na zlepšení kvality vody jdou miliardy z peněz EU i ze státního rozpočtu. Místo příčin znečištění se ale řeší jen důsledky

Nejvyšší kontrolní úřad prověřil peníze na opatření, která mají zajistit udržitelnou jakost vod a minimalizovat znečištění způsobované zemědělstvím. Stát vydal v letech 2013 až 2020 celkem přes 2,7...
14.07.2021 20:20

Velké solné jezero v Utahu vysychá. Může to ohrozit ekonomiku i životní prostředí

Hladina Velkého solného jezera v Utahu, největšího slaného jezera na západní polokouli, klesla na historicky nejnižší úroveň. Celou oblast totiž zasáhlo rozsáhlé a dlouhodobé sucho. K poklesu...
14.07.2021 13:37

Připomínky: Změna v seznamu látek vzbuzujících mimořádné obavy (REACH) / Čištění městských odpadních vod

Evropská komise zveřejnila k připomínkování návrh Nařízení o chemických látkách (REACH) – Změny v seznamu látek vzbuzujících mimořádné obavy (příloha XIV) a dále Komise zveřejnila k připomínkování...
24.06.2021 20:32

Legislativní novinky: VaK a protierozní vyhláška

Ve Sbírce předpisů vyšla jednak Vyhláška č. 244/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně...
14.06.2021 12:10

Splachovat nebo zalévat zahrádky užitkovou vodou? Její využití má stavebníkům usnadnit nová legislativa

Při každém spláchnutí mizí kanalizací litry pitné vody, které je v Česku zejména v letních měsících nedostatek. Aliance Šance pro budovy navrhla řešení a do zákona o ochraně veřejného zdraví...
26.05.2021 20:03

Připomínky: Aktualizace Strategie přizpůsobení se změně klimatu

Materiál Aktualizace Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR a Národního akčního plánu adaptace na změnu klimatu stanoví jednak strategický cíl, a to prostřednictvím navrhovaných...
19.05.2021 16:32

Projekt HORIZON 2020 demonstruje v ČR bezpečné využití recyklované vody

Za účasti náměstka pražského primátora Petra Hlubučka, předsedy představenstva Pražské vodohospodářské společnosti Pavla Válka a generálního ředitele společnosti Pražské vodovody a kanalizace Petra...
12.05.2021 18:43

Senátorka Seitlová k šetření havárie na Bečvě: právní nedostatky, organizační slabiny i personální selhání

Z šetření Jitky Seitlové vyplývají organizační slabiny, nedostatky v právních předpisech a zásadní personální selhání, jejichž důvody jsou nejasné. Zabezpečení provázaného systému opatření při...
07.05.2021 11:37

Připomínky: Novela NV o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod

Novela nařízení vlády č. 401/2015 Sb. reaguje na výtky Evropské komise uplatněné v rámci řízení EU Pilot 8837/16/ENVI ve věci provedení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU ze dne 24....